Af Tjek Jernes breve fra 1938-44

Forord

Min mor, Tjek Jerne, fik i foråret 1945 en henvendelse fra Weilbachs Kunstnerleksikon. Man udbad sig forskellige persondata til brug for hendes optagelse i den kommende udgave af Weilbach (3. udgave 1949). Tjek lod ægtefællen Niels Kaj besvare forspørgelsen med, at hun ikke ønskede at give de udbedte oplysninger, som hun fandt irreleveante. Og Niels kaj tilføjede, at Tjek sikkert ville blive glad hvis de brugte de sparede linier til at omtale det eneste vigtige for Tjek: Billederne. Tjek kan have ønsket, at der ikke blev fokuseret på hendes tyske baggrund netop i befrielsesforåret, men iøvrigt var hendes holding ikke ny. Og indvendinger mod at blive optaget i Weilbach havde hun ikke.

Tegning 18,5 x 21 cm 1944

Denne udgivelse af hendes Løkkenbreve kan hun ikke have forestillet sig. På den anden side bør hun huskes af en større kreds for hendes mange dejlige billder - ca. 200 oliebilleder og nogle flere akvareller, tegninger og kakler blev det til i løbet af den halve snes år, hun malede. Det må accepteres, at der skrives om hende, og ingen gør det bedre end hun selv i sine breve. Tjek havde et fint sprognemme, og hun lærte sig hurtigt dansk efter at have bosat sig i København i 1932. Flere gange om ugen skrev hun lange breve og brugte vel brevene som andre deres dagbog til at genopleve og bearbejde tildragelser for på den måde at få samling på en kunstnertilværelse, der let kunne blive uoverskuelig. 

Fra Tjeks somre i Løkken 1938-44 findes 60 breve. De fleste er taget med her. Af pladshensyn dog kun i uddrag. Udeladelser er markeret i teksten med prikker. De vedrører gentagelser, beskeder eller fjerne bekendte og slægtninge m.v. uden aktuel interesse, og som ikke uden omstændelige forklaringer vil kunne forstås af en nutidig læser - uden derfor at blive vedkommende. Der er i det hele lagt vægt på, at brevene skulle fremstå som breve, at fastholde de iagttagelser Tjek gør sig i Løkken samt at bevare indtrykket af Tjeks person og hendes udvikling over 6 år. Enkelte steder er der for forståelsens skyld indsat forklarende ord i parantes, men brevene er iøvrigt gengivet ordret, som de er skrevet. Brevene er elle fra Tjek (= Ilse, Ilserle, Tjekkerle) til ægtefællen Niels Kaj (Taj, Tajerle).

Tjek yndede ikke de endeløse, ordrige kunstteoretiske diskussioner. I et brev (15.5.1941) skrev Niels Kaj til sin far, som indrømmede, at han ikke forstod meget af den nye kunst:"Ilse (Tjek) kan man sjældent få til at ytre sig om sit Maleri. Hun siger at en Maler er nogen, der maler og ikke snakkert, Og dem, der snakker er ikke Malere, og hvis de dog er det, skulle de hellere male i stedet for at spilde deres Tid med at snakke. For Makeri kan kun udtrykkes med farver og ikke med Ord: Ilse maler som en Lærke synger: Uden egentlig at gøre sig klart, hvad Aarsagen til det hele kunde være. Saa maa enhver selv om det."  Af hendes breve fremgår, at det ikke skulle tages bogstaveligt. Hun sad da også i Den Fries censurkomite fra 1942 til 1944 - det har nok ikke været en mundlam forsamling.

Det har været en bevægende oplevelse for mig at mærke, at Løkken stadig mindes Tjek mere end 50 år efter de Løkkensomre, som blev de lykkeligste i hendes liv og helt afgørende for den udvikling, der førte til hendes kunstneriske anerkendelse. Jeg skylder mange i Løkken en oprigtig tak

Frederiksberg Januar 1998. Donald Jerne

Forhistorien

I sommeren 1937 havde Tjek et voldsomt sammenstød med sin svigermoder. Tjek havde i nogle uger boet i svigerforældrenes herskabelige hjem i Holland med sin 1-årige Ivar, medens ægtefællen Niels Kaj hjalp til i faderens cold store-firma. Svigermoderen, der ikke var til småbørn, lod temmelig usløret Tjek vide, at hun syntes opholdet havde varet længe nok. Tjek blev rasende, pakkede straks sine ting og ville hjem til København. Man lagde sig imellem og fik udvirket en mindre dramatisk afrejse. På hjemturen besøgte Tjek sine forældre i Preetz ved Kiel. Efter et stykke tid her kogte Tjek over i irritation over faderens evindlige sundherdsprædikener og moderens ulogiske gammelkonerisnak. Hun pakkede kufferten, tog Ivar på armen og rejste hjem.

Tjek maler akvarel ca. 1940

 Siden blev der regelmæssigt vekslet breve, men nogen fortrolighed til forældrene og svigerforældrene blev der aldrig. Støtte fra den kant fik hun ikke med sig. Tjek blev født i Asch den 26. september 1910 og blev døbt Ilse Elisabeth Ernestine Wahl - alle disse fjollede navne, som Tjek senere sagde. Hun var eneste barn af Robert Wahl (1877-1947), som stammede fra Ruhr-området, og Ernestine Emilie Wahl født Ludwig (1888-1972), som var sudetertysk fra Asch i Bøhmen. Dengang Bøhmen var en del af Østrig-Ungarn. Forældrene havde mødt hinanden i Flensborg, hvor Robert Wahl var ingeniør og Emilie Ludwig var pige i huset.

Tjek voksede op i Tyskland blandt mostre og tanter i en tid fuld af afsavn, nød og krig. Faderen rejste rundt, hvor der var arbejde at få og meldte sig under 1. verdenskrig til marinen for at ende som ingeniør ved Deutze Werke - orlogsværftet - i Kiel. Da familien endeligt i 1918 samledes i Preetz, en forstad til Kiel, var faderen svækket efter en ulykke og var dertil blevet grebet af Rudolf Steiners ideer, hvormed han aldrig forsømte nogen lejlighed til at belaste sine omgivelser. Når Tjek en sjælden gang senere i sine breve hjem nævnte sine bekymringer, svarede faderen, at "alt stort, smukt og ophøjet i livet bliver først født i smerte", og Tjeks kunstneriske ambitioner fik følgende ord med på vejen: "Man kan ikke tjene to herrer, det betyder, at du enten er livsledsager, husmoder og moder - eller kunstner."

Intet under at Tjek, så snart lejlighed bød sig som 18-årig, flygtede hjemmefra til Geneve, for at finde ud af hvilke muligheder hun havde. Hun havde talent for at tegne og for sprog - men traditionen i familien var, at piger blev husmødre. Hun så sig om i verden og ventede på sin chance. Men hun havde svage lunger og måtte i 1931 lade sig indskrive på sanatorium i Davos. Man fandt gamle tuberkuløse forandringer - næppe noget ualmindeligt fund dengang - men ikke aktiv TB. På sanatoriet dyrkede kun sit tegnetalent, og da hun efterhånden ikke havde råd til yderligere ophold, forlod hun sanatoriet og søgte - på råd fra en dansk tandlæge på stedet - til det kunstneriske miljø i København. Her blev hun i november 1932 optaget på Akademiets malerskole under professor Kræsten Iversen.

På Akademiet blev hun kaldt Tjek, fordi hun fortalte, kun kom fra Tjekkoslovakiet. Hjemme var kun blevet kaldt Ilse-Sonja eller bare Sonja. Tjek var ikke noget ord, som fandtes i Nudansk Ordbog 1933. I 1939 sendte Tjek stolt udklip med sine fine anmeldelser hjem til forældrene. Der kom straks en skarp reaktion fra hendes tyske far, der ikke kunne forstå, hvorfor hun kaldte sig Tjek. Hun følte sig godt tilpas i København og lærte hurtigt dansk. Men det gik hende på, at hun ustandeselig måtte indhente opholdstilladelse hos politiet for at kunne fortsætte på Akademiets Elevskole. Hun boede til leje på et værelse i byen og omgikkedes lærerne og de jævnaldrende på skolen. Det var bl.a. Svend Engelund, Kaj Ejstrup, Søren Hjort Nielsen, Egill Jacobsen, Vagn Poulsen og Inge høg, som blev hendes nære  venner.

På vej hjem fra familiebesøg i Tjekkoslovakiet i 1935 mødte hun i Berlin den unge danske student Niels Kaj Jerne (1911-1994). Han havde hidtil levet en beskyttet tilværelse i det velhavende danske forældrehjem i Holland, havde et par mislykkede uddannelsesforsøg bag sig og flyttede i efteråret 1934 til Danmark for at starte på en frisk ved Københavns Universitet. Nok ikke noget rigtigt problem for en ung mand, hvis far drev en stor indbringende virksomhed. Derimod var Niels Kajs brev til forældrene i maj 1935, hvori han bekendtgjorde sit forestående ægteskab med kunstnerinden Ilse Wahl, en rystelse i det borgerlige direktørhjem. Storebroderen blev straks sendt til Danmark for at forpurre eller i det mindste få udsat den uovervejede beslutning. Men forgæves - en uge efter blev Tjek og Niels Kaj gift på Frederiksberg Rådhus. Med ægteskabet blev Tjek dansk. Niels Kaj opgav sit studium og vidste stadig ikke, hvad han skulle tage sig til. Tjek blev gravid. I 1933 og 1934 havde Tjek fået optaget billeder på Kunstnernes Efterårsudstilling - en seperatudstilling i barndomsbyen Peetz var det også blevet til. Nu gik maleriet helt i stå, og blev først for alvor genoptaget i Løkken i 1938.

 

Breve fra Løkken 1938

Da Tjek omkring 1. juni 1938 steg af toget i Løkken med sin lille 2-årige søn Ivar kunne hun ikke have forestillet sig, at denne sommer ville blive et vendepunkt i hendes kunstnerliv. Hun var besluttet på for alt i verden at undgå en gentagelse af de pinagtige begivenheder året før hos svigerforældrene. Det var nu hende, der styrede, hvad der skulle ske med hendes eget liv. Så da Niels Kaj aftalte med sine forældre at tilbringe også denne sommer med at gå til hånde i forældrehjemmet, fik Tjek arrangeret et sommerophold på pensionat "Villa Paula" hos familien Boelskifte i Løkken (formentlig via en godt bekendt i København, filmfotografen Ejner Møller Nielsen, der var barnefødt i Løkken). Tjek gjorde sig bekymringer for sønnens trivsel og håbede, at et sommerophold med sol og strand ville gøre godt. I bagagen medbragte hun sine malergrejer. Siden hun traf Niels Kaj var maleriet næsten gået i stå, og penslerne lagt på hylden (ved siden af bleerne). Tjek har håbet på denne sommer at få lavet noget, der kunne indsendes til Kunstnernes Efterårsudstilling.   

