Matr nr. 15e Furreby (15c Furreby) (12-102)

Nørregade 23-25 2015

Huset på grunden blev bygget i 1857 af murer Niels Chr. Larsen. Han fik det brandforsikret, inden det var helt færdigt. Huset var på 7 fag, grundmuret og med tegltag. Indrettet med 2 stuer, kammer, køkken spisekammer bryggers og gang. Huset var en del af et dobbelthus. Det var bygget til vestenden af Kirsten Marie Larsdatters hus (Nørregade 25). Huset byggedes ved den nye Hjørring Landevej, der blev anlagt 1850-54.

Niels Chr. Larsen var født i 1826 og var søn af Lars Pedersen Smed på Lille Mølgård. Grunden købte han af sin far i 1856. Han fik skøde på resten af den parcel af matr. nr. 15 Furreby, som Lars Pedersen Smed havde købt af Thomas Ottesen i 1816, og som Kirsten Marie året før havde købt et stykke af, med undtagelse af et stykke, som faren forbeholdt sig til eget brug senere. Grunden, han byggede huset på, fik ved matrikuleringen matr. nr. 15b. Niels Chr. Larsen solgte ejendommen til Skudehandler Thomas Larsen i 1866. I 1886 solgtes ejendommen til fiskeopkøber Andreas Sørensen. Hvem der boede der, mens Thomas Larsen ejede den, er vanskeligt at se ud fra folketællingerne.

Anders Sørensen havde kort forinden også købt nabohuset 15c af Christen Peter Jacobsens enke Inger Marie Andersen. Christen Peter Jacobsen var død i 1880. Andreas Sørensen fik ikke en lang karriere som fiskeopkøber, i 1892 solgte han ejendommen og tilsyneladende også fiskeopkøberforretningen til Anton Thomsen, der havde en træhandel på den modsatte side af vejen (Nørregade 22). Han solgte i 1907 ejendommen til Ane Cæcilie Madsen fra Skøttrup, der imidlertid døde allerede i 1914, 37 år gammel. Moren Ane Marie Madsen arvede huset. Ved folketællingen i 1921 boede sognepræsten Svend Evaldsen i en del af huset. Det var inden præstegården byggedes. Efter Ane Marie Madsens død i 1922 blev huset overtaget af Kirstine Marie Christensen. Matr. nr. 15b og 15c blev sammenlagt i 1950 matrikulært til 15b.