Matr. nr 47(119)

Nørregade 6, det lave hus med kvist til venstre, i 1940'erne

Fisker Jens Nielsen Vejby køber i 1857 den vestligste del af den ladebygning, som Marinus Koktved Rasmussen byggede i 1848. Bygningen var i alt 31½ alen lang. Jens Nielsens Vejbys del, som han indretter til beboelse, var 18 alen. Huset forsikres i 1864, men taksationen findes ikke i taksationsprotokollerne, Den er af bindingsværk med klinede vægge og tegltag. Ejendommen får i 1871 matr. nr. 47.

Niels Jensen Veiby dør i 1877, og enken Ane Marie Jensen arver huset. Hun køber i 1889 resten af ladebygningen (matr. nr. 48b) af Jens Chr. Reffs, formentlig for at rive den gamle bygning ned og bygge nyt hus ud mod gaden. Den gamle ladebygning lå øst-vest og er på fotoet fra 1895 erstattet af et nord-syd vendt hus ud mod gaden.

Ved folketællingen i 1890 bor datteren Maren Katrine Nielsen med manden Rebslager Christian Pedersen i huset. De er blevet gift 1½ år før, hvor Maren Katrine kun var 16 år. Hvor Ane Marie Jensen er flyttet hen vides ikke. Hun bor ikke i huset ved folkrtællingen i 1890 og tilsyneladende heller ikke andet steds i sognet. Christian Pedersen omkommer på havet i 1896 og Maren Katrine står alene med 4 børn. Måske under indtryk heraf overdrager Ane Marie Jensen i 1897 huset til de 4 faderløse børnebørn. Maren Katrine Nielsen bliver gift igen i 1897 med fisker Jens Christian Jensen og familien er registreret som boende i huset ved folkrtællingrn i 1901. I 1902 dør datteren Maren Nicoline Marie Pedersen 13 år gammel, og hvad der herefter sker med forældrene er uvist. De er ikke registreret ved de senere folketællinger. Jens Chr. Jensen forsøger sig åbenbart som handlende. Han får tilladelse som høker fra naboejendommen matr. nr. 48a i 1913, men det er tilsyneladende kun kortvarigt. Han er ikke registreret ved hverken folketællingen i 1911 eller folketællingen i 1916.

Ved folketællingen i 1911 bor Anne Marie Jensen igen i huset, nu sammen med 2 af børnebørnene. Hun bliver nu boende der til sin død i 1920. I 1919 Køber Jens Veiby Pedersen sine to tilbageværende søskende ud og bliver eneejer af huset. Han sælger til barber Peder Chr. Madsen i 1928.

Nørregade 6 2016