Løkken. Tegning 14 x 21 cm. ca. 1942

Et par gange havde hun forsøgt at komme igang igen, startede igen i 1936 på Akademiet (Farveteknisk Laboratorium), når tid og kræfter tillod. Hun eksperimenterede med glasurmalerier på kakler (majolika-teknik), en meget personlig udtryksmåde, hun videreudviklede i de følgende år. På Kunstnernes Efterårsudstilling 1937 viste hun en serie kakler, og i foråret 1938 fik hun afsat design til en keramisk fabrik. Det indbragte hende 325 kr, som skulle muliggøre hendes Løkken-ophold. Men sommeren fik en dårlig start. Tjek havde været tiltagende ked af deres lille 2-værelses moderne lejlihed i Vanløse. Hun kunne ikke være der med sit maleri, og lejligheden lå uden for al ting, og især kunstnermiljøet omkring Kgs. Nytorv. Lejligheden var derfor blevet opsagt til fraflytning 1. juni, uden at de gjorde sig forestilling om, hvor de skulle bo, når sommeren var ovre. I april drog Niels Kaj afsted til forældrene i Holland og efterlod børnepasning, rejseforberedelser, opmagasineringen af møbler og fraflytningen til Tjek.

Løkken 5.6.1938 kl. 16

Min lille Taj - Tak for Brevet! Du har nok ventet på dette Brev her - men jeg kunde ikke faa Tid til at skrive, og saa var det ogsaa saa kedeligt at skrive, naar man ikke har godt Humør dertil - Ja - jeg har meget Kludder her med Ivar - Lige siden jeg kom, var han syg - kaste op og kaste op - Du kan tænke dig til Resten - og hvad der gaar af rent Tøj og Haandklæder og Bleer - Han er saa umulig - Hyler fra Morgen til Aften. Jeg har selv klaret hele Flytningen og alt andet med godt Humør, og stolt, synes jeg men nu kommer Reaktionen, mine Nerver er helt møre - Hvis ikke dette her med Ivar var kommet, saa havde alt gaaet glat....

Fra stranden ved Løkken. Tegning 14 x 21 cm. 1942

....En Fru Jensen (gennem Ejner) bor i en Villa nærved, har i gaar skaffet mig en Løkken-pige - meget primitiv, beskeden, og vil helst blive her over Tiden - saa jeg har malet i Dag ved Stranden. Jeg burde have meget tid, der aabner Udstillingen Regnbuen her i nyt Udstillingslokale om ca. 8-14 Dage - og Kataloget skal trykkes om faa Dage - jeg har forhandlet med Manden en Hr. Geneser, og han vil gerne have mine Ting med - Det er morsomt, at jeg kender Halvdelen af Udstillerne (ca. 15 i det Hele - Jens Sørensen, Fritsche, Knud Eel og Emma Mau Knudsen) de sidste 3 fra Akademiet o.f.a. Det siges, at der er salgsmulighed, særlig for Løkken-billeder. Det er vanskligt at klare dem saa hurtigt - Vandet og Stranden er helvedes svært - der er enkelte særlig eftersøgte Motiver, der gaar bedst - lige her ved Siden af mig, fra Bækmundingen. 20 % gaar til Geneser af Salget, ellers ingen Betaling - han sætter dem alle i Rammer, ca. 3 Kr pr. Styk (billigt) - og der er ingen i min Retning. Bare nu Ivar kommer sig snart, saa jeg har mit Hoved lidt klarere - Jeg har døjet forfærdeligt her, tit er jeg ved at bryde helt sammen - og gaar i Seng Kl. 7 med Ivar. Hvis Ivar slet ikke kan vænne sig til det her, hvad saa - Det kan ogsaa hænde, siger den gamle, dygtige Doktor....   ....Naa men nu kommer jeg til Ivar igen, han skal nok være der.

Mange Hilsner og Kys fra din Ilse og Ivar

Løkken 13.6.1938 kl. 19

Min lille Taj. Tak for dit Brev som har ganske særlig opmuntret mig - og jeg tænker nu tit paa det at være lidt mere koldblodig med Ivar....   ....Jeg er forfærdelig glad for Gerda, 15-aars Pigen, hun gaar helt op i Drengen, er rolig som Bitten og meget paalidelig - jeg forkæler hende ogsaa - og hun får tit en Ekstra 25 Øre - og hver Dag 16 Øre til Ivars og hendes Eftermiddagskager - han er jo tit hos hendes Mor (Kirkebetjentens Kone) og faar Sigtebrød og alt muligt....   ....Jeg har saa mange bekendte, saa jeg kan ikke tilfredsstille dem alle. De henter mig hver Aften - jeg har stor Venskab til Sognefogedens 22-aarige Karen med Dus og saa en billedskøn Pige - de har Badehotellet, og flot Have, jeg kommer llge derfra og har malet Udsigten fra Gavlen der, faar Kaffe og Mad og kan komme altid. Ved siden af har Lars Nielsen sit Atelier (Maurice Chevalier paa Prikken) en her kendt Maler, ven af Malerne i København og Forhenv. Elev fra Akademiet - Han er vildt begejstret for mig og mine Billeder. Han selv sælger alt, han laver, inden det er tørt, er dygtig, men retter sig efter Folk heroppe - for at klare den. Saa er der Geneser, Kunsthandleren, en fin ældre Fyr, med flot Hjem, hans Husbestyrerinde Fru Eichner (ca. 36) en meget intelligent moderne Frue, som elsker mig - Geneser har sagt, at hans Hjem altid skal være beæret, naar jeg kommer - Han selv er glad, naar jeg kommer.

Udstillingen aabner paa Fredag. Jeg har lavet et gevaldigt Strandbillede 63 x73 cm, det første. Alle er indtaget i det, men det er ikke Fidus - saa har jeg malet Badehusene ved Stranden med Aftenhimmel og Torden 150 x 115 (Du ved det, du var begyndt paa) - Priserne maa ikke ligge for høje her - 125 det højeste - Det ser ud til, at jeg kan godt med Jyderne, paa Fanø gik det jo ogsaa saa godt - Saa har jeg lært Folk at kende fra Hirtshals - Ejerens datter fra Badehotellet - Vi var i Gaar 6 Mand høj der til Smørgaas - imorgen kommer de og tager os med til Blokhus. det gaar alt saa hurtigt og flyvende, denne Udstillingsfeber ender jo nu snart, stort Pressefelt, og saa videre....   ....Jeg skal til Fru Jensen iaften, spille Bridge - jeg maa fortsætte imorgen. Ivar hyler nu og jeg kan ikke tænke mere - det kender du jo naar man kribler. Hils Papa og Mama mange Gange - synd for lille Papa - Dig selv alt godt.

Mange Kys fra Din Tjekerle.

Løkken 20.6.1938

Kvinde med håndklæde. Olie. 71 x 90 cm. Udateret (ca. 1944). Usigneret. Udstillet på Charlottenborgs Efterårsudstilling 1948.

Min lille gode Taj - Jeg var henrykt over dit sidste Brev med de smaa Blomster, og det gode Foto. Du har nok faaet Kataloget fra Udstillingen - det er en flot Udstilling - Der staar en Kritik i Vendsyssel Tidende - men jeg bliver helt misforstaaet, Mine Ting er stærkest i farven, mest enkel i Form, og Folk kan daarligt ta' dem. Mange Ting er jo lavet til Publikum, der skal købe Løkken-Ting - Nu vil jeg lave en Serie Akvareller altsaa herfra, de gaar lettest - og hænge dem rundt om på Hoteller - Ved Ferniseringen var Hotelejer Allesch, Tjekker, til Stede - som hilste paa mig - mærkelig nok klarede jeg den paa Tjekkisk - jeg var ellers godt bange.

I gaar var det rigtigt varmt, lummert, og Regn senere, vi lavede en Akvarel paa Møllen og maatte tage Bil hjem, 5-6 Km....   ....Her er stor Fest, Turistforeningen - Fritzsche er formand - 6. Juni - Jeg regner med gulerodsfarvet Hovedtørklæde som russisk Bondepige - og klæder mig usædvanligt godt - Mænd er tossede i hvert Fald - og jeg overlegen og godt tilpas. En Englænder sa' til mig forleden: Don't you miss your husbond very much? Crazy question. Min Taj, hvornåer er du færdig i Holland? - Endnu 3 Maaneder, det kan da ikke passe, for du rejste 29. April, ikke - og det var da kun 4 Maaneder i det Hele. Skriv om det! Nu maa jeg styrte og hente Mad til Frokost i Byen - halv12-12 kommer Knægten

Kys Din Tjek og Ivar

Løkken 28.6.1938

Min lille Taj. Tak for Brevet og Billederne. Du ser jo straalende ud....   ....Som sagt, Dagene, hvor der kan benyttes til at male, glider for hurtigt - 10-12 maaske kun halv 12, saa skal der købes noget til Frokost, spises til 1 - naar Vejret er saa daarligt, sover jeg til halv 3 - arbejder fra halv 4 til halv 6 - saa begynder igen Aftensmiddag, Opvask, Vask af Ivar og Potteri osv. saa er jeg ogsaa lidt udkørt - Om Aftenen er der altid saa meget, i Gaar hos Geneser, lavet flot Plakat - og ellers Solderi paa Pavillonen, der mangler ikke noget med Spiritus.

Molen i Løkken. Tegning 14 x 21 cm. 1942

Skt Hansaften var stor Halløj paa denne Kæmpepavillon, vi drak for 120 Kr til 6 Personer - jeg var Hovedpersonen blandt de 100'de af Folk -- Jeg var aldrig saa flot lige til denne Aften - denne lange smalle Bondeaftenkjole med Roserne og hvide Silkeærmer, gennemsigtige og som enester et knaldrødt Tørklæde paa Hovedet. krøllerne foran over Panden. "Stille flyder Don", sa' de - og jeg tror nok jeg var ualmindelig original. Tavshed hvor jeg kom ind - gamle Damer, der hviskede - og alle var ualmindelig elskværdige. Sikken en fjollet Verden - en Hex med Lys i Brystvorterne i Badebukser (Lars Nielsen) gyngede over Dansegulvet - Det er bare saa beklageligt, at du ikke har Glæde af mig, naar jeg er saa rigtig rask og køn - Jeg har allevegne næsten den bedste Skikkelse - og de tror, at jeg er 5 Aar yngre. I Gaar lavede jeg en god Akvarel i det store Konditori ud af Vinduet med Marquiser stribede og røde Stole - det er solgt til Frk. Søborg, Ejerinden - Hun kom til Geneser og Aftenen og spurgte, om hun maatte købe den. Hun bad om at hænge en Del af mine Akvareller til Salg i Lokalerne - og hun er meget indtaget i mig - en ældre Dame - hun gi'r Kaffe og alt muligt til os oven i Handlen. 

