Artikelindeks

Matr. nr. 1d Løkken/20bp Furreby (20am Furreby)

Den første, der bygger hus på stedet er fisker og daglejer Tomas Rasmussen Andersen, der også blev kaldt Thomas Horne ogThomas Skriver. Han køber grunden af Nicolai Thomsen Jensen uden tinglyst ejendomsret. Det giver ham problemer, da Nicolai Thomsen Jensen senere går fallit. Han må købe grunden på auktion over fallitboet, for at få officiel ejendomsret. Det giver også problemer, at han bygger en del af huset på den anden side af ejerlaugsgrænsen til Furreby By. Den del af hans grund bliver senere betragtet som fortsat tilhørende Mølgaard. Thomas skriver var søn af fisker og daglejer Anders Rasmussen, der også blev kaldt Skriver og boede i matr. nr. 18 (Vendelbogade 1).Han blev gift i 1847 med Karen Nielsdatter. Inden han blev gift var han sømand, men efter blev han som faren fisker og daglejer. Det er lidt usikker, hvornår han bygger huset, men formentlig i 1847, hvor han bliver gift. Huset blev ikke brandforsikret, så der findes ikke en beskrivelse af det i taksationsprotokollerne. I 1855 bygger sømand Christen Jensen Lophauge et hus på 4 fag til i vestre ende af Thomas Skrivers Hus, liggende på hans grund og uden tinglæst adkomst.

Nørregade 1905. Thomas P. Thomsens hus er nr. 4 fra højre

Thomas Skriver dør i 1873 og hans enke Karen Nielsdatter overtager huset. Nogle år efter overtager hun også Christen Jensen Lophauges del af dobbelthusdet, efter de er kommet under fattigforsørgelse.  Dobbelthuset ser ud til at være revet ned, da hun i 1883 sælger grunddelen i ejerlauget Løkken Ladeplads til bødket Thomas Peter Thomsen. Grunddelen i ejerlauget Furreby By køber denne samtidigt af Søren Jensen Mølgaard. Thomas Peter Thomsen har forud boet til leje hos hende, formentlig fra 1877, hvor han sælger sit hus i den sydlige del af Løkken (Vittrupsvej 9).

Thomas Peter Thomsen bygger det hus med grundmur og skiffertag, som man kan se på billedet fra 1905. Thomas Peter Thomsen var bødker, men fisker også. Han var gift med Antomine Thomasen og de har en stor børneflok. Nogle af dem bor hos dem, også efter de er blevet voksne. I 1907 sælger han den østlige del af huset til sønnen Frederik Thomsen. Grunden udstykkes i forbindelse med salget. Den del Frederik Thomsen køber er matr. nr. 1d Løkken og 20bp Furreby. Thomas Peter Thomsen beholder selv den vestlige del, matr. nr. 1c og bliver boende her. 

Frederik Thomsen var fisker og redningsmand. Han dør i 1929. Han var en de 3 redningsmænd, der druknede, da redningsbåden kæntrede den 9.6.1929 under en redningsaktion. Enken Anne Marie Thomsen dør i 1935, og ejendommen overtages herefter af Frederik Thomsens bror Albert Severin Thomsen, der i forvejen ejede den anden del af dobbelthuset, matr. nr. 1c. Albert Thomsen var smed og havde bygget værksted på  det nordveslige hjørne af den oprindelige grund, matr. nr 20 bq. Albert Thomsen sælger i 1947 matr. nr. 1d Løkken/20bp Furreby til plejesønnen Hans Robert Jensen, der også var smed. I 1951 overtager denne også smedeværkstedet. I 1968 arver Hans Robert Jensen matr. nr. 1c og hele ejendommen har igen samme ejer. Den østlige del af dobbelthuset udvides og får 2 etager i nyere tid.

Nørregade 17B 2016