Matr. nr. 99b

Vittrupsvej 3 2015

Matr. nr. 99a (12-85a)


Grunden var oprindeligt en del af skudehandler Anders Bachs Gaard, som blev solgt til Børglum Kloster i 1828. Skudehandler Peder Mortensen købte sammen med 2 andre det meste af denne ejendom i 1849. Han købte de andre to ud i 1851. Grundstykket, som senere blev til matr. nr. 99 og 100, købte hjulmand Niels Peder Sørensen af Peder Mortensen i 1853. På grunden byggede han sammen med smed Thomas Pedersen Bergen et dobbelthus. De to huse takseredes og brandforsikredes i 1853 (vis). Begge huse var på 9 Fag, opført af bindingsværk med tavlemur og tegltag. De var også indrettet ens med gang, dagligstue, sovekammer, spisekammer og køkken. Og så havde de henholdsvis snedkerværksted og smedeværksted. Thomas Pedersens Bergens fik skøde på halvdelen af grunden i forbindelse med byggeriet.

Niels Peder Sørensen var fra Hjørring og flyttede til Løkken i 1851, hvor han var nygift. I folketællingsskemaerne er hans erhverv angivet som både hjulmand, tømrer og karetmager, faggrænserne var lidt flydende dengang. Hans hus fik ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 99. I 1884 solgte han ejendommen til fisker Johan Boye (Peter Boyes lillebror). Denne opdelte i 1890 hus og grund i 2 parceller matr. nr. 99a, den østlige del, som han selv beholdt, og matr. nr. 99b, den vestlige ende, som han solgte til Peter Damgaard.

Matr. nr. 99a solgte Johan Boye i 1901 til fisker Jens Nielsen Jensen. Han ejede den til 1909. De følgende ejere var: 1909-1923 Niels Johan Edvard Thomsen, 1923-28 Ejnar Andreas Larsen Pedersen, 1928- 45 Emil Damsgaard, 1945-54 Svend Aage Poulsen og fra 1954 Niels Peter Nielsen.