Matr. nr. 35 (12-95)

Anton Bast Vej 1 2015

På det ældste kort over Løkken fra 1807 er vist et hus på grunden. Det var et fæstehus beboet af fisker Ludvig Christensen. Ludvig Christensen er ved folketællingen i 1787 tjenestkarl hos skudehandler Jacob Thomsen Ingstrup. Ved folketællingen i 1801 bor han sammen med sin kone Caren Christensdatter i et hus, som med stor sandsynlighed er huset på senere Anton bast Vej. Hun dør i 1807 og han gifter sig igen i 1808 med Anne Jensdatter, datter af Jens Bondgaard. Hun var storesøster til Poul Jensen Bondgaard (matr. nr. 11) og født i 1762. Huset forbliver fæstehus helt indtil Anne Bondgaard dør i 1842. Ludvig Christensen døde i 1815. Ejer af huset var sognepræsten i Børglum, Johan Chr. Albrechtsen. Han havde købt det i 1808 af Peder Mortensen Møller sammen med andre ejendomme i Furreby og Løkken. Han sælger det efter Anne Bondgaards død til Peder Christensen Knor.

Peder Christensen Knor var født i Pirrupvarre og sejlede som ung som matros. Senere blev han fisker. Han blev gift med Sidsel Marie Clemensdatter fra Furreby i 1827. De havde et barn sammen, inden de blev gift. Inden de flyttede til Anton Bast vej, boede de i Furreby. Peder Christensen Knor får huset takseret og brandforsikret i1856 formentlig efter en istandsættelse (vis). Det karakteriseres i taksationsrapporten som et ældre hus, men i god stand. Huset var på 7 fag af bindingsværk med dels murede, dels klinede vægge og havde straatag. Det var indrettet med storstue, gæstekammer, gang, dagligstue, sovekammer, spisekammer og køkken. Vinkelret på huset mod nord var tilbygget et tørvehus på 3 fag, også af bindingsværk med klinede vægge og stråtag.

Peder Christensen Knor sælger i 1860 huset til sønnen Jens Christian Pedersen, der var snedker, kort inden han dør. Denne sælger i 1863 den vestlige del af huset (8½ alen) og vinkelbygningen til svogeren Niels Henriksen. I 1864 sælger han den østlige del (11 alen) til Peder Kristian Knudsen. De to dele får ved matrikuleringen i 1871 henholdsvis matr. nr. 36 og matr. nr. 35.

Peder Christian Knudsen var fisker. Han bliver enkemand i 1875. I 1886 sælger han matr. nr. 35 til Mette Kirstine Nielsen, der var blevet husholderske hos ham efter konens død. Hun var datter af Niels Christian Christiansen og Mette Holmen (matr. nr. 37). Hun får huset overdragert mod at overtage pantegælden i det og sikre ham kost og pleje resten af hans levetid, hvor han har ret til at blive boende i huset. Han dør i 1891.

Efter Mette Kirstine Nielsens død arves ejendommen i 1905 af Marie Petersen. Efter forskellige ejere køber Laurits Knudsen huset i 1919. På et tidspunkt erstattes bindingsværket med grundmur og stråtaget med fast tag. På et billede fra o. 1908 har huset endnu stråtag, så det er formentlig eftér dette tidspunkt.