Maleren Christian (kinne) Valentinusen er født i Løkken den 17. juni 1903. Til de