Det gaar strygende for mig - i de flotteste Pensionater hænger 10 Billeder (Akvareller) og i den nye Kunstboden paa Hovedgaden, har jeg faaet væggen til Butiksruden. Der er 2 nu og venter paa 8 til - Du kan tro, jeg er kommet efter Teknikken og Farver nu - de er allesammen vist Salgsmotiver, meget indtagende og meget kunstnerisk. Jeg er i godt Humør derpaa - det er kun Lars Nielsen, der laver saa gode Akvareller ellers - og det siges, at Folk er tossede efter dem. Her er Orkan og Regn de sidste 14 Dage - Badegæsterne, de faa der er, er desperate - min smukke Paraply er i Brug hele Tiden og bliver bemærket. I Søndags lavede jeg en Akvarel: Udsigt fra et Pensionat, jeg bragede ind og fik Kaffe. Det var Sandstorm, Ivar kunde ikke komme ud. Det er saa forfærdeligt her de sidste Dage - jeg skulle lave saa meget. I Eftermiddags malede jeg fra Baren i Strandhotellet en flot Akvarel, er indrammet imorgen....   ....Nu er det sent, og Ivar maa sove. Min Taj ha' det godt

Kys fra Din Tjek og Ivar

Løkken 7.7.1938

Kære lille Taj - Tak for lille Kort i dag og Brevet, som var saa bittert - Det ligner ikke Dig, og særlig forbavset er jeg, at Du er jaloux - Du maa vide at jeg elsker Dig!  Det er haardt altid at være skilt fra hinanden, naar man kunde ha' det bedst - For jeg har aldrig været saa fri med Ivar som nu. Gerda er en lille Engel, og Ivar hyler, naar hun gaar hjem - Jeg vilde gerne tage hende med til København senere - et beskedent lille Væsen - meget selvstændig og intelligent....   ....Har solgt en tegning igen. Nogle virkelig kunstforstandige fra København har set udstillingen, og de synes bedst om mine Billeder - det har jeg faaet at vide af Geneser - saa det er ikke mangel på Selvkritik, ellers er jeg nok for selvbevidst, men det gør Folk heroppe mig til - de har jo heller ikke prøvet at være gift med mig som Du....   ....Gud give, at vi snart maa kunde leve et regulært Liv i vort Hjem

Din lille Tjek

Løkken 13.7.1938

Komposition med 2 figurer. Olie. 53x65. Ca. 1934. Usigneret

Min lille gode Taj, tak for det dejlige Brev og Kortet. Nu er vi midt i Juli Maned og hundfryser stadigvæk, det er ganske usandsynligt - man kan ikke huske saa daarligt Aar - eller Saison. Regn, Regn og i  Dag ingen Regn, men Storm igen - Vi er alle helt fortvivlede, det er jo ikke til at arbejde ude, eller tage til Stranden - Her er i Højsaisonen mange Mennesker, ingen købelyst, ingen Sommerstemning, halvhøje Piger. Masser deraf paa Gaden, men blaafrosne - ikke videre solbrunede. Udstillingen bliver godt besøgt - der kommer af og til nogen, der netop peger paa Tjeks Billeder, især Svenskere og Nordmænd - de er forbavsende med paa den (ikke fordi de peger paa mine Billeder, men viser Interesse for netop de bedste derinde). Købt bliver der selvfølgelig Billeder med Baade, Vand og Fiskere, søde og lyse Klitter - Jeg burde male nogle Klitbilleder, men kan stadik ikke for Vejrets Skyld.

Har solgt igen en Akvarel. Jeg har faaet kolossal Rutine i at male Gadepartier og "Købmandshjørner" i Akvarel, de ser flotte ud og tog meget Tid at lave, bliver solgt med sikkerhed - Paa denne Maade kan jeg nok komme til at beholde de bedste Ting til mig selv, indrammet og klar - og dække alle Rammerne - der er vist snart 80-100 Kr - saa det er nogen Stykker. Jeg kunde selv lave en Akvareludstilling - men det kommer nok altsammen i Orden....   .....Hvis muligt saa send hurtigst Akvarelfarver i Skaale: 2 forskellige Okker, mørk gul, lys gul, ultramarin (mørk), preussisk blaa, brun mørk - jeg gaar ellers i staa i Morgen - med bare grøn kan jeg ikke klare Landskabet heroppe

Kærlige Hilsner og Kys fra Ilse og Ivar

Løkken 21.7.1938

Kære lille Mand. Tak for Brev-Kort. Her er mit nye Brevpapir, jeg lige har giver 2,25 for - Jeg skal nok blive ked af det lyserøde - men nu synes jeg det saa erotisk og spændende ud. Du venter selvfølgelig paa dette Brev. Jeg var igaar i Blokhus hos Forfatteren Thomas Olesen Løkken (Du, det stod i Politiken den 18. Juli, at jeg var der. Den bedaarende Melerinde Tjek Jerne - og i andre Blade staar ogsaa saadan nogle flotte Udtryk om din Kone - jeg sender dig Politiken for sjov- hvor vi var der den Dag) I Gaar efter Frokosten (vi havde Bil 15 kr x 2) malede jeg 2 Oliebilleder - til alles Forbavselse - I Forgaars et næsten færdigt - dem vil jeg sælge eller bytte væk - men begynder at spekulere paa om ikke det var klogt at gemme paa de fineste Akvareller. Jeg solgte en igen på Udstillingen - Molen her et af de bedste - væk er væk. Men det er dumt at lade gå hele skidtet paa Auktion bagefter. Forresten var her Axel P. Jensen, Maleren fra København, der faar Tusinde for et Billede - Geneser har ført ham rundt paa Udstillingen - og Axel P. Jensen sa', at Tjek Jernes Billeder var de smukkeste derhenne. Geneser har nu 90 graders højere Agtelse for mine Ting, og samme Dag har han forandret Butiksruden/Vinduet og udstiller mine Ting forrest - Jeg har ogsaa haft Held med mig heroppe, jeg er den eneste Akvarelmaler her nu, siges - men Du bliver vred, naar jeg fortæller om mig selv - ellers har du jo kun Grund til at være glad for det, naar man er god mod din Tjekerle.

Om en Time skal jeg til at ha' Ridetime, og en flot Hest at ride paa ved Stranden - Gud ved hvordan det gaar - Malerne her er gode Venner med Rideren og giver et Billede til ham. Paa Søndag skal vi ride gennem Byen som Propaganda for Udstillingen - Du kan tro, jeg er kommet i en sjov Bande - Her sker noget hele Tiden - og Du skal se de forskellige i København, hvor de ellers bor - Hvordan du mon ville tage det her i Løkken? Hvad tror du. Det er nogle rigtige Bohemer, især Erik Larsen, den bedste fra Udstillerne, synes jeg - store franske temperastile Clownkompositioner, som han slynger væk, tit bare for Sprut....   ....Erik Larsen er Illustrator for Blade i København, hans Kone meget kultiveret, han selv lige fra Paris og den fødte Millionær, hvis det gik....   ....Papa (svigerfar) sendte i Dag Farverne. Tak for det, det behøvede ikke at være de dyreste - i Dag er der Asfaltbal paa Torvet her med 12 Mandsorkester og Lykkehjul og varme Pølser....   ....Hvis Du vil gøre noget for Ivar, saa send som Vareprøve en eller anden sommerbluse til 2 Aars Barn, ikke for stor. Her har de ikke noget pænt til Drenge. Cheer up and smile! Tak for dit gode lille Brev, det gjorde mig saa godt. Vi skal have det hyggeligt sammen i Efteraaret. Hvornaar kommer du?

Kys din Ilse og Ivar.

Løkkenmalerne. Tegning af Erik Lasrsen i Vendsyssel Tidende 16. juni 1939. Tegningerne viser 6 af de mest aktive malere omkring Regnbueudstillingen i det tidligere redningshus på Sdr. Strandvej

Løkken Søndag 24.7.1938

(Til Niels Kaj). I  Dag var det endelig en rigtig Sommerdag her, hed og solrig....   ....I dag er her Sommerfest - Kl. halv 3 red vi 5 Personer højt til Hest med Plakat paa Ryggen (Besøg Kunstudstillingen Regnbuen) gennem hele Byen - Vi er vist ogsaa blevet pressefotograferet - og vakte stor Opsigt - der er et mylder af Folk som Fluepapir. Den første rigtige Strandsøndag - Efter Rideturen var jeg med Gerda og Ivar til Festpladsen, hvor der var Ringridning og Karusseller, Variet og mange Boder. Jeg kom af med en Bunke Penge til Slik og alt muligt - men lidt skal man jo gøre en Gang for Familieglæden uden altid at tænke paa Mammon....   ....Skriv snart - imorgen maaske i Blokhus igen hos Thomas Olesen Løkken

1.000.000 kærlige Hilsner og Kys - Din Tjek og Ivar.

Løkken 2.8.1938

Fra Løkken Strand. Akvarel 24 x 36 cm. 1939

(Til Niels Kaj). Tak for Brevet med Check og for Vareprøvepakken med Ivars smaa Bluser....   ....Nu er der ogsaa en Artikel om mig med tegning af Valentinusen. De synes allesammen, at det er saa morsomt skrevet - jeg skal sende dig en Bunke Aviser, saa du har noget at se i Din Fritid! Jeg vil sende den ene Artikel til Papa Jerne (svigerfaderen) - saa de ser, at jeg gør noget for at glæde Familien - saa sender jeg dig hermed mine 2 Strandbilleder af din Kone - som du ikke har Lov til at nyde i Natura - desværre. Jeg har haft et Billede fra Børglum Kloster paa Auktion - her paa Badehotellet (det var en københavnsk Kunsthandler) det gik for 50 Kr, og jeg har kun arbejdet et par Timer paa det. Manden, der købte det, saa jeg senere .- han er Fætter til Ingvar i København - og samler paa unge, gode Kunstnere. Skriv snarest - og Kys fra os begge

Din Kone Tjek elsker kun sin Tajerle

Løkken 8.8.1938

(Til Niels Kaj). Det er vel nok en gevaldig Ting, at Du kommmer herop. Skynd Dig nu - Udstillingen er vist åben indtil på Søndag, maaske nogle Dage til. Det er synd at ikke Du skulle se den - Saisonen er næsten forbi....   ....Gud ved, hvad du synes om alle de Bohemer. Jeg kunde ikke skrive før -  I Lørdags var der kolossal fest for Thomas Olesen Løkken i Blokhus - 80 Gæster og trykt Program, meget sjovt, han betalte 2 Taxi's til os alle frem og tilbage - og der var danse Lambeth-walk til at dø af Grin. Illumination i Haven - kedelig Oplæsning af ham selv af Bogen - osv. En Jazz-Sangerinde Ruth Irmeling (60 til Sonja Steincke), smækfuld af Sex-Appeal - Sanger fra Aarhus - Malere en gros osv....   ....Har Du Dit Tøj i orden, det er Synd Du kun har det ene Sæt Tøj - eller fik du noget nyt? Du skal jo være lidt flot. Man gør sig store Forventninger - Tjeks Mand - Manden af den raffinerede Tjek - siges....   ----Skriv snarest - Hvad synes Du om de sidste Fotos. Paa snarlig Gensyn hils dem alle

