Matr. nr 24a (120)

Handelsmand Christen Christensen, får et hus brandforsikret i 1866. Huset er registreret i forsikringsprotokollen, men findes ikke i de tilgængelige taksationsprotokoller. Det var grundmuret og med tegltag, og er formentlig nybygget, da det forsikres. Jorden var en del af Mølgaards Sandskjær (hvor man skar græstørv til dæmpning af sandflugten), og byggeriet sker uden tingslæsning af ejendomsretten til grunden. Det bliver først ordnet i 1906, da hans enke, jeanette Christensen får skøde på grunden fra Peder Mortensen Asp Geertsen.

Nørregade 18 i 1840'erne

Christen Christensen var født i Mygdal i 1833. I 1859 blev han gift med Rosalie Jeanette Schwencke, der var købmandsdatter fra Drammen i Norge. Det vides ikke, hvad han handlede med, i kirkebogen står han som handelsmand og købmand. Han dør i 1887 og enken Jeanette Christensen overtager huset. Ved folketællingen i 1890 står hun som avlsbrugerske, så hun har åbenbart drevet lidt landbrug men ellers levet af sine penge. I 1893 begynder sønnen Carl Johan Christensen at drive forretning fra ejendommen. Han overrtager ejendommen efter morens død i 1906. Han tilkøber også et stykke af Jørgen Peder Jørgensens grund, så der bliver mulighed for at udvide huset, og opdeler grunden i 2 parceller, matr. nr. 24 a og 24 b. Han beholder dog begge parceller selv.

Carl Johan Christensen var født i 1867. Han tilsluttede sig metodistmenigheden i Løkken og mødte sin tilkommender kone på et af vækkelsesmøderne. Hun var fra Tømmerby. De blev gift i 1892. Senere bryder han med metodisterne, og får arrangeret, at vækkelsesprædikanten Morris Johnson fra "Guds menighed" kommer til Løkken. Han ombygger sit hønsehus til mødesal, og i perioden 1911-1915 holdes der her vækkelsesmøder med stort fremmøde. I sin forretning handlede Carl Johan Christensen både med kolonialvarer, herretøj og cykler. Han overdrager forretningen til sønnen Frederik Christensen i 1928. Jacobine Martine Christensen dør i 1936. Carl Johan Christensen i 1951. Forinden har han solgt ejendommen til sønnen i 1950.  Denne sælger den til Poul Wæhrens i 1951, der sælger den videre til Niels Fladeland Iversen i 1956.

Matr. nr. 24a og 24 b bliver i 1950 matrikulært lagt sammen til 24a. 

Noørregade 18 2016