For at øge sikkerheden til søs tog det daværende Kyst- og Klitvæsen i 1884 initiativ til en bedre afmærkning af Vestkysten ved i klitterne at opføre en række sømærker fra Skagen i nord til Blåvands Huk i syd. Sømærkerne supplerede fyrtårnene og kirketårnene som landkendingsmærker. De var 3-benede konstruktionrer, opført i træ. Deres form blev indtegnet på søkortet, så navigatørerne  på skibene kunne se, hvor på kysten, de befandt sig.

 De 23 oprindelige Sømærker

Sømærketne kaldes i fagsproget båker afledt af det tyske "baken" eller "bavn" som i middelalderlig sprogbrug var betegnelsen for en vedstabel, antændt som signal på et højtliggende sted.

Sømærket i Løkken blev opført tæt på Løkkens første redningshus - lidt vest for, på klitten ovenfor. Placeringen svarer til nuværende adresse Sømærkevej 5. Redningshuset var netop blevet erstattet af et nyt redningshus placeret nord i byen (Rolighedsvej). Men det gamle redningshus har sikkert stadig ligget der. Arealet var umatrikuleret klitareal - også redningshusets grund -  og har været statslig ejendom. Det er først i 1916 noget af klitarealet omkring bliver udstykket og solgt til private. 

Efterhånden blev der bygget sommerhuse hele vejen rundt om sømærket, og man besluttede at flytte det længere ud på klitten fri af sommerhusene. Kystlinien var, fra sømærket blev bygget, til molen blev anlagt, også rykket ca. 100 m længere ud og klitten var blevet tilsvarende bredere og lidt højere. Derfor var en placering lidt tættere på havet også naturlig. 

Båkerne har i dag mistet deres funktion. Det skete gradvis efterhånden som der blev udviklet bedre navigationssystemer. I 1995, hvor halvdelen af dem var forsvundet, foreslog Det særlige Bygningssyn, at de tilbageværede 11, herunder båken i Løkken, blev fredet, og det blev gennemført.

 

 

 

Billedet øverst til venstre er fra omkr. 1910, hvor der ikke var sommerhuse eller anden beyggelse i nærheden af sømærket. Billedet øverst til højre er fra 1927-28, og da er der kommet sommerhuse. Billedet nederst til venstre er taget oppe fra sømærket og er fra begyndelsen af 1930'erne. Billedet nederst til højre er fra omkr. 1960, og da er sømærket flyttet til sin nuværende placering.