Kys Din Tjekkerle

Løkken 13.8.1938

Fiskerbåd på Løkken Strand. Akvarel. 31 x 43 cm. Udateret

(Til Niels Kaj). Jeg er helt ude af mig selv af Skuffelse og Raseri, jeg gider ikke foretage mig mere, inden Du kommer, jeg har saadan glædet mig til at Du kom i midten af Ugen - Gus hvor er jeg gal, faneme saa gal - Dit Brev er ogsaa saa haabløst - hvad bliver der af mig og os - Gud fri mig vel....   ....Jeg har samlet det rigtige til Dig. Jacob Paludan har jeg glædet mig til præsentere for Dig, for en Gangs Skyld lærer Du et interessant Individ at kende gennem mig. Saa en kunsthistoriker, hollandsk Afstamning, kultiveret og rig, ung, holder Forelæsning i Lunds Universitet, skriver til Salmonsens Lexikon (Jan Zibrandtsen). Han bliver her endnu 4-6 Dage. Jeg har bare glædet mig til Dig - Du er den eneste normale Mand, jeg har set. Men saa er der andre Ting i Vejen. Vi er jo aldrig sammen rigtigt. jeg er saa gal, gal - gal - Jeg gør noget skørt i Dag. Gud alt er jo saa Vanvid. Nu er der næsten ingen Tid Sommer endnu og satan ogsaa - Tjek er rasende

Løkken 18.8.1938

Lille Taj. Tak for Brevet med den glædelige Ankomstbestemmelse....   ....Paludan ser Du her paa Billedet med Tjek - Han er din Type - aandeligt. Han rejste for et par Dage siden. Vi kan besøge ham i Birkerød - Zibrandtsen rejser i Dag - og saa er her snart udtømt. Du kommer en - to Uger for sent - men vi maa jo se at redde lidt alligevel. Bare Solen ville komme igen! - Løkken er Øde i Uvejr.

Kom snart, hils alle Din Tjek

Løkken 15.9.1938

Løkkenmotiv vandtårnet. Tegning 14 x 21 cm. Udateret

Min lille Taj. Det var vel nok en urolig Nat., Du kom ud i (sejlturen), jeg sov heller ikke, og krøb under Dynen for ikke at høre Stormen, der hylede uhyggeligt....   ....Vi har det godt herovre og holder sammen, er hos Damsgaard hver Aften og spiller Matador - har været i Hjørring og fik Guldtand lavet fint. Fik hos ham (tandlægen) Madeira og saa Børnene og Lejligheden (daarlige Billeder), smuk Kone og Børn. Hele Familien kommer i Bil til mig Søndag Kl. 2 - og ser paa Billeder - og Ivar - Pige er 2½ og Dreng er 4½.

Grethe har sendt en Karton med Solsikker, som jeg har malet igaar, og skal sælges her (hvis muligt), har arbejdet paa de andre Billeder, Torvet og Pakhuset og de er til indramning hos Geneser - Købte 4 Blændrammer og Lærred og lidt farve i Hjørring 13 Kr, det er alligevel bedre at bytte med Geneser. Sidder heroppe hos ham, vi har allesammen drukket Kaffe. Erik Larsen laver en pragtfuld Frise paa Kalkplader i Regnbuen. Vi har plukket Svampe hele Formiddagen og skal spise sammen i Aften. Hils Ejner og Else

Kys fra Tjek og Ivar og Hilsen fra de andre.

Løkken 19.9.1938

Lief Mannertje (kære lille mand)....   ....Jeg maler flittigt: Har malet et andet Toprvebillede med Huset af Jens Bang....   ....som jeg skylder et Par Shorts. I Dag var jeg der med Biolledet, forlangte 50 Kr men fik med Møj opj Næppe et Par flotte Slangesko og et Par Tøfler - men bedre end intet. I Gaar var her Tandlægen, valgte den Baadeakvarel, som Foskeren vilde ha', og jeg fik foruden 15 Kr. kontant. Jeg maler paa "Den røde Pige", og det er snart et af mine bedste Billeder - knippelt at sende med ind. Den lille opstilling gaar sin fuldendelse i Møde, og er stærkt forbedret ogsaa Billedet af Ellen (Mau Knudsen)

Grethe har jo sendt Solsikker. De er indrammet nu  - (altsaa Billedet). I Morgen er det Blomsterbilledets Tur til Jacobsens. Og 2 tomme Lærreder staar endnu ellers og venter. Det skal smøres fuld og trykkes lidt fuld af. Løkken-Folk har jo ingen Penge desværre - men jeg mangler nok inden Afrejse til Billet, Bagagefragt, Drikkepenge, Boelskifte osv. osv. mindst 50-60 Kr

Mange Kys og Held med Dig, Din Tjekkerle og Ivar

Løkken 22.9.1938

Akvarel fra 1938. 20 x 32 cm.

Kære lille Taj, til Lykke med Lejligheden....   ....I gaar var jeg i Hjørring og havde 2 Billeder slæbende mef, Torvet (Du kender) og Solsikker efter Grethes Buket, malet i en Time - lignende Wassenaars og jeg solgte Blomsterne hos Direktør Nielsen, der har købt det andet Blomsterbillede, der stod i Genesers Butik, til 35 Kr og fik dejlig modtagelse og Vin, og Torvet til Tandlægen 50 Kr -- 85 Kr i Lommen hjemad - saa byttede jeg igen i Gaar en daarlig Akvarel af Vandtårnet til  2 lyserøde underkjoler og et Par Bukser. Nu har jeg igen godt 150 Kr endnu og kan maaske klare den - hvis ikke jeg bliver her ret længe men det er jo hibs som habs, saa bruger man det mere i København - synes Du ikke Du har en stor Pige.

Den sidste Uge har jeg med Varer og Guldtand faaet 160 Kr. saa. Nu er det nok Slut for denne Gang. Nu skal jeg bare se at klare det med Geneser, han skal jo have 3-4 Billeder, synes Du, at jeg skal give ham Blokhus-Gaden eller er det for godt? Og et par maa jeg se at stampe frem med Hænders Flid. Jeg har ogsaa købt mig en flot Hat, Skolepigehat, sjovt, og en yndig Bluse. Nu skal Skrædderen ha' 60 Kr for Foer og Syning - Jacobsens Blomsterbillede er næsten færdigt, kun det hvide skal fyldes ud - omkring selve Blomsterne - Det er yndigt Vejr disse Dage og Ellen og jeg kom lige hjem fra Plantagen. Hun havde Fødselsdag i Gaar, og vi drak Chokolade efter de hentede mig ved Banen fra Hjørringtoget Kl. 3, hos Geneser. Om Aftenen Vin hos Damsgaard. Nu maa jeg hurtigt ud, op hos Ørum (Malerhandel) og male Udsigten

1.000.000 Kys. Tjek og Ivarle.

Løkken 26.9.1938 (Tjeks 28 års fødselsdag)

Akvarel fra 1938. 24 x 32 cm

Tak for Brevet osv.. Har malet til Gæsterne kom, og siddet her ved et mægtigt Chokolade-Kaffebord. desværre er det umuligt at komme Onsdag Aften herfra, jeg kan ikke blive færdig. Geneser skal have saa mange Billeder. Og alt skal ordnes. Fredag maaske, Du faar Besked endnu....   .... Fik en Bunke Breve, ogsaa fra Papa, Mama, Tom - So Long.

Kære Tai! Tillykke med Lejligheden. Vi glæder os til at ses i Vinter. Vi er alle blevet Svampeentusiaster her. Mange hilsner fra Ellen (Mau Knudsen). Hilsen fra Damsgaards og Eva Voss. Drik Bourgognen, inden Roserne visner - Erik Larsen

Kys fra din Tjek. Hils Else, Ejner 

                                                                                                          ***

I oktober flyttede Tjek og familien til en 4½-værelses lejlighed i en ældre ejendom i Amaliegade. Huslejen var billig - 84 Kr. om måneden. Meget  sol slap ikke ind i denne baggårdslejlighed, men det betød for øjeblikket mindre. Tjek var henrykt. Det vigtigste lige nu var eget atelier, og at Charlottenborg kun var 5 minutter borte. Sommerens ophold i Løkken havde givet Tjek selvtillid og gå-på-mod. Hun havde lært at omgås pressen, kunstanmeldere og købere, og hun havde fået mange nye kunstnervenner. På Kunstnernes Efterårsudstilling fik Tjek optaget et oliebillede og en del kakler, og hun deltog siden i de unge kunstneres udstilling Polygonen - sammen med blandt andet Henry Herup og Asger Jørgensen.

 

 Breve 1939

Ved aftenlys. Akvarel benyttet som forside til "Socialdemokraten Hjemmets Søndag"

Det var en selvbevidst Tjek, der dette år ankom til Løkken omkring 1. juni. Hun havde i forvejen arrangeret billig indkvartering, men måtte i starten låne af sidste års usolgte bileder hos kunsthandler Geneser for at deltage i årets udstilling i Regnbuen. Udstillingebn åbnede den 15. juni. Vinteren og forårets arbejde havde øget Tjeks ambitioner, og hun legede nu i tankerne med en større separatudstilling i København - helst til efteråret. Så der skulle noget fra hånden denne sommer. Hun havde også fået overdragert katalogomslaget til Kunstnernes Efteråresudstilling. De foregående år var omslagene blevet lavet af Jens Søndergaard, Mogens Ziegler, Vilhelm Lundstrøm, Elof Risesbye, Sikker Hansen og Richard Mortensen. Det var en udfordring. Tjek heftede sig dog mest ved, at hun var den første kvinde, der var betroet opgaven. Sommerens breve til Niels Kaj blev ikke mange. Niels Kaj havde i vinterens løb atter indskrevet sig på Universitetet. Nu for at læse medicin. Han blev derfor i København for at gå til stopeksamen (kantussen), og stødte snart til familien i Løkken.

Løkken 10.6.1939

Kære lille Taj - Tak for Brevet med 30 Kr - vi  har her hver Dag en skrækkelig Sandstorm, saa man ikke kan værer ude, orkanagtig - idag er det overtrukken - Ivar har det storartet og spiser som en Ulv. Jeg har lejet et Værelse til os i Juli Maaned for 10 kr om Ugen - det er vist det allerbilligste, der findes, jeg har søgt flere Dage, og de forlangte alle over det dobbelte -- Jacobsens Lejlighed koster til 1. Juli 40 Kr, saa vi slipper jo billigt i forhold til de 225 Kr. Jeg faar Mad fra "Havblik" nu - Kataloget er gaaet i Tryk og 5 af os Malere faar et Billede i, som Fotografen tog af Malerierne - det skal vi selv betale med 9 Kr. Billederne er ved at blive indrammet. Han (Geneser) laver det nydeligt i Aar - Vi samles saa meget som muligt for at kunne holde Aftenerne ud - det er ret kedeligt endnu: G. K. og Thea, Dokker, Erik og jeg - vi spiller Bridge (Auktion hos Frøken Søborg, hun elsker det og giver saa Kaffe) En Dag dog han Dokker og mig med til Blokhus, hvor vi drak Aftenkaffe hos Thomas Olesen....

