Matr. nr. 119c

Damgaardsvej 12 omkr. 1900. Huset med gavlen mod

Grunden var oprindelig en del af Anders Bachs skudehandlergård, som efter hans død i 1828 blev solgt til Børglum Kloster. Anders Bachs svigersøn skudehandler Peder Mortensen køber gården af C. M. Rotbøll i 1847. Han overdrog i 1866 det meste af jorden til sønnen Christian Pedersen. Jorden får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 106, 117, 118 og 119. Disse matr. nr. blev i 1879 overtaget af Christen Pedersens fraseparerede hustru Mette Kirstine Møller. Matr. nr. 119 er den største og sydligste af parcellerne.

Matr. nr. 119 udstykkes i 1885 og 86 i Matr. nr. 119a, 119b, 119c og 119d. Matr. nr. 119b (Støberivej 1) sælger Mette Kirstine Møller til fisker Martin Larsen i 1885. Han bygger hus på grunden og bor der i mange år efter. Matr. nr. 119d (Damgaardsvej 8) beholder hun indtil videre. Den bliver først bebygget senere. Matr. nr. 119c sælger hun i 1886 til Niels Olesen Damgaard, og matr. nr. 119a til Peter Damgaard i 1890.

Niels Olesen Damgaard var født i 1814 i Fredericia, men familien flyttede senere til Nørresundby og Nr. Tranders. Han bliver i 1841 gift med Mariane Nielsdatter fra Blokhus, og de slår sig ned i Ulsted, hvor han arbejder som teglbrænder. I 1847, efter svigermorens død, flytter de til Blokhus og overtager svigerforældrenes husmandssted. Svigerfaren kommer på aftægt. Senere flytter de til Hvorup Klit, hvor Niels Olesen Damgaard bliver husmand og teglbrænder.

Niels Olesen Damgaard og Marianne Nielsdatter får 8 børn, hvoraf de 3 dør som små. 4 af de 5 overlevende bosætter sig i eller nær ved Løkken. Den ældste datter Else Damgård bor i matr. nr. 119c fra 1886 til 1906. Den ældste søn Ole Chr. Damgaard gifter sig i 1871 med enken Maren Kjerstine Jensdatter og bliver i kraft heraf ejer af husmandsstedet matr. nr. 1b i Aasendrup Kjær (lige nord for Nybæk). Den næstældste søn Niels Chr. Damgaard køber i 1883 matr. nr. 87 og 91a (Norgesvej 11 og 13). Den yngste søn Peter Damgaard køber i 1890 matr. nr. 99a (Vittrupsvej 3) og 117a, 118 a og 119a.

Damgaardsvej 12 set fra øst

Da Niels Olesen Damgaard køber matr. nr. 119c i 1886 er den ubebygget. Han bygger hus på grunden, tilsyneladende ikke til sig selv for datteren Else Damgaard flytter ind. Han var blevet enkemand i 1876 og sælger herefter ejendommen i Hvorup Klit. Ved FT 1880 bor han hos sønnen Ole Christian Damgaard (matr. nr. 1b Aasendrup) og ved FT i et hus i nærheden. Købet af matr. nr. 119b og husbyggeriet sker formentlig for at hjælpe datteren.  

Else Damgaard var den ældste af børnene, født i 1842. Hun bliver i 1866 gift med Jens Peder Møller, søn af lærer Møller i Aasendrup. De køber et hus i Vrensted Kær, hvor han arbejder som murer. Han dør imidlertid allerede i 1875. Else Damgaard gifter sig i 1877 med arbejdsmand Anton Christensen fra Ingstrup. De flytter formentlig fra Vrensted Kær til huset på matr. nr. 119c, umiddelbart efter det er færdigt i 1886.  Hendes 2. ægteskab bliver ikke lykkeligt. De bliver separeret nogle får efter, de er flyttet til Løkken. I 1898 køber Else Damgaards søn af første ægteskab, Christian Frederik Vilhelm Møller, der var fisker, huset af bedstefaren. Han køber det tilsyneladende til moren, for han bor ikke selv i det. Niels Olesen Damgaard dør i 1899 i huset hos datteren. 

I 1906 sælger Chr. Frederik Vilhelm Møller ejendommen til morbroren Peter Damgaard. Han beboede og ejede matr. nr. 99b (Vittrupvej 5), der var et lille hus, men var også ejer af en stor del af den jord i den sydlige del af Løkken, som ikke var udstykket og bebygget endnu (matr.117a, 118a og 119a), og som han drev landbrug på. Matr. nr. 99b sælger han til Hans Chr. Eskildsen (Bernardis far). 

Peter Damgaard var søn af Niels Olesen Damgaard og født på ejendommen i Hvorup Klit i 1856. Som ung kom han ud at sejle på langfart. I 1882 bliver han gift med Jensine Hansen fra Hellevad sogn og slår sig ned som fisker i Løkken. Han forsøger sig også som fiskehandler. I 1890 køber han jorden i den sydlige del af Løkken og bliver også agerbruger. Da han køber matr. nr. 119c i 1906 sætter han huset i stand og bygger også et udhus til sit landbrug. Peter og Jensine får 13 børn, hvoraf 3 dør som små og 2 i en ung alder. Af de 8, der når voksenalderen, emigrerer den ældste, Anker til Amerika. Rudolph flytter til Norge, Mathilde til Aalborg, Holger til Skagen og Sigurd til Hirtshals. Christian, Oscar og Peter bliver i Løkken.

Damgårdsvej 12 set fra syd 1913

I 1919 sælger Peter Damgaard ejendommen til Lauritz Thomsen og Chr. Vestergaard. På det tidpunkt er der kommet gang i udstykningen af den ubebyggede jord, han ejer. Han sælger formentlig fordi han kan få en god pris for jorden, og har lyst til at prøve noget andet. I stedet for køber han en del af Thomas Larsens skudehandlergård, der efter Thomas Larsen havde afhændet den, var blevet udstykket i flere parceller. Peter Damgaard køber matr. nr. 15g på hjørnet af Nørregade og Anton Bast Vej med den sydlige del af det gamle stuehus. Her etablerer han en fedevareforretning.

Matr. nr. 119c bliver af de nye ejere lejet ud. En del af den oprindelige grund bliver frastykket (matr. nr. 119ø). Ejendommen bliver i 1942 solgt til Thomas Andersen. Han sælger den i 1945 videre til Niels Frøstrup.