Artikelindeks

 Matr. nr. 52 Asps Gaard (12-13/12-7)

Den første kendte ejer af ejendommen var skipper Jens Mogense Bech, der købte en grund øst for det senere torv i 1797 og byggede et hus på 9 fag, der bliver takseret og brandforsikret i 1803. Det var et bindingsværkshus med stråtag. Jens Mogensen Bech var født i Blokhus i 1768 og kom ud at sejle som helt ung. Ved folketællingen i 1787, hvor han var 15 år, var han matros hos skudehandler Niels Jensen i Løkken og havde Anders Jensen Bach som skipper. Han var formentlig nygift med Cathrine Marie Pedersdatter, da han købte grund, de fik deres første barn døbt i Furreby kirke i 1798. Jens Mogensen Bech døde i 1808 og hans enke Cathrine Marie Pedersdatter arvede ejendommen. Hun giftede sig igen, men blev enke 2. gang. I 1829 solgte hun ejendommen til sønnen Mogens Jensen Beck. Han havde allerede købt et par nabohuse og udbyggede den udvidede ejendom til en egentlig skudehandlergård. Stuehuset blev forlænget til 11 fag, og der blev bygget en længe på 19 fag med pakhus, lade, og stald m.v syd for. Men han havde åbenbart slået for stort brød op, for i 1831 ærklæredes han fallit. Gården solgtes på tvangsautions til skudehandler Nicolai Thomsen Jensen i 1832. Mogens Jensen Beck med familie fik lov at blive boende som lejere, indtil Nicolaj Thomsen Jensen solgte gården i 1849.

 

Det første kort over Løkken fra 1805-10

Køber af ejendommen var Niels Asp Geertsen. Han var kommet til Løkken som handelsbetjent i 1844 og var gået i kompagniskab med Søren Chr. Jensen. Sammen havde de startet en skudehandel på matr. nr 76 (Vrenstedvej 7), men i 1849 trak Niels Asp Geertsen sig ud og startede for sig selv.  Han gik straks i gang med at udvide stuehuset i Mogens Jensen Becks gård med 8 fag mod vest, der blev indrettet til pakbod (butik). Han købte også flere huse og indrettede dem til pakhuse. Lars Chr. Tofts hus i 1852 (matr. nr. 55, det lå hvor mejeriet senere opførtes), østre ende af Niels Laurits Glistrups  hus i 1854 (matr. nr. 69, hvor senere Jens Christensen Holmen byggede hus) og Jens Nielsen Gravens hus syd for ud mod Vrenstedvej i 1854. Niels Asp Geersen døde allerede i 1855,

Asps Gaard efter ombygningen til badehotel i 1895

Efter Niels Asp Geertsens død arvede enken, Karen Marie Pedersdatter, gården. Hun solgte den i 1856 til broren Michael Mortensen, der var oplært som handelsbetjent hos svogeren. Gården bestod i 1856 af a) et stuehus på 19 fag, b) en lade på 19 fag, c) et hus østen for stuehuset på 7 fag (tørvehus, brændekammer og gæstestald), d) et pakhus sønden for laden (Jens Nielsen Gravens ombyggede hus), e) det østre "Fjelehus" (træhus) og f) det vestre "Fjelehus". De to træhuse blev brugt til opbevaring af træ og både. Pakhuset på den anden side af torvet på 32 fag hørte også med. I 1857 blev bygget nyt stuehus, orienteret nord-syd og placeret ud mod torvet. Det er den bygning, der i dag er Badehotellets hovedfløj. Dengang var den kun i en etage og havde ikke kvist ud mod torvet. Kvisten fik den først, da den blev ombygget til badehotel og de 2 etager først i slutningen af 1920'erne. Men det var en statelig bygning på 22 fag (43½ Alen) med 1½ stens grundmur ud mod torvet og i søndre ende og 1 stens grundmur mod øst og nord, og selvfølgelig tegltag. Samtidigt med det nye stuehus blev også bygget  en ny lade til erstatning for den lade, som Mogens Jensen Beck byggede i 1830.

Karen Marie Pedersdatter giftede sig igen i 1857 med Conrad Christensen, der var handelsbetjent, og han overtog driften af gården. Han fik skødet på gården overdraget af Michael Mortensen i 1860. Forretningen forsatte i hans tid med at være en af de store skudehandlergårde i Løkken. Han opkøbte en række ejendomme i området, matr. nr. 53, 54, 56, 57, 58 og 59. Conrad Christensen døde i 1876 og Niels Asp Geertsens søn Peder Mortensen Asp Geertsen overtog ejendommen i 1881. Skudehandlen sang på dette tidspunkt på sidste vers, og det var vanskeligt at drive de gamle skudehandlergårde videre som rene købmandshandler. Peder Mortensen Asp Geertsen fik aldrig en blomstrende forretning ud af det, og i 1896 gav han op og flyttede til Frederikshavn. Gården blev ombygget til badehotel.  

Badehotellet o. 1950

Badehotellet åbnede i 1895 efter en ombygning, hvor stuehuset ud mod torvet blev ombygget til hotelhovedbygning. Det fik samtidigt kviste på taget. Fløjen mod Vrenstedvej blev ombygget til værelsesfløj, bygningen bag ved hovebygningen til bolig for bestyreren og peronalet og bygningen mod nord til sal og havestue. Til at eje og stå for hotellet stiftedes Badehotellet Løkken A/S, som købte ejendommen af Peder Mortensen Asp Geertsen. Aktieselskabet holdt kun til 1904, så var kapitalen brugt op. De solgte til Carl Elias Christensen, der solgte hotellet igen i 1910 til Inger Søndergaard. Hun ejede det indtil 1924, hvor hun solgte til Marinus Svendsen. Han byggede en ekstra etage på hovedbygningen ud mod torvet i 1928 og senere også på fløjen ud mod Vrenstedvej. Hotellet fik i den periode også en tværfløj med nyt køkken og spisesal vinkelret på hovedbygningen. Marinus Svendsen solgte til Peder Brix Kjeldgaard og Anne Christensen i 1941. I 1985 solgtes hotellet til et konsortium, der renoverede det og omdannede det til et time share hotel.