....Udstillingen aabner paa Torsdag med alle mulige festligheder, det er Synd, Du ikke kan være med....   ...men Livetr heroppe? Der er jo ikke noget Salg her før i Juli Maaned....   ....Thomas Olesen har stor Fest med Fødselsdag den 25. Frøken Søborg Jubilæum den 21. G. K. har stor 50 Års Fødselsdag og 25 Års Jubilæum den 1. Juli i Lyngby Mølle med Mad og Drikkevarer, Du er inviteret, og jeg haaber, Du kan være med.

Hav det godt med mange Kys fra din Tjekerle og Ivar

Løkken 19.6.1939

Kære lille Taj. Tak for Brevet og det straalende Resultat af Kantussen - til Lykke, lille Du - den klarer du nok fint hele Historien, baade 1. og 2. Del, og saa kan vi rigtig aande op....   ....Aabningen af Udstillingen gik godt med mange Mennesker og Kl. 6 stort Smørrebrød hos Geneser med mange Snapse til - Stemningen var højt oppe. I Genesers Badehus ved Molen har jeg lavet en Del, ca. 10 Akvareller (dobbelt saa store som sidste Aar). De er sat på et helt Ark Hvidt Karton og ser ret gode ud, og ligger i en Mappe. I gaar var jeg ude med dem paa Sygeplejehjemmet, men uden Resultat - det begynder saa smaat med Badegæster. Det var jo godt, hvis jeg kunde lave nogle 10'ere inden den 1. Juli. Jeg har nu kun 15 Kr. knap nok tilbage. Men Middagsmad får jeg fra "Havblik" paa Kredit - og Jacobsens skylder jeg 20-30 Kr. endnu. Aftener er tit vanskelige at faa til at gaa. Man kan ikke holde ud altid at være sammen enten med G. K. eller Geneser og har intet mere at snakke om....

...

Pige i Landskab. Olie 71 x 92 cm. Udateret (ca. 1942). Usigneret

.I Gaar, Søndag Eftermiddag har Erik og jeg arbejdet heroppe hos mig - og jeg har lavet en fin Akvarel af Iris. Fra Genesers Stue malede jeg i Graavejr forleden hele Gaden - men - jeg kan i Øjeblikket ikke holde ud at lave Fiduser - eller Motiver af den Art. Jeg er ved at brække mig over at se den Række Løkkenbilleder, som jeg har givet Geneser sidste Aar, og som jeg har lånt foreløbigt til Udstillingen. Jeg tror jeg vil holde mig til Akvareller med Baade og Hav. Det er mig ikke saa skrækkeligt at lave. I Dag har jeg begyndt et Blomsterbillede med Iris. Det blev kun til Dels godt. Det er ikke saadan. Jeg har faaet kæmpegod Kritik i mange Blade (takket være Fiduserne). Den 21. har vi stor Frokost hos Frøken Søborg (uden Alkohol), hun har Jubilæum....   ....Erik Larsen har lavet ualmindelig meget, smukt, stort og har til nu holdt sig fra Spiritus, har ingen Klink, men bor og spiser paa Strandhotellet - han er god nok og intelligent som Ædru, han savner vist Ellen kolossalt....   ....Ivar gør igen stormende Lykke, alle Folk vil have Fotos af ham - Han ser godt ud som brun, og var i Regnbuen paa Ferniseringen, og jeg er mere stolt af ham end af Fiduserne....   ....Skriv snart, lille Taj, hils alle.

Din Tjek, Kys til Dig ogsaa fra Ivar.

Løkken 26.6.1939

Kakkel 15 x 15 cm. Ca. 1940

Kære Mannerle. Hvad er der i Vejen med dig, jeg sidder her i Hjertens Angst, at der er sket noget usædvanligt, da Du ikke har ladet høre fra Dig....   ....Jeg har lavet 1 Dusin større Akvareller, som jeg er glad for at vise Dig. Alt hvad jeg har faaet til nu, er de her Penge, Du faar til Rejsen, men det skal jo nok gaa. Erik Larsen har haft en frygtelig Tur, drukket i flere Dage til han var bevidstløs liggende paa Gaden, efter at have begaaet frygtelige Ting og Skandaler og skylder ca. 100 Kr derpaa rundt omkring. - Nu er han vist ked af det bagefter. Han er haabløs - Valentinusen er lige kommet - Ivar har det godt og spørger hver dag til Papi

Kys fra Tjek og Ivarle.

Skagen 29.6.1939, lørdag kl. 3 eft.

Kære smaa Drenge, tak for jeres Kort, jeg blev helt rørt.....   ....Her i Skagern er en helt anden Atsmosfære og Publikum, og Du vil ikke kunde kede Dig. Jeg har arbejdet mned Akvarel hver Dag i denne herlige Havn. Motiver er her en masse - Malere ogsaa - Dagene gaar med lynhurtighed....   ....Den eneste Kunsthandler (elegant Butik a la Melgaard, 4 gange saa stor med Overnysafdeling for Malerier). Flotte men værdiløse, dyre Ting (Billeder), han har faate mine to første Billeder fra Skagen i Commission....   ....Jeg kommer altsaa hjem med de 30 Kr igen. Dokker og jeg har været ude med Mappen hver Aften, og han har vist dem lidt frem, naar nogen var indteresseret, saa det har han faaet 10 Kr. for - jeg gider ikke selv. Axel Bendtsen maler her, og jeg talte nogle gange med ham og sad hos ham i Haven, hvor han malede Opstilling på 1,50 m. Han er meget interesseret i mine Akvareller fra Løkken, især det med figuren i moderne Stil - Jens Sørensen udstiller paa mondænt Hoteldancing - var der i Aftes. Ogsaa han var begejstret, saa jeg er lidt mere selvbevidst igen....    .....Hav det godt I to saa længe

1.000.000 Kys fra Jeres Tjekkermami.

                                                                                                     ***

Tjek rejste hjem til et travlt efterår i København. I november åbnede hendes store separatudstilling i Arnbaks Kunsthandet på Amagertorv med omkring 100 oliebilleder, akvareller, tegninger og kakler. Anmeldelserne var overstrømmende "En særpræget og alsidig Kunstnerinde" - "Talent, Fantasi og en sjælden Farvefornemmelse", skrev aviserne. Samtidigt udstillede hun i Vagn Winkels Kunsthandel og på Kunstnernes Efterårsudstilling, hvor hendes billeder atter blev bemærket.

 

1940

Aabybro. Tegning 14 x 21 cm. 1943

Tyskernes besættelse af Danmark i april 1940 medførte indskrænkninger i danskernes rejseaktivitet. De fleste af regnbuens faste udstillere - og byens badegæster - meldte fra. Tjek og Niels Kaj tog i stedet i kunstnerkoloni ved Høve Strand, og ferierede her med bl.a. Jan Zibrandtsen, Eigill og Janna Jacobsen samt Bovins. I efteråret 1940 modtog Tjek brev fra kunsthandler Geneser, Løkken: "Udstlillingen i Regnbusen var for sløj. Ane Brügger skulle jo bære det Hele, og naar der ikke rigtigt var nogle Kunstnere, kan det nemt blive noget ensartet, men efter Forholdene gik det nogenlunde," På Kunstnernes Efterårsudstilling dette år fik Tjek antaget 3 oliebilleder.

 

1941

Med den store anerkendelse solgte Tjeks billeder efterhånden godt. De interesserede købere henvendte sig oftest privat, undertiden byttedes for tøj, sko, malervarer, tandlægebehandling, hårpleje m.m. også byttecentralen "Kunst for Varer" blev flittigt brugt. På Charlottenborgs Forårsudstilling kom Tjek nu ind med 2 oliebilleder og 2 akvareller. Det var billeder med motiver fra Løkken og fra Høve. Sommeren 1941 var Tjek igen tilbage i Løkken med Niels Kaj og de 2 sønner Ivar og den nytilkomne Donald, som blot var 3 måneder. Denne gang lejede familien sig ind på Søren Madsensvej. Udstillingen i Regnbuen og besøgstallet var denne sommer begrænset, og salget skuffede. Tjek havde mod på mere og fik Ane Brügger overtalt til en fælles udstilling i Esbjerg. Det var meningen, de skulle have fortsat med en udstilling i Herning - Ane Brüggers hjemby, men Ane Brügger havde solgt dårligt og sprang fra. Selv fortsatte Tjek med en udstilling i Viborg (nov. 41). Samtidigt udstillede hun på Kunstnernes Efterårsudstilling.

Breve 1942

 

Akvarel. 24 x 29 cm. Ca 1942. Usigneret 

I december 1941 gik Niels Kaj op til 1. dels examen, men fik dumpekarakter i anatomi, så han valgte at hoppe fra. Han tog i stedet til Løkken i den kolde isvinter, boede en måneds tid hos læge Boisen, som han fik til at sygeerklære examensuheldet. Tjek var kommet på at ønke eget sommerhus i Løkken. Hun havde lagt lidt penge til side fra efterårets pæne salg og fra det Hjelmstjerne-Rosencrone'ske Legat, hun havde modtaget. Under opholdet i Løkken fik de tilbudt huset på Antom Bast Vej nr.9 af Fønss og Genius Bast. Huset blev købt for 2.500 kr med 500 kr i udbetalijng og med Boisen og Geneser som Kautionister. Samme måned solgte kunsthandler Geneser udstillingsbygningen på Sdr. Strandvej til fiskeauktion. Odfficiet var begrundelsen, at de tyske tropper ellers ville overtage huset. Men udstillingens dårlige besøg og salg de foregående år har vel været medvirkende.

Tjek foreslog at leje en centralt beliggende butik til årets udstilling, men af frygt for at støde Løkkens kunsthandlere, blev ideen atter forladt. I stedet blev der i 1942 udstillet på Teknisk Skole. I foråret 1942 fik Tjek 7 billeder på Charlottenborgs Forårsudstilling. På Kunstnernes Efterårsudstilling var hun blevet indvalgt i censurkomiteen (dekorativ sektion). 

