Matr. nr. 1c (12-90)

Christen Jensen Lophauge får et hus på grunden takseret og forsikret 6.7.1855 (vis). Det har ikke været forsikret før og er sikkert nyopført, selv om der står i taksationsprotokollen, at det er af ældre materialer. Det var et lille hus på 4 fag, opført af bindingsværk med udskud på nordre side, dels tavlemur dels klinede vægge og stråtag. Det var bygget til vestre ende af Thomas Skrivers hus, på hans grund og uden tinglyst adkomst. Huset var indrettet med stue, spisekammer, gang og køkken. Og så var der et tørvehus.

Christen Jensen Lophauge var født i 1821, forældrene var Jens Christensen Lophauge og Maren Laustdatter. (matr. nr. 7, Carl Jensens Vej 2). Han blev udlært som skrædder men tog så ud at sejle. I 1851 bliver han gift med Caroline Larsdatter, der var født uden for ægteskab, faren var skipper Lars Michael Hoffmann (bror til skudehandler Thomas Chr. Hoffmann). Efter han blev gift, bliver Christen Jensen Lophauge fisker. Da de bliver ældre, har de svært ved at klare sig økonomisk. Ved folketællingen i 1880 bor de hos Maren Nielsdatter i matr. nr. 6 og er kommet under fattigforsørgelse. Caroline Larsdatter dør i 1883 og Christen Jensen Lophauge på fattiggården i Skøttrup i 1885.

Smedien o. 1950

Thomas Skrivers enke, Karen Nielsdatter sælger i 1883 grunden (matr. nr 1c) til bødkerThomas Peter Thomsen, der samtidigt køber Thomas Skrivers grundstykke nord for ejerlaugsgrænsen (matr. nr 20am, Furreby By) af Søren Jensen Mølgaard. Der står i de 2 skøder ikke noget om huse på grunden, så dobbelthuset er formentlig revet ned på det tidspunkt, og Thomas Peter Thomsen bygger så nyt. Han bor i øvrigt allerede på stedet ved folketællingen i 1880, formentlig i det gamle hus.  

De to ejendomme har samme ejer, indtil Thomas Peter Jensen i 1907 sælger matr. nr. 1d Løkken/20bp Furreby (en del af 20am) til sønnen Frederik Thomsen. Thomas Peter Thomsen beholder selv matr. nr. 1c. Den sælger han i 1917 til en anden af sønnerne, smed Albert Severin Thomsen, sammen med matr. nr. 20 bq. ud mod Ndr. Strandvej, hvor Albert Thomsen bygger smedje. Thomas Peter Thomsen bliver boende hos sønnen, der bygger en etage mere på sin del af huset ud mod Nørregade.Thomas Peter Thomsen bliver en gammel mand, dør først i 1934 88 år gammel

Smedjen 2015

Albert Severin Thomsen havde mange kunder blandt fiskerne. Hans værksted lå godt i forthold til bådene på stranden. Indtil læmolen blev indviet i 1930 blev bådene trukket på land neden for Ndr. Strandvej. Men landmændene søgte også hans værksted. Han var aktiv i foreningslivet og kom til at sidde i mange bestyrelser. Da men diskuterede havneplaner i Løkken udarbejdede han et alternativt forslag med en placering af havnen ved Furreby Bæk. Han dør i 1963 og enken Inger Marie Nielsen i 1967. Herefter arver plejesønnen Hans Robert Jensen ejendommen. Han havde overtaget plejefaren smedeværksted i slutningen af 1940’erne.