Matr. nr 54 (12-94)

Nørregade 2 o. 1930

Grunden hørte sammen med Gæstgivergaarden i 1853, hvor Marinus Koktved Rasmussen bygger en længe med gæstestald, vognskur og fadebur på den (F197). Bygningen var på 12 fag, grundmuret og med tegltag. Grunden ser ikke ud til have været bebygget før dette tidspunkt. Da Marinus Koktved Rasmussen i 1856 sælger Gæstgivergaarden, beholder han gæstestalden og bygger den om til bolig og bageri for sig selv. Bygningen bliver brandforsikret mens den er under ombygning i 1856 (vis). Der bliver indrettet gang, dagligstue, storstue, sovekammer, køkken, spisekammer og bageri med ovn. Marinus Koktved Rasmussen beholder kun ejendommen til 1859, hvor han sælger til skudehandler Conrad Christensen . Hvem der bor i huset, mens det hører sammen med Asps Gaard vides ikke.

Conrad Christensen enke, Karen Marie Christensen sælger i 1880 ejendommen til bager Andreas Thorvald Neve, der også ejede matr. nr. 73c (Søndergade 1). Denne sælger igen i 1885. Herefter bliver der manufakturhandel med forskellige ejere og forpagtere. C Lauritsen, der køber ejendommen i 1885, forpagter den ud til Peter Børsch (næringsbevis i 1886). Sidstnævnte køber ejendommen i 1895. Han efterfølges af Hans Godtfred Høiberg, der får næringsbrev i 1900 og driver forretningen i forpagtning indtil 1907, stadig med Peter Børsch som ejer. I 1907 bliver forretningen overtaget i forpagtning af Carl Villiam Ransby og i 1915 af Bertha Thon, der får skøde på ejendommen i 1917. Hun ejer og driver forretningen til 1939, hvor Bach Mortensen køber den.

Matr. nr. 54 blev ved matrikuleringen i 1871 en lille grund med meget lidt areal uden om huset. I 1912 købes en del af den bagved liggende matr. nr 53 (53b) til og huset får herved bedre udenomsplads.

Nørregade 2 2016