Hjemmesiden er oprettet og administreres af Løkken Lokalhistoriske Arkiv, der er en del af Løkken Museum. Der har været benyttet konsulenthjælp til designet af hjemmesiden, mens projektet i øvrigt har været baseret på frivilligt arbejde. De historiske oplysninger tilvejebringes af frivillige under arkivet. Projektet har modtaget støtte fra Veluxfonden.

Hjemmesiden er under opbygning, derfor er indholdet lidt tyndt i nogle kasser. Der vil komme mere stof efterhånden. Hvis du har oplysninger, som kan supplere historierne, er vi meget interesseret i at modtage dem. Det samme gælder billeder, der kan illustrere historierne, eller som rummer historie og billeder af bygninger. Dem vil arkivet meget gerne låne og tage et aftryk af. Vi er selvfølgelig også interesseret i gode historier til at lægge ind på siden. 

webmaster: Hans Fink