1678            De første 2 huse byggedes på Furreby Løkke. Det 3. byggedes i 1682.

1715            De 15 strandhuse i Løkken og gårde og huse i Furreby sælges på auktion til generalmajor Møsting, Rønnovsholm.

1719            Borgerne i Hjørring krævede handlen i Løkken stoppet. Sagen bortfaldt, fordi Løkken ligger længere end 2 mil fra Hjørring.

1719            Skudehandler Svend Thomsen Lund fra Løkken omtaltes i et dokument. Det er første omtale af en skudehandler fra Løkken.

1747            Skudehandler Svend Thomsen Lund døde som en velhavende mand.

1749-50       Løkken Vindmølle bygges. Møllen erstatter vandmøllen ved Furrby Bæk.

1787            Den første folketælling gennemførtes. Løkken havde 6 skudehandlergårde, 23 huse og 142 indbyggere.

1793            Løkkensholm brandforsikredes, som den første ejendom i Løkken/Furreby.

1801            Den 2. folketælling gennemførtes. Løkken havde nu 7 skudehandlergårde, 41 huse og 201 indbyggere.

1807            To huse skylledes i havet. Løkken ramtes den 6 januar af en voldsom storm, der anretter stor skade.

1807            Furreby sogns jorder udskiftedes. Den nye jordfordeling blev optegnet på et matrikelkort, der er det ældst bevarede matrikelkort.

1807            England erklærede Danmark krig og indførte en blokade mod danske havne og landingspladser. Soldater til Løkken.

1808            Engelske skibe foretog i løbet af året 3 angreb på Løkken i forsøg på at kapre handelsskibe, der lå opankrede ud for stranden. 

1809            Der oprettedes et kongeligt kornmagasin i Løkken, der blev et vigtigt udskibningssted for fødevarer til Norge under krigen     

1811             Endnu en træfning ved Løkken. En fjendtlig barkasse sænkedes og 11-12 mand omkom.

1812            Jennys Hus opførtes. Det var oprindeligt stuehus i Christian Jensens skudehandlergård, som byggeds det år.

1814            Englandskrigen afsluttes. Danmark måtte afstå Norge, og det ramte skudehandlen i Løkken hårdt.

1816-20        Hannes Hus byggedes af skipper Jens Nielsen Bach. Navnet Hannes hus fik det af Thomas Olesen Løkken i 1923.

1841            4 fiskere fra Løkken druknede under fiskeri. De overraskedes af en pludselig storm og kom væk fra de andre både.

1842            Skudehandler Thomas Chr. Hoffmann gik fallit med en gæld på 200.000 rbd. Michael Mortensen overtog senere stedet.

1845            "Sønder i By" opførtes af sadelmager Jens Christensen Holmen. Det første beboelseshus i Løkken, der vendte nord-syd.

1846            Gæstgivergaarden opførtes af garver Thomas Winther, der forinden drev gæstgiveri et i et gammelt hus på grunden.

1852            Løkkens første store 3-etagers pakhus byggedes af S. Levinsen og Søren Chr. Jensen i kompagniskab. Det blev nedrevet i 1882.

1854-56       Mikkels Hus ombyggedes og fik sit nuværende udseende. Huset er fra 1700-tallet og var da del af en skudehandlergård.

1855           Johanne Grønbechs Hus opførtes af skipper Thomas Grønbech. Rummer i dag Løkken Museum.

1856           Løkkens første redningshus byggedes. Det lå syd i byen (i dag baghaven til Norgesvej 32), og er for længst revet ned.

1857            Nyt stuehus til Asps Gaard opførtes af Niels Asp Geertsensen enke. Er i dag hovedbygning i Løkken Badehotel.

1860            4 mænd fra Løkken druknede under fiskeri. De overraskedes af en pludselig storm, og kæntrede på vej gennem brændingen. 

1863            Postvæsenet oprettede en postrute mellem Hjørring og Løkken.

1868            Postruten ændredes til kørende post.

1870            Løkken fik telegraf.

1871            Løkken Ladeplads (selve byen) matrikuleredes og det første matrikelkort tegnedes.

1871            Sparekassen for Løkken og Omegn stiftes. Først holdt man til i Jennys Hus. I 1907 byggede man eget hus i Søndergade. 

1871            Jernbanen fra Nørresundby til Frederikshavn åbnede. Det var med til at give dødsstødet til skudehandlen i Løkken. 

1873            2 redningsmænd omkommer ved en redningsaktion.

1876            Løkken får fast praktiserende læge.

1882            Metodistkirken i Kirkegade byggedes.

1884           Sømærket i Løkken blev opsat. 

1884           Løkken fik hjælpeapotek under Saltum Apotek i Sindahls Gaard.

1884-86      Det store flynderfiskeri i Løkken, der, mens det stod på, var den vigtigste fangstplads på Vestkysten.     

1885           Løkken fik de første gadelys - olielamper ophængt på pæle.

1887           Løkken fik telefon.

1889           Signalmasten i Løkken opsattes.

1892           Løkkens andet redningshus byggedes, det lå på nuværende adresse Rolighedsvej 3.

1895           Løkken Badehotel indviedes og satte for alvor gang i Løkkens udvikling som turistby.

1898           Løkken Kirke byggedes.

1898           Der oprettedes et mejeri i Løkken. Det blev placeret på Torvet.

1908           Den sidste Løkkenskude, "Hensigten" ophugges. Ejedes af Peder Mortensen Asp Geertsen. 

1909           Landevejen gennem Løkken brolagdes.

1912           Løkken Elektricitetsværk oprettedes.

1912           Strandhotellet åbnede i Michael Mortensens Gaard.

1913           Hjørring-Løkken-Aabybro banen indviedes. Den blev nedlagt igen i 1963, hvor bilismen havde fjernet kundeunderlaget.

1914           Løkken 3. redningshus byggedes. Det lå på Sdr. Strandvej, hvor nu restauranten Haws ligger

1917           Vandtårnet byggedes.

1920           Løkkens første alderdomshjem indviedes. Det var en gave fra guldvarefabrikant Harald Fischer.

1922           Den første busrute til Løkken oprettedes af Peter Brix. Den gik mellem Løkken og Aalborg.

1927-31      Læmolen byggedes med gennemstrømning inderst mod land. I 1949-50 ombyggedes den til en lukket mole hele vejen.

1929           Redningsbåden kæntrede. Det skete om sommeren d. 9.6. da den hjalp fiskerbådene ind. 3 redningsmænd omkom.

1930           Strandpavillonen åbnede og blev på et tidspunkt det største forlystelsessted på Jyllands Vestkyst. Det brændte i 1981.

1936           Løkkens 4. redningshus byggedes. Det ligger ved Ndr. Strandvej og rummer i dag kystfiskerimuseet.