Matr. nr. 16

Grunden har i dag matr. nr. 16, men var tidligere opdelt i matr. nr. 16, 17, 18 og 19. Søren Peter Mortensen opkøber matr. nr. 17 og 18 i 1907, matr. nr. 16 i 1909 og matr. nr. 19 i 1911. Han river de gamle huse ned og bygger nyt ud mod Nørregade mellem 1909 og 1911 (huset findes på et foto, der kan dateres til 1911).

Oluf Møllers isenkrambutik

Søren Peter Mortensen var født i Elling i 1867 og slagter af erhverv. I 1894 bliver han gift med Else Marie Pedersen fra Tornby, og de flytter fra Hjørring til Furreby i 1895. Han køber matr. nr. 34 i Furreby, der lå helt ud til vandet for enden af landsbygaden (nu Tranevej). Her bor familien, indtil han køber ejendommene i Løkken og sælger matr. nr. 34. I 1910 køber han sammen med sparekassebogholder Chr. Vestergaard hele området mellem byen og den kommende station af Søren Jensen Mølgaard. Det var en forudseende investering, jorden bliver udstykket i grunde og bebygget i løbet af få år efter banens åbning.

Søren Peter Mortensen sælger i 1913 matr. nr. 16-19 til Aksel Kraglund, der her etablerer en isenkramforretning. Selv flytter han til matr. nr. 20co, Vendelbogade 29, hvor han bygger ny villa. Slagterforretningen sælger han i 1914 til Christian Kjær og bliver kreaturhandler. Det er lidt usikkert, hvor Søren Peter Mortensen har haft sit slagteri, men formentlig på hjørnet af Vendelbogade og Harald Fischers Vej (matr. nr. 20cl, Harald Fischer Vej 21) hvor Christian Kjær bygger nyt hus og etablerer forretning. Denne grund ejedes forud af Søren Peter Mortensen og Chr. Vestergaard. Søren Peter Mortensen flytter senere til Harald Fischers Vej 15.

Fløjen ud mod Jerbanegade (i dag Vendelbogade) 1941

Aksel Holmen Kraglund var født i 1885. Forældrene var manufakturhandler Nicolai Christian Kraglund (Torvet 1) og Nielsine Kirstine Hansen. Han får næringsbevis som detailhandler i 1912 i forbindelse med købet Søren Peter Mortensens ejendommene på hjørnet af Nørregade og Vendelbogade. I 1917 køber han matr. nr. 20 af Jens Peder Pedersen Skive og udvider isenkramforretningen med en fløj langs Vendelbogade. Aksel Kraglund bliver direktør i sparekassen i 1928 og isenkramforretningen lejer han i 1930 ud til Oluf Møller. Aksel Kraglund sælger i 1941 matr. nr. 16-20 til sine brødre Hans og Aage Kraglund, der sælger dem videre til Jens Bang i 1944. I fløjen ud mod Vendelbogade blev der indrettet lægeklinik, fysioterapiklinik og frisørsalon. 

De 4 grunde bliver i 1950 matrikulært sammenlagt til matr. Nr. 16. I 1954 bliver ejendommen købt af Verner Kjeldsen Nielsen, der foretager en større ombygning og indretter Løkken Gamle Bolighus i bygningerne.


Matr. nr 16 før S. P. Mortensen køber den

Matr. nr. 16 var oprindelig en del af Søren Jensen Schjøtts ejendom, der bliver delt i 1868, da hans enke Rachel Rasmusdatter sælger den nordlige del med tværfløjen til Bo Christian Møller og den sydlige del med hovedfløjen til Anton Peter Jensen. Tværfløjen var en tilbygning vinkelret på det oprindelige hus og vendte altså syd-nord. Det var en lille bygning på kun 12x6 alen, grundmuret og med stråtag. Hvornår den var opført vides ikke, men sandsynligvis efter Søren Jensen Schjøtt købte ejendommen. Der findes ikke brandforsikringsoplysninger på bygningerne. De har sikkert aldrig været forsikret.

Boe Chr. Møller var født i 1835 i Furreby, faren var snedker Johannes Møller. Han blev gift med Anne Jensen Kiel fra Tornby i 1860, og de bor de første år i Tornby. I 1868 flytter de til Løkken og køber huset her. I Løkken bliver han fisker. Han bliver fundet druknet ud for Hirtshals Strand i 1895. Ane Jensen sælger huset til Lars Jensen i 1899. Hun dør i 1903. Lars Jensen sælger til Søren Peter Mortensen i 1907

Matr. nr. 17 før S. P. Mortensen køber den

Der ligger et hus på det, der senere bliver til matr. nr. 17 og 18, på det første kort over Løkken fra 1807. Det er et fæstehus beboet af skomager Niels Christensen og et af de huse som præsten i Børglum Johan Chr. Albrechtsen køber i 1808 sammen med andre fæstehuse og -gårde i Løkken og Furreby. Efter Niels Christensen og enken Ane Marie Hansdatters død sælger Johan Chr. Albrechtsen i 1825 huset til Ane Nielsdatter Toftegaard. Hun sælger i 1833 til skomager Christian Pedersen Møller, der sælger det videre til fisker Søren Jensen Møller i 1836. Huset bliver på et tidspunkt udvidet med en fløj mod nord, der vender nord-syd.