Løkken 27.4.1942

Min lille Taj....   ....I dag var vi i herlig Sol, men koldt endnu i Haven hos os (der svirrer en Englænder i Luften, det lyder som en Myg, jeg aldrig har hørt før, og de siger, de er her hver Aften). Huset er sødt, men saare forkomment. Det skal nok blive pænt, naar det bliver lavet lidt til- der har jo i Marts været Tøbrud fra Vandtaarnet, og de 3 Huse stod til fornylig under Vand, 1½ Alen! saa Folk maatte flytte saalænge ....   ....Jeg skal hilse fra Ivar og sige, at han er saa flink

Kys din Tjekkerle

Løkken, Pinselørdag Kl. 12 Middag (23.5.1942)

Min lille kære Ven. Du venter nok forlængst paa mit Brev - det er ogsaa helt ved siden af, at jeg ikke har faaet lykønsket med Din fine Anatomiprøve - men Du ved jo, at ingen er blevet mere glad end jeg - og tillykke min Tajerle....   ....Gud ved hvornår du er færdig med Biokemi, men det er maaske igen en Hemmelighed, Du nødig vil røbe - Du maa hellere skrive mig med det samme, det er overstaaet, jeg har en liste over Ting, som først skal ordnes derovre, inder Du faar lov at rejse, Tror du ikke, Du kan sejle med Aalborgdamperen, det gør Valentinusen i Juni. Vi glæder os til at hente dig ved Banen....   ....Desværre er to Malerier beskadiget meget graverende under Transporten - med store Flænger. Ane Brügger og jeg skal udstille i Teknisk Skole fra 15. Juni - og jeg skal have nogle Billeder til herovre....   ....Naa god Pinse min lille Ven, mon ikke Du er her om 14 Dage? Saa kan det være, vi har Radiser selv i vor Have - det er bare saa tørt, saa tørt nu. Du kunde vel nok nyde Solen nu - Ivar og jeg laa i Klitterne igaar. Hav det godt min lille Tajerle, Din store Knag

Kys fra os alle 3. Din Tjek

Løkken 6.6.1942

Min lille Taj. Vi har jo snakket i telefonen i Moges, jeg er svært skuffet over, at du ikke kommer til Søndag. Det maa jeg sige - det har jeg ligefrem regnet med - men Hovedsagen er dog, at Du har Din 1. Del i Behold, og Du klarede den jo fint og er sikkert helt ovenpaa og aander vældigt op....   ....Jeg drak Kaffe med Valentinusen og Bille, og købte ½ Snaps som jeg kun fik 1 Glas af, og kastede hele Dagen alt op, jeg spiste - og rystede som et Espeløv - Naa men nu er alting godt. Og fint med Billedet ogsaa røg, saa der blev lidt til Koks og vigtige Afbetalinger. Radiserne er ellers lige tilpas nu, til at spise af! Saa Du maa hellere skynde Dig lidt. - og Vejret er saa vidunderligt nu - de første 2 Dage med Shorts paa. Jeg skal jo have de Billeder af Alf. Andersen (kunsthandler) og har lige skarevet....           

....Af Malerierne kan Du se, hvad der kan bruges her, det lille Høvebillede (grønne Bakker osv.) og ialt Fald 1 Kasse Akvareller med Charlottenborg Akvareller i - og hvad ellers , eventuelt kan "Lampen" være i den Kasse ogsaa, godt emballeret....   ....Naa nu skal jeg ile til Banen. Ivar skal i Biografen med Emmy (den nye Barnepige) i Anledning af Sukcessen og se "Bugtalerdukken Mc.Carthy" - Paa Gensyn min Hajerle, vi venter paa Dig med Længsel,

Din Tjekkerle.

Løkken 6.8.1942

Min lille Tajerle, Tak for Brev med de mange storartede Billeder og Checken, som kom efter lænfere "Tørke" i Forgaars....   ....Udstillingen er helt standset nu - der kom kun 3 om Dagen - det er slut nu- Jeg har lavet 2 storatede Sortkridttegninger til Museumsforeningen i stedet for Maleroet - og det er rammet ind og ser knippelgodt ud i G.K.'s Vindue - de bliver meget rost - og jeg føler miog lettet nu - Jeg tegner for Tiden en del paa Stranden....   ....Emmy venter paa Brev her. Skriv hurtigt igen og send Cigaretter - det er katastrofalt nu - og jeg ruller.

Hilsen fra alle Borgere her. Kys Din Tjek

Løkken 11.8.1942

Min lille Tajerle, Tak for Brevet, Cigaretter, som snart er røget....   ....I Søndags lukkede vi Udstillingen, og Gæsterne er næsten alle rejst nu - der skyldes endnu for rulning af Tombola-Nitter 10.40 og 10 Kr. for Annoncer - saa vi fik kun 52 Kr. hver.

Løkken 13.8.1942

I Aaftes var jeg i Biografen....   ....Jeg mødte Asger, Bille og Valentinusen derinde - Magna Valentinusen rejste med Børnene i Mandags....   ....I Morgen er Fest på Pavillonen for Museum - det bliver en Fiasko. Billederne gaar nok tilbager til næste Aar, der kan kun sælges faa Lodder. Naa snart skriver jeg mere

Kys fra os 3 her, Din Tjekkerle.

Løkken 17.8.1942

Illustration til Frederik Nygaards digtsamling "Besøgstid". 1944

Min elskede Tajerle. Tak for det righoldige Brev idag - Farven er udmærket, og hvis det kan økonomisk lade sig gøre saa køb nogle stykker af det, ligesom Lakgrøn - den dejlige saftige dybe Farve, jeg brugte til mine Hav-Akvareller. I Lørdags var der jo denne Fest til Fordel for Museet - det var en værre Redlighed. Gartner Christensen og G.K. blev dødelige Uvenner - der var kommet frygtelig Kludder i Programmet. De "Optrædende" var ikke rigtig engageret eller kommen og Sigvald Michelsen blev i sidste Minut nødt til at hente sin Violin hjemmefra. Af alle de Lodsedler var kun en Del solgt i Forvejen - og jeg skulle jo sælge dem der under Festen. For at komme i Hoppla til det, købte jeg mig ved Disken (jeg sad ellers i Afholdsselskab Søborg, Fru Wieth og Søborgs unge Familie fra Aalborg) 3 Snapser! og saa kan du tro, jeg kunde lige spadsere ind i Folk, jeg solgte Dynger af flere Hundrede i Løbet af et Øjeblik, og jeg morede jo selv knippel. Jeg naaede overhovedet ikke at danse, Tiden løb med disse Seddelsælgerier - og saa endte jeg med stor Hyldest for Enden af et Kæmpebord, hvor Optrædende, Komiteen og en Bunke Løkkenfolk sad, Søborg, Gartner Christensens, Fru Christiansen osv - vi fik Smørrebrød og Snaps, og jeg var i det frækkeste Talehumør og slyngede de vanvittigste Ting ud - og alle vred sig af Grin - og idag taler de endnu om det - det var maaske dumt, men jeg var jo selv i saa godt Humør, og føler selv, at jeg sjældent har moret mig saa godt 

Jeg sa' selvfølgelig igen, hvor højt jeg elskede de Løkkenfolk, og lod dem leve, og alle fik en eller anden Bemærkning, ogsaa Fru Christiansen, men saa sjovt, at de morede sig - og Niels Petersen, Søborg og Fru Christiansen takkede jeg for Roserne og lovede at lave en stor Tegning, jeg kan jo fortælle Dig, naar jeg kommer, hvad det var - Heldigvis husker jeg alt, jeg var ikke mere bedugget end af 4-5 Snapse. Næ det var morsomt - det var godt. Du ikke var med, ellers var Du maaske blevet ked af det - men ellers havde det jo været et kedeligt Smørrebrødsbord - om jeg får nogle Penge for de Tegninger ved jeg ikke endnu.

Jeg sidder meget nede ved Stranden og tegner med sort Kridt, flotte letsælgelige Tegninger - Baade - Søborg har taget et allerede. Jeg kan kun faa 15 Kr for dem pr Styk - men hvis jeg havde lavet dem før Saisonen, saa havde jeg tjent mægtigt. Jeg skal lave en Serie og prøve paa at komme af med nogen i Hjørring for at dække Ovnen. G. K. har købt 2 for 20 tilsammen. Det er lige noget for Folk, og jeg øver mig jo i at tegne. Jeg tror, at Du skal sende den graa Blok herop fra Atelieret, magen til den jeg har - de har det ikke her. Jeg skal jo hænge i for at dække selv saa meget af Udgifterne, jeg kan....   ....G. K. er rejst i Dag - de har været saa ualmindelig flinke imod os, og de komme nok en Dag til Bridge i København. Jeg tænker paa, at hvis Du gider, saa var det bedst, at mine Malerier kommer hjem igen baade fra Regnbuen og Helhestbaren (2 Ole, 2 Akvarel vist)....   ....Naa men nu er Arkene fulde. Jeg skal skrive til Børnehaven og andre. Tak for alt Du sendte.

Kærlig hilsen og Kys fra Dine 3 Bast'ler

Løkken 22.8.1942

Opstilling med gyngestol og krukke. Olie. Ca. 1941. 62 x 81 cm

Til Niels Kaj. Tak for Kortet!....   ....Jeg har tænkt mig , hvis du kan undvære mig lidt endnu, at blive her til midt i September og sende Resten af Familien hjem, saa jag kan have en Uge helt i Ro - og male lidt - og prøve paa at skaffe det, der skal til, før jeg kan starte herfra - Vi skylder i Alt 160 Kr med Ovn, Skjorte, Sko, Murer, Snedker 58 - osv, og dem skal vi jo skaffe - og Rejsepengene til os alle - Hvad mener Du

Lev vel og hold af din Tjek

Løkken 3.9.1942

Min Tajerle - Jeg er fuldstændig ude af den. Tænk Pigen jeg fæstede kommer ikke, er rejst andetsteds med Kæresten. Har været hos Boisen og Sagføreren her, han var hos Pigens Forældre - men hvad kan det nytte. Det var Meningen, at Ungerne skulle hjem paa Søndag - saa jeg kunde lige naa at arrangere den lille Udstilling i Aalborg af Akvareller og Tegninger for at skaffe Pengene, der skal til. Jeg er helt fortabt, ryster over hele Kroppen. Emmy er rejst til Aalborg paa Ferie, hendes Mor hjælper mig om Morgenen, og jeg drysser maalløs rundt - Hvad kan jeg gøre - Er Gerda ledig? - eller kan du skaffe mig en i København? - Har averteret i Avisen igen uden Resultat endnu - Det haver sig bare - Hjælp mig dog! Jeg er fortvivlet - mit Maleri er helt i Vasken for hele Aaret - jeg kan godt gaa min Vej nu i Helvede - Skriv straks eller ring til Søborg Kl. 8 Fredag eller Lørdag Aften, som du faar Brevet

Din Tjek

 

Breve 1943

Tjek havde store planer for 1943: Forårsudstillingen på Charlottenborg, herefter som indledning på sommerens Løkkenophold 1 uges besøg hos forældrene i Holsten. Tjek havde ikke set sine forældre siden det voldsomme opgør i 1937, men hun havde trofast holdt brevvekslingen vedlige og de sidste år regelmæssigt sendt fødvarepakker af sted. Besøgstilladelsen blev bevilget efter ansøgning til besættelsesmagten. Hun var desuden indbudt til at udstille på Charlottenborgs Efterårsudstilling, som var forbeholdt de særligt indbudte. For at skaffe den nødvendige arbejdsro til forberedelserne, havde hun aftalt 2-3 ugers ophold hos venner på en gård ved Skanderborg. Imedens skulde barnepigen, som blev taget med fra København, passe drengene i Løkken. Niels Kaj havde fået halvdagsansættelse på Statens Serumsinstitut, medens han læste, og fik kun tid til en kort ferie i Løkken.

