1678            De første 2 huse bygges på Furreby Løkke. Det 3. bygges i 1682.

1715            De 15 strandhuse i Løkken og gårde og huse i Furreby sælges på auktion til generalmajor Møsting, Rønnovsholm.

1719            Borgerne i Hjørring kræver handlen i Løkken stoppet. Sagen bortfalder, fordi Løkken ligger længere end 2 mil fra Hjørring.

1719            Skudehandler Svend Thomsen Lund fra Løkken omtales i et dokument. Det er første omtale af en skudehandler fra Løkken.

1747            Skudehandler Svend Thomsen Lund dør som en velhavende mand.

1749-50        Løkken Vindmølle bygges. Møllen erstatter vandmøllen ved Furrby Bæk.

1787            Den første folketælling gennemføres. Løkken har 6 skudehandlergårde, 23 huse og 142 indbyggere.

1793            Løkkensholm brandforsikres, som den første ejendom i Løkken/Furreby.

1801            Den 2. folketælling gennemføres. Løkken har nu 7 skudehandlergårde, 41 huse og 201 indbyggere.

1807            To huse skylles i havet. Løkken rammes den 6 januar af en voldsom storm, der anretter stor skade.

1807            Furreby sogns jorder udskiftes. Den nye jordfordeling optegnes på et matrikelkort, der er det ældst bevarede matrikelkort.

1807            England erklærer Danmark krig og indfører en blokade mod danske havne og landingspladser. Soldater til Løkken.

1808            Engelske skibe foretager i løbet af året 3 angreb på Løkken i forsøg på at kapre handelsskibe, der ligger opankrede. 

1809            Der oprettes et kongeligt kornmagasin i Løkken, der bliver et vigtigt udskibningssted for fødevarer til Norge under krigen     

1811             Endnu en træfning ved Løkken. En fjendtlig barkasse sænkes og 11-12 mand omkommer.

1812            Jennys Hus opføres. Det var oprindeligt stuehus i Christian Jensens skudehandlergård, som bygges det år.

1814            Englandskrigen afsluttes. Danmark må afstå Norge, og det rammer skudehandlen i Løkken hårdt.

1816-20        Hannes Hus bygges af skipper Jens Nielsen Bach. Navnet Hannes hus får det af Thomas Olesen Løkken i 1923.

1841            4 fiskere fra Løkken drukner under fiskeri. De overraskes af en pludselig storm og kommer væk fra de andre både.

1842            Skudehandler Thomas Chr. Hoffmann går fallit med en gæld på 200.000 rbd. Michael Mortensen overtager senere stedet.

1845            "Sønder i By" opføres af sadelmager Jens Christensen Holmen. Det første beboelseshus i Løkken, der vender nord-syd.

1846            Gæstgivergaarden opføres af garver Thomas Winther, der forinden drev gæstgiveri et et gammelt hus på grunden.

1852            Løkkens første store 3-etagers pakhus bygges af S. Levinsen og Søren Chr. Jensen i kompagniskab. Det nedrives i 1882.

1854-56       Mikkels Hus ombygges og får sit nuværende udseende. Huset er fra 1700-tallet og del af en skudehandlergård.

1855           Johanne Grønbechs Hus opføres af skipper Thomas Grønbech. Rummer i dag Løkken Museum.

1856           Løkkens første redningshus bygges. Det lå syd i byen (i dag baghaven til Norgesvej 32), og er for længst revet ned.

1857            Nyt stuehus til Asps Gaard opføres af Niels Asp Geertsensen enke. Er i dag hovedbygning i Løkken Badehotel.

1860            4 mænd fra Løkken drukner under fiskeri. De overraskes af en pludselig storm, og kæntrer på vej gennem brændingen. 

1863            Postvæsenet opretter en postrute mellem Hjørring og Løkken.

1868            Postruten ændres til kørende post.

1870            Løkken får telegraf.

1871            Løkken Ladeplads (selve byen) matrikuleres og det første matrikelkort tegnes.

1871            Sparekassen for Løkken og Omegn stiftes. Først holder man til i Jennys Hus. I 1907 bygger man eget hus i Søndergade. 

1871            Jernbanen fra Nørresundby til Frederikshavn åbner. Det er med til at give dødsstødet til skudehandlen i Løkken. 

1873            2 redningsmænd omkommer ved en redningsaktion.

1876            Løkken får fast praktiserende læge.

1882            Metodistkirken i Kirkegade bygges.

1884           Sømærket i Løkken opsættes. 

1884           Løkken får hjælpeapotek under Saltum Apotek i Sindahls Gaard.

1884-86      Det store flynderfiskeri i Løkken, der, mens det står på, er den vigtigste fangstplads på Vestkysten.     

1885           Løkken får de første gadelys - olielamper ophængt på pæle.

1887           Løkken får telefon.

1889           Signalmasten i Løkken opsættes.

1892           Løkkens andet redningshus bygges, det lå på nuværende adresse Rolighedsvej 3.

1895           Løkken Badehotel indvies og sætter for alvor gang i Løkkens udvikling som turistby.

1898           Løkken Kirke bygges.

1898           Der oprettes et mejeri i Løkken. Det blev placeret på Torvet.

1908           Den sidste Løkkenskude, "Hensigten" ophugges. Ejedes af Michael Mortensen. 

1909           Landevejen gennem Løkken brolægges.

1912           Løkken Elektricitetsværk oprettes.

1912           Strandhotellet åbner i Michael Mortensens Gaard.

1913           Hjørring-Løkken-Aabybro banen indvies. Den nedlægges igen i 1963, hvor bilismen har fjernet kundeunderlaget.

1914           Løkken 3. redningshus bygges. Det lå på Sdr. Strandvej, hvor nu Peter Baadsmand holder til.

1917           Vandtårnet bygges.

1920           Løkkens første alderdomshjem indvies. Det er en gave fra guldvarefabrikant Harald Fischer.

1922           Den første busrute til Løkken oprettes af Peter Brix. Den går mellem Løkken og Aalborg.

1927-31      Læmolen bygges med gennemstrømning inderst mod land. I 1949-50 ombygges den til en lukket mole hele vejen.

1929           Redningsbåden kæntrer. Det sker om sommeren d. 9.6. da den hjælper fiskerbådene ind. 3 redningsmænd omkommer.

1930           Strandpavillonen åbner og bliver på et tidspunkt det største forlystelsessted på Jyllands Vestkyst.

1936           Løkkens 4. redningshus bygges. Det ligger ved Ndr. Strandvej og rummer i dag kystfiskerimuseet.