Matr. nr. 81e

Det gamle pakhus malet af Lars Nielsen i 1922

Grunden hørte oprindelig til skudehandler Søren Chr. Jensens gård. Den bliver udstykket fra matr. nr. 81c, der ejes af træhandler Christen Clemmensen, i 1884. Christen Clemmensen sælger grunden med halvdelen af det gamle pakhus, der oprindeligt var opført af skudehandler Christen Jensen, til tømrer og karetmager Niels Peter Sørensen. Han sælger i 1888 ejendommen, der får matr. nr. 81e, til Jens Chr. Jensen, som hurtigt sælger den videre til Ludvig Alexander Vendelboe.

Ludvig Alexander Vendelboe var blikkenslager og kommer fra Hjørring, da han flytter til Løkken. På trods af navnet var han fynbo, født i Nyborg. Han bor på stedet indtil sin død i 1930. Ifølge Christen Brix Kjelgaard, har sønnen Hans Chr. Vendelboe cementstøberi på faderens ejendom, inden han etablerede cementstøberiet på Anton Bast Vej. Hans Chr. Vendelboe var udlært som murer og bor først med familien længere ude ad Vrenstedvej (fokketællingerne i 1916 og 1921). I 1921 får han bevilling som cementstøber. Da er han blevet ejer af matr. nr. 15c på Anton Bast Vej, som han køber i 1917. Ved folketællingen i 1925 er han flyttet til matr. 8e og bor sammen med familien hos forældrene. Ud fra disse datoer virker det ikke helt sandsynligt, at Hans Chr. Vendelbo først har cementstøberi på matr. nr. 81c, som Chr. Brix Kjelgaard husker. Men måske har han haft aktiviteter begge steder.

Vrenstedvej 2 1964

Han Chr. Vendelboe får i øvrigt også bevilling som detailhandler i 1921, sikkert til konen, der ifølge Chr. Brix Kjelgaard har en lille tøj- og garnforretning i ejendommen, hvor de bor. Ludvig Vendelbos enke Caroline Franciska Vendelbo sælger i 1934 ejendommen til Oda Thomsen, der driver høkerforretning på stedet.

Herregårdsmejeriet 1978