Løkken 4.6.1943

Tjek med sønnerne Ivar og Donald og barnepigen i sommerhuset på Anton Bastvej, 1943

Min lille Taj - Efterhaanden kommer man jo over det Mareridt af Tysklandstur - det var en ond Drøm, og den kan ikke beskrives....   ....I Preetz var jo begge Forældre ved Banen - Jeg kendte knap min Mor, saa bøjet var hun blevet. Og vi sad jo lidt op efter Ivar var kommet i Seng, og saa først gik det op for en, hvad Helvede man var kommet i. De græd ved synet af den Klump Smør og var saa udsultet, at ens inderste vendte sig af bekymring. Folk er allesammen elendige, sultne. Tarmen arbejder ikke rigtig mere, de har Diarrhe, i ugevis, ja i aarevis, og det ses, udtæret, ældet, bleget. Der ses intet Smil nogen Steder, man ler ikke mere - Hvert Hus har sin Sorg - Her den eneste Søn, der 2, der Faderen - alle borte, forpinte Kvinder, hvis Mand blev i Stalingrad, 3 Børn, kommer Faderen igen, han er savnet - en Mængde Bomberamte fra Kiel, den 14. Maj var jo det største Angreb, 600 Mennesker paa 10 min. - min Far midt i det Hele i en Bunker ved Banegaarden i Kiel - Kiel er smadret, jeg sad og drak Kaffe i det ramte Kvarter, hos Baners, ingen Vinduer og Huller i Væggene - Konen dødsyg af Træk - og Sorg - Jeg troede jo, at Preetz laa uden for det Hele - men ak - midt i Farezonen - alle Flaks er anbragt der, det regner med Luftskyts. Ruder var knaldet, Tagene repareret, de brændende Flyvemaskiner flagrede ned over deres Huse, Bomber alle Steder, alle Butikker næster sømmet til - Intet kunne købes - intet, ingen Knappenaal - intet - intet - og mine 20 Mark har jeg endnu - Folk kaster med Mark, Penge som Skidt allesammen, intet at købe - Arbejder sidder i 2. Klasses Kupeer - alt er trist, trykket. Jeg sov ikke i Preetz uden Evipan - jeg var rolig - men alt Indtryk var stærkere end mit Fjendehad....

....Tilbagerejsen var meget besværlig - det klappede jo i Fredericia, men jeg var saa kaput fra al den Toldhistorie. Du kan ikke tænke dig al det Mas i Flensborg - og jeg kom helt ødelagt til Aalborg, hvor jeg ikke sov med Donald i Sengen, op Kl. halv 7 , opdagede de Lus på Ungerne....   ....Jeg var meget bedrøvet over den Lusehistorie - og sad i Toger næste Dag, hvor Bomber laa under Skinnerne, og vi stod timevis paa Banelinien, saa afsporet Godstog, 1 Time senere derfra, uha, Huset helt haabløst, de har jo ikke faaet mit Kort hos Jacobsens - osv. Nu, her hos de afbalancerede Løkkenboere finder man tilbage til sig selv - og Haven saa farlig ud - jeg har plantet og saaet i øsende Regn i Gaar Helligdag, og det glæder mig jo - Jeg har gnedet Ungerne ind i skrap Vædske og Pigen med , og tror at Lus er dræbte - Æg sidder der nok af, uha, har klippet Haaret af Ingrid (barnepigen) i Dag - Nu skal det være Slut - Jo, Du ser, lille Taj, jeg er uundværlig, og med Bekymring ser jeg jo, at jeg daarlig kan komme til Mjesinggaard, og Tiden gaar, og her er ikke Ro til at Male - men det skal jo gaa....   ....Her omkring Huset er herlig, ingen Krig at spore - men ak, den stakkels Strand ser ud - nærmest Klitterne

Kys Din Tjek

 Løkken 9.6.1943

Kære Tajerle....   ....Her er jo ingen Cigaretter at faa - der er ingen - og jeg er udgaaet og har kun en Pakke Continent granuleret Tobak, som ikke er saa godt at rulle. Det morer ikke en  om Aftenen at gaa paa Besøg til Kaffe uden Røg - Husk endelig at købe din Tobaksration, jeg kan godt faa Fisk herovre for det - om en Uge haaber jeg at kunne rejse paa "Arbejde", jeg bliver ellers helt opløst. Dage gaar jo med lethed som saa, med Have, og Børn og lidt forskelligt, især Aflusning som gør mig helt skør - er Sabadilleeddike det mest radikale mon?....   ....Her er næsten ingen Tyskere paa Gaden mere, Klitbakken er rømmet og det Hele, de er flyttet længere ud et sted. Men Løkken er en regelret Fæstning nu, indespærret fuldstændig ved Bygrænserne og uden omkring Minefelter, som Befolkningen er ret ked af, hvem skal fjerne dem nogensinde? Ved lægningen gik der 2 Tyskere til - Plantagen er der kun bevaret en lille del af omkring Guldfiskebassinet - resten er frasepareret med en lille Skinnebane, en Masse rækker Pigtraad og Miner, der staar allevegne Plakater "Livsfare - Miner"....

....Hvad skal Du i Pinsen? Jeg bliver i vor Have og paa Stranden - Gode Feriedage for dig, lille Taj - jeg synes undertiden, at jeg er ret forladt og ensom, naar jeg roder her rundt hele Dagen. Her er jo ikke nogen, som jeg hører til, og det er der jo ingen steder, kun derhjemme - Og der er der heller ikke nogen, der har Tid til en - med det gaar jo nok, det er kun undertiden, man savner noget - man gider f.eks. ikke gaa hjem rigtigt - der er ikke en, man kan drøfte noget med. Hav det godt min Tajerle - Gode Pinsedage

Kys din Tjekerle 

Løkken 15.7.1943

Min elskede lille Taj. Det var en hyggelig Pakke, Du sendte igaar, vi var alle saa glade for hver sit....   ....Vejret er dejligt, det blæser næsten ikke mere - Jeg har jo faaet et pænt, tomt Rum oven paa Løkken Bank, med Vindue imod Bach-Mortensen, 10 Kr for Maaneden - og igaar limfarvede jeg Væggene, der var mørke, i Cremefarve. Og alt Skrammel sætter jeg derop - og nu maa leg laane et Bord derop til og skal saa prøve om jeg kan faa lavet noget, efter Akvarel eller Fantasien....

....I al Tristesse har jeg ligget vaagen i timevis, og jeg var saa nede, og syntes det er helt vanvittigt, at vi 2 overhovedet ikke skal ses hele Sommeren fra Maj til September. Det er da egentlig os 2 det gælder - her i vores korte Liv. Kan det da slet ikke lade sig gøre, at Du kom en lille Tur herop? Det er jo saa indviklet med Forbindelsen. Men kan vi da ikke mødes et Sted, Fredericia eller paa Fyn - og holde Weekend sammen paa et Sommersted - det her er    Vanvittigt i længden - Ellers kommer jeg til København paa Weekend - Jeg har sat mig i Hovedet, at vi da skal være nogle Sommerdage sammen - saa rejser jeg Lørdag og kommer Mandag tilbage - eller Tirsdag....   ....Lev vel saa længe, vi ses nok snart - for jeg længes for meget nu - Sig til naar Du vil have flere Æg! I Løkken er der masser naar man har Forbindelserne.

Kys din Tjekerle.

Løkken 28.7.1943

Tegning. 12 x 16 cm. 1945

Naa, nu er jeg igen her i Løkken. Tilbagerejsen er jo ikke saa nemt som henvejs - Jeg blev i Aarhus mandag Nat og skulde jo videre Tirsdag Morgen til Løkken, men da vi kom til Toget, blev der sagt, at der ikke skulle rejse svagelige Folk, da der var en del Kludder undervejs, et Toguheld, der var sket Aftenen før i Doense (bag Randers eller Hobro), og at man skulde gaa 3 Km med Bagagen for at skifte om i et andet Tog, det Hele var saa forsinket, de stod i timevis ved de Stationer, vi kom til - Og da vi endelig kom til det Sted ved Uheldet, skulde vi af i brændende Sol og trave til et andet Tog, dog heldigvis ikke engang 1 Km. Hestekøretøjer kørte det indskrevne Bagage og Pakker frem og tilbage - og Toget var et Wehrmachttog vist nok fra Frankrig, underlige demolerede Kupeer, jeg fik nu en hel Bænk og laa derpaa Resten af Vejen - men det Hele varede jo til halv 9 Aften, til jeg kom hertil. I Hjørring fik jeg Tid til at ringe til Grønborg, saa at Ivar kunde komme og hente mig ved Banegaarden. Der stod den lille Knægt jo, helt forventningsfuld - og var saa glad, da jeg kom - det første var jo: "Hvornaar kommer Far?"....   ....Vejret er stadig upaaklageligt - en Knippelsommer! Bare vi kunde tage nogle hede gode Dage fra til Du kommer.

Alt godt til Dig. Din Tjekkerle.

                                                                                                          ***

Presset blev for stort for Tjek. Efter hjemkomsten til København blev hun syg, maatte indlægges på hospital, og hendes deltagelse i Charlottenborgs Efterårsudstilling blev aflyst og udsat til 1944. Alligevel overkom hun Kunstnernes Efterårsudstilling og arbejdede det efterår også med glasurer i Jonna Jacobsens (gift med Egill Jacobsen) keramiske værksted.

 

Breve 1944

Tjek kom i 1944 til Løkken samtidig med de allieredes invasion af Normandiet (6. juni). I foråret havde Tjek udstillet på Charlottenborg og havde modtaget Udstillingsfondens Sudielegat. Med støtten fra Svigerfar, Niels Kajs halvdagsløn, Tjeks salg af billeder, de tildelte legater og hendes indgroede sparsommelighed var økonomien ikke længere anstrengt.

Løkken 7.6.1944

Min kære lille Taj - Saa kom Du vel godt hjem - og saa kom ogsaa Invationen - Her kan man tydeligt nok mærke den, kan Du tro - Tyskerne fik travlt mad at flytte omkring, og saa vidt jeg hørte, har de straks forladt alle Hoteller og er flyttet i deres Bunkers et Sted i Klitterne - som forresten skal være komfortable indrettet - man saa dem løbe rundt med fuldt Oppakning - Vejene blev straks spærret her ud til Hjørring og Aalborg - Nogle, der havde om Formiddagen været paa Kirkegaarden, var nær aldrig sluppet ind igen. Og Stranden er selvfølgelig spærret - det er kedeligt. Børnene var paa Vej derned idag og kom tilbage. Ivar fortalte, at Tyskerne havde rystet paa Hovedet. Nej - Folk har mægtig travlt med at sende deres Ejendele og Vintertøj væk herfra - De regner altsaa med Invation her ogsaa, især da de fra England har udsendt Meddelelse til Danmark, at de vilde en Time forinden, kaste Flyveblade ned langs Kysten og saa skulde de straks forlade deres Huse. - Enhver her har jo sin Adresse til privat Indkvartering. Gartner Christensen hos en Gaardejer i Stenum 12 Km herfra. Søborg til Thise, osv. Sengetøjet skal saa pakkes i en Sæk, som enhver har parat og sættes forsynet med et skilt (Navn - Adr.) udenfor Huset, og vil saa vidt muligt blive medtaget af de faa rekvirerede Hestevogne - Befolkningen skal marchere til Fods - efter den Skrivelse Politimesteren lod sende til enhver indbygger.

