Artikelindeks

Matr. nr. 16

Grunden har i dag matr. nr. 16, men var tidligere opdelt i matr. nr. 16, 17, 18 og 19. Søren Peter Mortensen opkøber matr. nr. 17 og 18 i 1907, matr. nr. 16 i 1909 og matr. nr. 19 i 1911. Han river de gamle huse ned og bygger nyt ud mod Nørregade mellem 1909 og 1911 (huset findes på et foto, der kan dateres til 1911).

Oluf Møllers isenkrambutik

Søren Peter Mortensen var født i Elling i 1867 og slagter af erhverv. I 1894 bliver han gift med Else Marie Pedersen fra Tornby, og de flytter fra Hjørring til Furreby i 1895. Han køber matr. nr. 34 i Furreby, der lå helt ud til vandet for enden af landsbygaden (nu Tranevej). Her bor familien, indtil han køber ejendommene i Løkken og sælger matr. nr. 34. I 1910 køber han sammen med sparekassebogholder Chr. Vestergaard hele området mellem byen og den kommende station af Søren Jensen Mølgaard. Det var en forudseende investering, jorden bliver udstykket i grunde og bebygget i løbet af få år efter banens åbning.

Søren Peter Mortensen sælger i 1913 matr. nr. 16-19 til Aksel Kraglund, der her etablerer en isenkramforretning. Selv flytter han til matr. nr. 20co, Vendelbogade 29, hvor han bygger ny villa. Slagterforretningen sælger han i 1914 til Christian Kjær og bliver kreaturhandler. Det er lidt usikkert, hvor Søren Peter Mortensen har haft sit slagteri, men formentlig på hjørnet af Vendelbogade og Harald Fischers Vej (matr. nr. 20cl, Harald Fischer Vej 21) hvor Christian Kjær bygger nyt hus og etablerer forretning. Denne grund ejedes forud af Søren Peter Mortensen og Chr. Vestergaard. Søren Peter Mortensen flytter senere til Harald Fischers Vej 15.

Fløjen ud mod Jerbanegade (i dag Vendelbogade) 1941

Aksel Holmen Kraglund var født i 1885. Forældrene var manufakturhandler Nicolai Christian Kraglund (Torvet 1) og Nielsine Kirstine Hansen. Han får næringsbevis som detailhandler i 1912 i forbindelse med købet Søren Peter Mortensens ejendommene på hjørnet af Nørregade og Vendelbogade. I 1917 køber han matr. nr. 20 af Jens Peder Pedersen Skive og udvider isenkramforretningen med en fløj langs Vendelbogade. Aksel Kraglund bliver direktør i sparekassen i 1928 og isenkramforretningen lejer han i 1930 ud til Oluf Møller. Aksel Kraglund sælger i 1941 matr. nr. 16-20 til sine brødre Hans og Aage Kraglund, der sælger dem videre til Jens Bang i 1944. I fløjen ud mod Vendelbogade blev der indrettet lægeklinik, fysioterapiklinik og frisørsalon. 

De 4 grunde bliver i 1950 matrikulært sammenlagt til matr. Nr. 16. I 1954 bliver ejendommen købt af Verner Kjeldsen Nielsen, der foretager en større ombygning og indretter Løkken Gamle Bolighus i bygningerne.