Søren Jensen Møller kaldes også Søren Jensen Schjøtt og Søren Jensen Kringel. Han var født i Løkken i 1809 som søn af Jens Sørensen Kringel og Mette Madsdatter. Tilnavnet Kringel var fra faren, tilnavnet Schjøtt fra moren, hun var datter af Mads Nielsen Schjøtt. Faren dør, mens Søren Jensen er helt lille. Dødsfaldet er ikke registreret i kirkebogen for Furreby sogn, så det må være sket et andet sted. Moren Mette Madsdatter gifter sig igen i 1814 med fisker Christian Pedersen. I 1830 bliver hun enke anden gang. Christian Pedersen dør ved et kanonskud, står der i kirkebogen. Efter sønnens køb af matr. nr. 17, bor hun hos ham. Hun dør i 1868. Søren Jensen Schjøtt var skudematros og bliver senere fisker. Han bliver i 1835 gift med Rachel Rasmusdatter. Søren Jensen Schjøtt dør ligesom moren i 1868.

Bygningen på matr. nr. 16-17 set fra klitten1905-06

Efter mandens død sælger Rachel Rasmusdatter den nordlige del af ejendommen med den nord-syd vendte del af huset til Boe Christian Møller og den sydlige del til svigersønnen Kobbersmed Anton Peter Jensen. Ved matrikuleringen i 1871 får de henholdsvis matr. nr. 16 og matr. nr. 17. Rachel Rasmusdatter bliver selv boende hos Anton Peter Jensen. Han var uddannet som kobbersmed i Hjørring og bliver i 1861 gift med Søren Jensens og Rachel Rasmussens datter Severine Sørensen. Hun dør imidlertid allerede i 1868 kun 28 år gammel, og han bliver enkemand med 2 børn. Selv dør han i 1885. Hans arvinger sælger huset til fisker Niels Jensen, der ejer huset til 1896. Derefter ejer Otto Chr. Jensen huset indtil 1907, hvor Søren Peter Mortensen køber det.

Matr. nr. 18 før S.P. Mortensen køber den

Ved folketællingen i 1834 bor Anders Rasmussen, der blev kaldt Anders Skriver (et tilnavn der gik videre til hans søn Thomas Andersen, der senere købte matr. nr. 1) og konen Karen Thomasdatter i huset. Om der er ham, der har bygget huset, og i giver fald hvornår vides ikke. De bliver gift i 1812 og deres ældste barn døbt i 1814. Da står han som husmand (dvs husejer) i Løkken, og det kan være af huset på senere matr. nr. 18. Men huset er ikke nævnt i skødet, da Ane Nielsdatter Toftegaard i 1825 køber huset på nabogrunden (matr. nr. 17), så det er måske nok mest sandsynligt bygget efter det tidspunkt. Ejerforholdene er ikke tinglæst, og huset ikke brandforsikret, så der findes ikke oplysninger om huset i pante- og skødeprotokollen eller brandtaksationsprotokollerne. Derimod er huset nævnt i skødet, da Madsine Kjerulff i 1832 køber nabogrunden mod øst (mat. nr. 19). Husene på matr. nr. 17 og 18 har formentlig ikke været sammenbyggede fra starten. 

Anders Rasmussen var født i 1788 og har formentlig som ung sejlet som matros. I Løkken bliver han fisker og daglejer. Karen Thomasdatter var født i Løkken i 1790 som datter af fisker Thomas Jensen. Anders SkriverRasmussen dør i 1843. Karen Thomasdatter bliver boende og klarer sig som spinderske. Hun dør i 1857. Huset overtages af datteren Caroline Andersdatter, der bliver gift med smed og fisker Niels Christian Jensen fra Hune i 1858. Niels Chr. Jensens død er ikke registreret i kirkebogen for Furreby, så den må være sket et andet sted. Han dør i 1880’erne. Ved folketællingen i 1890 bor Caroline Anderdatter i huset og får fattighjælp. Hun bor der sammen med den yngste datter Andrea Rasmine Nielsen, der er vaskepige. Caroline Andersdatter dør i 1891, og Andrea rejser til Amerika. Det ser ud til, at landpost Karl Chr. Nielsen herefter overtager huset. Han får dog først skøde på det i 1903 via auktionsretten. Andrea Nielsen vender tilbage fra Amerika i 1900 med 3 børn. Ved folketællingen i 1901 bor hun i formentlig matr. nr. 16 og får fattighjælp. Karl Chr. Nielsen sælger ejendommen til Søren Peter Mortenasen i 1907.