Jeg tror nu, at jeg hellere maa se at faa en Adresse til Evakuering - for Børnenes Skyld. Jeg selv er ikke bange, jeg skal nok kunde løbe med - men med de to Smaafyre er det jo ikke saa nemt - jeg ved ikke om det er bedst at rejse herfra allerede - Hvad mener Du? Det vilde jo være Katastrofe, hvis vi mistede al vor Sengetøj og Klæder - Det er ogsaa Pokkers, nu har jeg maset saadan, siden du er rejst, og har faaet Haven helt tilsaaet og beplantet, malet Vinduerne indefra - og jeg har slet ikke lyst til at rejse lige med det samme igen....   ....Jeg vil egentlig gerne have nogle af de lettest sælgelige Akvareller herover alligevel - ogsaa den daarlige fra Løkken-Torvet, som jeg kan male lidt paa. Jeg tror nemlig, at jeg kan komme af med en, og jeg kommer nok i Knibe med kontanter....   

....Gartner Christensen fortalte, at de har raseret alle Huse i den Vej, hvor man gaar ned ved dem - sparket Dørene ind, og taget alting ud - det er uhyggeligt. Gardinstænger laa tomme nede paa Gulvet - i et af dem Christensen havde Opsyn med, røg Skorstenen en Dag, og da han kom ind, sad der en Flok Arbejdere fra København, og havde installeret sig - og spiste Frokost, og alt flød - Politiet vil ikke tage sig af den Slags, de mener, at hvis der blev gjort for meget, saa tog Tyskerne en Del Huse i Berslag - Naa nu er det mørkt - Jeg er spændt paa, hvad Du skriver - God nat, min Tajerle - og fortæl, fortæl - Pas godt paa dig selv

Kys din Tjekkerle

Løkken 9.6.1944

Min kære Tajerle - Vore Breve har krydset hinanden.... ....I Gaar var jeg henne hos gamle Jacobsen for at høre den vigtige Meddelelse Kl 6.15 fra England til Danskerne - der var een helt underlig til Mode - Jeg tror nu alligevel, at der sker noget her ogsaa - der er en Del rejst herfra nu - Valentinusen skulle komme her med sin Datter Sonja paa Søndag, jeg mødte lige hans Far, som fortalte, at han nu ikke kommer - Jeg tror heller ikke at Stranden bliver lukket op igen - men nu vil jeg lige høre, hvad Du mener til det - Det vilde jo være ærgerligt, hvis jeg skulle sidde i Hjermitslev uden noget som helst Resten af Sommeren - Uden Tøj eller Materiale - og hvad med de smaa - for Togforbindelse hører straks op.... ....Alt godt til Dig - og skriv snart til Din Tjekerle

1.000 Kys fra os 3.

Uddrag af brevet fra Tjek Jerne 15. juni 1944. Her er tegningen limet ind på brevarket. Tjeks breve indeholder sjældent tegninger

Løkken 15.6.1944

Kære Tajerle. Endelig kom et Brev fra Dig i Morges - efter at vi hver Aften i mange Dage har holdt Øje med det røde Postbud, som ikke drejede ind ad vor Laage. Jeg maa sige, Dit Brev har beroliget mig en Del - ang. Invationen her - Du har jo tit Ret, i politiske Sager i hvert Fald - Saa vi bliver her endnu foreløbig - Til København kunne jeg heller ikke tænke mig at rejse tilbage til - Især naar man forestiller sig de kolde solløse Rum....   ....En Have skal der til, har jeg indset - tænk blot paa den vidundelige Have hos Gunda Sandager. Der holdes alt det Forstyrrende, Kedelige, Krig  og Ballade ude - eller den yndige Plet omkring Tante Maries Hus - Hvile, Lys - Skønhed, Farver, Kraft -Her fra Stuen ser jeg kun grønt og Himmel, Græs, Blade, Grene - man bliver aldrigt træt af at se paa det - Du burde en Gang være her nogle Dage helt alene, Du vilde opdage, hvor meget man kan leve sig ind i en smule Natur - Se Træerne rasle lidt med de store Blade, Skyggerne flytte sig lidt - men man bliver ikke forstyrret - og det trænger sig ikke paa, mens det ligesom musicerer for en fint i Baggrunden

1.000 Kys Din Tjekkerle.

Løkken 19.6.1944

Høstbillede 1943. Tegning

Min kære Tajerle - I Lørdags kom den gule Kuffert jo med Morgenposten, + Akvareller + Ekstrapakke med Bogen - Det var vel nok en herlig Gavefordeling....   ....Vi har det i det Hele taget saa storartet her, jeg synes det gaar saa fint, jeg har saadan System i det Hele, og jeg gider her i Løkken slet ikke have Pige nu - De 2 Drenge er jo blevet saa nemme....   ....Jeg har malet med Akvarel herhjemme i Dag - Jeg prøver at arbejde mig ind igen - det er som man hver gang skal begynde forfra - mærkeligt - man kan ikke taale disse Pauser....   ....Lev godt og pas paa dig selv. Vi 3 kan jo ikke undvære Dig.

1.000 Kys fra Din Tjek og Børn.

Løkken 20.7.1944

Min kære Tajerle. Du venter jo nok paa dette Brev, Dagene ryger jo saadan, uden man faar udrettet det, man skulde....   ....Jeg er nu ikke stolt af at rejse til København med de 2 Drenge, hvis der er Fare for al mulig i de næste Maaneder - og jeg kan se, at min Charlottenborgudstilling gaar ganske i Vasken, hvis Krigsspændingen er saa spændt, at ingen beskæftiger sig med Udstilling den Tid....   ....Hvis Du kan  faa Tid at gaa lige op til Stelling, saa vær sød straks at sende nogle Akvarelfarver, jeg er næsten udgaaet med alle Reserver - og mangler især grønne farver....

....Der synes mig at være flere Tyskere her nu i øjeblikket, det menes at der er trukket en Del fra Norge, mon det passer?....   ....Naa nu maa jeg i Seng, sikken de flyver i Aften - pas godt paa dig selv, og tak for alting - Din søde Fyr, bare vi kunne have det saa godt sammen, som vi har det, naar vi ikke er sammen, og smide al det forstyrrende Skidt til Side

Hjertlige Kys Din Tjekkerle og Børnene.

 Løkken 22.7.1944

Min Tajerle....   ....Jeg skrev jo i Aftes til Dig, at de fløj saadan , jeg gik derefter til Postkassen med Brevet, for at Du kunde faa det til Søndagen, og det snurrede jo i Luften som Tyskerne holdt Øvelse. Jeg spejdede forgæves efter de her Lanterner, de plejer at have paa - Dette Flyveri blev ved hele Natten, og det var Englænderne minsandten - Tysk Antiluftskyts var ogsaa i Gang, kan Du tro, saa jeg vaagnede men heldigvis ingen Alarm - Folk var oppe Kl halv 4, der var et Flammehav ved Banegaarden, i Barakken som oplagrede Generatorbrænde, Olie og uerstatteligt Værktøj - det var Synd jeg ikke saa det, Lysraketterne der var kastet ned havde antændt det. Her udfolder sig mere og mere Badesaisonen, der er ligefrem Badegæster her nu, og her er rart. Ellermann sidder igen oppe paa sin Veranda, og raaber til mig, mens jeg tegnede her i Dag oppe i de Klitter (ved Nordre Strandvej)....   ....God Nat Du

1.000 Hilsner og Kys fra Din Tjek og Børn.

Løkken 27.7.1944

Min Tajerle. Lige før Du starter skal Du faa dette Brev, megen Ro har jeg ikke her ved Bordet, Drengene spiser deres Mad og snakker og regerer....   ....Jeg har faaet Cigaretterne, Farverne og Brevet i Gaar, tak Du - Og jeg har bestilt Færgebiletter til den 8. August. Jeg synes jo, at jeg er nødt til at komme hjem, selvom jeg er ked sf det, men nu har jeg jo faaet indladt mig paa Udstillingen og Ivars Skole begynder den 12. August....   ....Magna Valentinusen og børnene rejser ogsaa den 8. Engelunds, 2 Secher (Maler og Kone) og Valentinusen har været her i Tirsdags og holdt et vanvittigt Gilde i vort Hus - og vi skal til Vraa hos Engelund næste Onsdag, naar Du vil med. Ellers Resten snakker vi om - Brevet skal med Toget - paa Gensyn paa Søndag - og god Rejse, Det er jo en slem Tørn - men Du er jo rutineret snart

1.000 Kys fra os 3 her. Din Tjekerle.

                                                                                                       ***

Tjek kom ikke siden til Løkken. På Charlottenborgs Efterårsudstilling 1944 fik hun en separat sal til sine billeder. Anmelderne var begejstrede: "En sjælden og meget intens malerisk Begavelse, og den dybblaa Tone i alle hendes Billeder faar det næsten til at "Synge" i Rummet". Salget var overvældende. Tjek kunne ikke længere undvære Naturen og havde nu råd til et sommerhus ved Ganløse, blot 20 km fra København, hvor hun flyttede ud med børnene så ofte der var lejlighed og tilværelsen i byen blev for mørk, trist og usikker.

Tjek Jerne

foråret 1945 atter billeder på Charlottenborgs Forårsudstilling og også i Bachs Kunsthandel i Skoubogade. Med sine 35 år var Tjeks kunstneriske begavelse anerkendt og værdsat, og blev nu atter påskønnet med tildelingen af endnu et legat fra Hjelmstjerne-Rosencrones Fond. Besættelsen ophørte, og tilværelsen tegnede umiddelbart lys for hende. Men ægteskabet gik skidt. Med de ægteskablige problemer og de huslige gøremål kunne hun ikke skaffe ro til at male. Den 3. oktober 1945 skriver Tjek til svigerfoerældrene: "....jeg tænker på at opgive Maleriet helt nu - det kan ikke hjælpe noget - jeg kan alligevel ikke klare Husholdningen + Maleriet på en Gang." Tankerne blev for tunge for hende, og den 30. oktober 1945 valgte hun at slutte livet.

                      ***

I omtalen af mindeudstillingen for hende på Charlottenborg i 1948 skrev vennen og kunstkritikeren Jan Zibrandtsen i Nationaltidende: "Hun var, det ses stadig klarere, en af de virkelige Begavelser i ung dansk Kunst."