Matr. nr 15e Furreby

 Nørregade 23-25 2015
 Det er lidt usikkert, hvornår huset på grunden bygges men formentlig omkring 1850. Huset     brandforsikres ikke og der haves derfor ikke en beskrivelse af det. Huset blev bygget til Kirsten   Marie Larsdatter, der er registreret som boende på stedet ved folketællingen i 1850. Grunden var   en parcel af matr. nr. 15, som Lars Pedersen Smed havde købt af Thomas Ottesen i 1816. Hun   får skøde på grunden i 1855. I 1857 bygger Niels Chr. Larsen et hus til vestenden af Kirsten  Marie Larsdatters hus. De to huse blev bygget ved den nye Hjørring Landevej, der blev anlagt i   slutningen af 1840'erne..

  Kirsten Marie Larsdatter var født i 1810 og var efter al sandsynlighed datter af Lars Pedersen       Smed, født inden han blev gift i 1814. Hun var imidlertid født i Sejlstrup sogn, hvor kirkebøgerne   fra før 1816 er gået tabt, så slægtskabet kan ikke fastslås med sikkerhed. Det ser ikke ud til han   offentligt har villet vedkende sig slægtskabet. Hun står ialtfald ikke omtalt som datter i skødet.   Hvis antagelsen er rigtig er hun søster til Niels Chr. Larsen i den anden del af dobbelthuset, men det er søskende med en stor aldersforskel. Hun er 16 år ældre end ham. Kirsten Marie Larsdatter får selv et barn uden for ægteskab, Andreas Thomsen, der bliver født i 1848. Hun forbliver ugift og ernærer sig som spinderske og ved anden håndgerning. I 1864 sælger hun den vestligste del af huset til tømrer Christen Peter Jacobsen, sikkert for at skaffe penge til at leve for. Den østligste del beholder hus selv. Hun dør i 1870. De to dele af huset får matr. nr. 15c og 15e ved matrikuleringen.

Sønnen Andreas Thomsen arver matr. nr 15e. Han sælger den straks videre og Christian Peter Jensen er ejer i 1873. I 1889 Køber fisker Jens Nielsen huset, men han dør kort tid efter kun 27 år gammel. Enken Nelle Tomine Jensen ejer huset indtil sin død i 1911. Datteren sælger huset til Martinus Valentinusen i 1912.