Artikelindeks

 

Matr. nr. 55a (12-5)

Mejeribygningen på Torvet i Løkken blev opført i 1923 af andelsmejeriet "Løkken Mejeri". Den erstattede en ældre mejeribygning, som var opført i 1900. Løkken Mejeri havde købt det gamle mejeri af Mejeriselskabet Vendsyssel i 1912. Samtidigt købte de grunden syd for af Carl Elias Christensen, så man havde allerede fra starten planer om at udbygge mejeriet. Men det tog nogle år, inden planerne blev realiseret. Torvet var fra gammel tid en central plads i Løkken, der tidligt blev bebygget, så der lå gamle huse, som blev revet ned. Det skete allerede, da man byggede det første mejeri. Grunden, som det nye mejeri blev bygget på, blev sammenstykket af matr. nr. 55, 56, 57 og 58. De blev opkøbt, men først sammenlagt til et matr. nr. (55a) i 1950.

Det første mejeri i Løkken 1915

På matr. nr. 55 lå et hus, hvis historie kan føres tilbage til 1716. Det indehavedes 1790-1815 af Jens Jensen, der var husmand og sognefoged og bror til skudehandler Christen Jensen. Han ejede jorden mellem Løkken by og Furrby Bæk ud mod havet (matr. nr. 22). Ejendommen købtes i 1852 af skudehandler Niels Asp Geersen, der byggede huset om til pakhus og integrerede det i sin skudehandlergaard. Hvornår pakhuset blev revet ned er lidt uklart. Det eksisterede formentlig stadig i 1895, da Asps Gaard blev omdannet til Badehotel, men blev så revet ned ret hurtigt. Det lå på den sydlige del af matr. nr. 55 (55a). 

Matr. nr. 56 var en lille grund med et lille hus. Skudehandler Conrad Christensen opkøbte ejendommen i 1871 efter ejeren Niels Nielsen Bachs død.  Det er usikkert, hvem der ejede huset, før Niels Nielsen Bach købte det i begyndelsen af 1840'erne, og hvornår det var bygget. Huset eksisterede formentlig indtil det bliver revet ned for at give plads til mejeribyggeriet. 

Det nye mejeri o. 1933

Matr. nr. 57 og 58 var oprindeligt en grund, hvor der lå et hus ejet af skomager Christen Mortensen. Grunden og huset blev delt før matrikuleringen i 1871. Den videre bygningshistorie for matr. nr. 57 er lidt usikker. Ejendommen havde skiftende ejere. Det ser ud til, at der i begyndelsen af 1880'erne byggedes et grundmuret hus med tegltag på grunden og en del af matr. nr. 55 ved siden af. Det var så i givet fald bygget i den periode Carl Petersen Bast ejede ejendommen. Han gik konkurs og måtte afstå ejendommen i 1886. Det er denne bygning, der senere blev mejeribestyrerbolig og mælkeudsalg i det første mejeri (højre del af mejeribygningen på billedet). Matr. nr. 58 bliver yderligere delt op i matr. nr. 58a og 58b, og husdelen på grunden må været bliver udbygget, for den var oprindeligt kun på 3 fag. Mejeriselskbet Vendsyssel købte matr. nr 58a, den østlige del i 1900 og 59b, den vestlige del i 1905. Det er på matr. nr. 58 mejeribygningen med den store skorsten i det første mejeri kommer til at ligge. Mejeribygningen ødelægges i 1902 af en kedeleksplosition, som har krævet genopbygning og istandsættelse.

Da det nye mejeri byggedes i 1923, blev hele det gamle mejeri revet ned. Der indrettedes mejribestyrerbolig og mælkeudsalg i den østlige ende af bygningen. Løkken Mejer købte i 1912 også matr. nr. 44a og i 1942 matr. nr. 45 b, hvor der i 1960 blev indrettet osteri og lager. Andelsmejeriet blev i 1976 omdannet til et privat mejeri. Det lukkede i 1982.