Matr. nr. 19 før S.P. Mortensen køber den (12-73)

Madsine Kjerulff køber grunden af sognepræsten i Børglum Johan Chr. Albrechtsen i 1832 og bygger et hus på 2 fag til enden på Anders Skrivers hus. Hun var fra Øster Risør i Norge og flytter til Furreby i 1828 sammen med en søster og en bror. I 1829 får hun et barn sammen med Johann Møller, en omrejsende svend (en omløbende guldsmedesvend står der i kirkebogen) men bliver ikke gift med ham. Hun ernærer sig som syerske. Søsteren bliver gift med Kjeld Sørensen, og kommer senere til at bo i nabohuset.

Madsine Kjerulff  sælger i 1845 huset til Johanne Marie Erichsdatter, men er da allerede flyttet til Frederikshavn. Ved folketællingen i 1840, bor matros Morten Jensen Møller i huset. Han var født i Løkken i 1899, faren var Jens Christensen Møller. Han bliver gift med Maren Christensdatter i 1830. I 1831 køber han forældrenes hus (matr. nr. 64), men sælger det så inden 1840 og flytter til matr. nr. 19. Da dette hus sælges til Johanne Marie Erichsdatter i 1845 flytter han til matr. nr. 11.

Johanne Marie Erichsdatter var enke efter smed Lars Svendsen. Hans død er ikke registreret i kirkebogen for Furreby sogn, men det må være sket mellem 1840, hvor de sammen bor i Møllehuset ved Løkkens Mølle, og 1845, hvor Johanne Marie Erichsdatter køber matr. nr. 19. Som mange af de andre enker i Løkken ernærer hun sig, efter tabet af forsørger, ved at spinde og strikke (spind og bind). I 1849 gifter hun sig 2. gang med daglejer Jens Christensen, der i kraft af giftemålet bliver ejer af huset. Han får huset takseret og brandforsikret i 1850 (vis). Det er et lille hus på 4 fag, af bindingsværk med udskud mod nord, og stråtag. Indrettet med en stue, gang køkken og tørvehus. Der står i taksationsprotokollen, at huset, der ikke har været forsikret før, består af ældre og simple materialer, så det er et ældre hus, der bliver forsikret.

Johanne Marie Erichsdatter dør allerede i 1851 efter 2 års ægtskab - af heftig forkølelse, står der i kirkebogen. Jens Christensen gifter sig igen med Ane Christensdatter. Han dør i 1861 og Ane Christensen arver huset. Hun sælger i 1896 huset til fisker Anton Marinus Christensen. Han sælger i 1911 til slagter Søren P. Mortensen.

Matr. nr. 20 før Aksel Kragelund køber den (12-100)

I 1856 får Jens Sørensen et hus takseret og forsikret på senere matr. nr. 20 og 21 (vis). Huset er under opførelse, da det takseres, men der står i protokollen, at det er opført af ældre og dels nyere materialer, hvilket tyder på, at der har ligget et ældre hus på stedet før. Det samme tyder folketællingerne på. I 1834 og 1840 ser Kirstine Catharine Ellerschou, eller Riis som hun også kaldtes, ud til at bo på stedet. Hun var enke og almisselem. Hvem hun var enke efter vides ikke. Hun dør i december 1844 og huset er sikkert ubeboet ved folketællingen i 1845. I 1850 og 1855 bor Kjeld Sørensen i huset.

Kjeld Sørensen var født i Aasendrup i 1796. I 1930 bliver han gift med Frederikke Christine Larsdatter Kjerulff, der var født i Østre Risør i Norge og søster til Madsine Kjerulff, der i en kort periode boede i matr. nr. 19. Han var blind spillemand og husejer. De bor forskellige steder, inden de flytter til matr. nr. 20-21 og er også blevet almisselemmer. Frederikke Kjerulff dør i 1855, og Kjeld Sørensen flytter til Vrensted. Han dør i 1858.

Skrædder Jens Sørensen køber ejendommen af kommunen i 1856. Det hus, han bygger, er på 7 fag, af bindingsværk med klinede vægge mod nord og tavlemur mod syd og i gavlene, og stråtag. Det var indrettet med gang, dagligstue, sovekammer, spisekammer, gæstekammer og køkken. I 1869 opdeler Jens Sørensen hus og grund i 2 parceller. Den østlige del med halvdelen af huset, sælger han til Christen Ole Christensen. Denne del får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 21. Den vestlige del med den anden halvdel af huset sælger han til Jens Nielsen Suldrup, denne del får matr. nr. 20. Salget sker formentlig af økonomiske grunde, for han flytter med familien til matr. nr. 66, hvor de lejer sig ind, og hvor han bliver arbejdsmand.

Jens Nielsen Suldrup, der var arbejdsmand, sælger i 1875 matr. nr. 20 til jernstøber Niels Peter Larsen, der køber det som bolig til Jens Peder Pedersen Skive, som han har ansat som smed i sit støberi. I 1887 har Jens Peter Pedersen fået råd til selv at eje huset, og han køber det af jernstøber Larsen. Han bor i huset de næste 30 år. I 1917 sælger han det til Aksel Kraglund.