Matr. nr 33

Bager Anders Peter Andersen køber grunden af Mogens Kaastrup i 1860 og bygger et hus med bageri. Det er registreret i forsikringsprotokollen men findes ikke i de tilgængelige taksationsprotokol-er Huset vendte nord-syd, var grundmuret og med tegltag. Det er vist på matrikelkortet fra 1871 og har været 24x8 alen, dvs 10-12 fag. Der ser ikke ud til at have været bygget på grunden før dette.

Thomas P. Hansens butik o. 1915

I 1862 køber Anders P. Andersen Gæstgivergaarden over for, men beholder matr. nr. 33 og driver fortsat bageri herfra. Han dør i 1883, og sønnen Anders Christian Fredrik Andersen overtager både Gæstgivergaarden og matr. nr. 33. Matr. nr. 33 sælger han i 1884 til slagter Chr. Madsen. Det er formentlig ham, der bygger hus på grunden ud mod Nørregade, huset findes i alt fald i 1895 kan man se på det ældste billede fra Nørregade. Chr. Madsen kan ikke klare forpligtelserne, måske har han bygget for dyrt, for ejendommen sælges i 1894 via auktionsretten til Julius Ovesen. Han sælger den hurtigt videre til Christian Frederik Jørgensen.

Christian Frederik Jørgensen er vognmand, da han køber ejendommen, men han går over til at leve af sin formue, mens han bor der. Han bliver enkemand i 1903 og sælger ejendommen til købmand Carl Johan Christensen i 1912. Carl Johan Christensen startede som marskandiser i 1893, men skiftede i 1907 til at være købmand. Han køber sikkert matr. nr. 33 for at indrette købmandshandel her. Han sælger imidlertid ejendommen igen efter kun 1½ år til Thomas P. Hansen (i 1914) og etablerer i stedet for købmandshandel i nybyggerkvarteret på Hjørringvej (matr. nr. 21c).

Nørregade 8 2016

Thomas P. Hansen har fået næringsbrev som detailhandler i 1913. Han bygger ny bolig med butik på grunden og indretter kolonialhandel. Men han har tilsyneladende slået for stort brød op og går konkurs i 1917. Ejendommen sælges i 1919 til Peter Valdemar Eriksen. Han fortsætter med at drive købmandshandelen. Ved FT 1830 står han som cigarhandler, så det er han åbenbart skiftet til. I 1931 brænder huset ned til grunden, og grunden henligger som brandtomt et helt år. Som afløsning bygges den nuværende hjørnebygning i 2½ etage. Valdemar Eriksen sælger i 1933 til storebroren Anders Gottfred Eriksen. Han ejer ejendommen til 1941, hvor han sælger til Anders J. Østergaard, der sælger videre til Niels Laubjerg i 1946.