Matr. nr 20 ax Furreby

Ndr Strandvej 2 1999

Huset er maleren Christen Valentinussens fødehjem. Han blev født her i 1903. Huset havde onklen Niels Otto Valentinussen bygget o. 1890, på en grund købt af Jens Chr. Christensen. Christen Valentinussens far, Peder Christensen Valentinussen, køber huset af broren i 1896. Da var han nygift. Han var blevet gift med Ida Laurine Christine Jensen, der var datter af smed Christen Madsen Jensen, som boede overfor i nr. 7 (Valentinusens Hus).Niels Otto Valentinussen og Peder Chr. Valentinussen var sønner af Valentinus Pedersen, der boede i Hans og Mines Hus.

Peder Valentinusen var fisker. Han var formand for Indre Mission og Chr. Valentinusen har fortalt om sin opvækst i et religiøst hjem. Faren gik med til at han kom i byens realskole og bagefter i lære hos maler Andersen. Da Chr. Valentinusen blev gift byggede han hus på Klitvej. Ida og Peder Valentinussen boede et helt liv i huset på Ndr. Strandvej. Han dør i 1959 og hun i 1963.

Ida og Peder Valentinussen
Christen Valentinussen. Selvportræt