07.11.2022

Skibsliste

Kilder til informationerne i skibslisten er skøde- og panteprotokoller, skifteprotokoller, toldprotokoller, oplysninger fra værfter, aviser og fra 1869 Søfartsstyrelsens skibslister

Skibe hjemmehørende i Løkken før 1800:

 1. En sandskude ejet af skudehandler Svend Thomsen Lund (66%) og Søren Lauersen Kvorup (33 %), nævnt i 1719
 2. En sandskude ejet af skipper Niels Jensen Bruun sammen med Jens Jensøn og Johanne Madsdatter. Indgik i boet ved førstnævntes død i 1725
 3. En sandskude ejet af skipper Michael Christensen Blokhus sammen med andre. Indgik i boet ved hans død i 1725
 4. En sandskude ejet af skipper Christen Jensen Thise solgt på auktion i 1733
 5. ”Emanuel” ejet af skudehandler Jens Jensen Eilersgaard, bygget i 1728, 4 commercelæster. Solgt ved hans død i 1744
 6. Skuden ”Sct. Peter” ejet af skudehandler Søren Nielsen Haverslev sammen med svigersønnen, nævnt i 1738.
 7. Skude ”Emanuel”, 4 læster, bygget i Norge i 1737. Ejet af skudehandler Svend Thomsen Lund. Købt af skipper Thomas Riiber i 1740, indgik i boet ved dennes død i 1748.
 8. Skude ”Haabet” ejet af skudehandler Svend Thomsen Lund. Solgt ved hans død i 1748.
 9. Skude ejet af skudehandler Erik Pedersen Schmidt, vurderet til 170 Rdl. Indgik i boet ved hans død i 1748.
 10. Skude ”Sct. Anne” 5 læster. Anskaffet af skudehandler Jens Christensen Baare sammen med andre. Solgt til skipper Thomas Riber i 1740. Indgik i boet ved dennes død i 1749.
 11. Galease ”Ingeborg Marie” En trediedel ejet af skudehandler Lars Jensen Rytter. Indgik i boet ved hans død i 1762.
 12. Skude ”Haabet” ejet af skudehandler Søren Baare sammen med andre. Indgik i boet ved hans død i 1764.
 13. Skude, ejet af skudehandler Jens Christensen Trudslev. Nævnt 1762.
 14. Galease, ejet af skudehandler Ole Hansen Flørnæs sammen med Niels Sørensen. Indgik i boet ved førstnævntes død i 1774. Enken Inger Nielsdatter boede sammen med sønnen i Løkken ved folketællingen i 1787.
 15. Galease ”Patentia” ejet af skudehandler Michael Søren Thura, 11½ læster, solgt 1775.
 16. Galease ”Haabet” ejet af skudehandler Niels Jacobsen sammen med skudehandler Peder Mathiasen, Nr. Lyngby, bygget i Norge i 1784, 12½ læster. Indgik i boet ved hans død i 1787. Niels Jacobsen var levende ved folketællingen i 1787. Havde skibsbesætning boende. Skipper Jens Larsen Dahl.
 17. Skude, Sct. Peter, ejet af Kirsten Christensdatter, enke efter Søren Haverslev, formentlig arvet efter manden. Forretningen blev drevet af nevøen Niels Pedersen Haverslev.
 18. Skude ejet af Skudehandler og gæstgiver Jacob Thomsen Ingstrup. Havde skibsbesætning boende ved FT 1787.
 19. Skude, ejet af skudehandler Jens Nielsen Lycke. Havde skibsbesætning boende ved FT 1787. Døde kort tid efter folketællingen.
 20. Skib ”Imanuel”, 9½ læster, ejet af skudehandler og gæstgiver Jacob Thomsen Ingstrup. Solgt til skudehandler Christen Hansen Flørnæs i 1798. Videresolgt til Peder Mortensen Møller i 1805. Skibstypen står i skødene angivet som brig. Men det kan ikke passe. Brigger var store skibe med en drægtighed på normalt 50 til 100 commercelæster. Angivelsen af drægtigheden er givetvis korrekt. Den var taget fra målebogen, som alle skibe skulle have, og som indehold toldvæsenets opmåling. Det mest sandsynlige er formentlig, at der er tale om en galease, som var tomastet ligesom briggen.
 21. Skibe hjemmehørende i Løkken 1800-1868.
 22. "Haabet”, skib ejet af skudehandler Christen Jensen, 1805, 10 læster.
 23. ”Enigheden”, skib ejet af skudehandler Christen Jensen, 12 læster.
 24. Skude tilhørende skipper Thomas Krat. Forlist på vej til Norge 1806.
 25. Kaperbåd ”Den lille Røver”. Besætning 14 mand. Ejer 1809 kaptajn Rørbye, Løkken. 1810 Christen Jensen og lods S. Jelstrup. Kaptajn Poul Bisgaard. Priser:  ”Ludvig Profeur” og ”Frue Elisabeth”. Omdøbt til ”Enigheden” ultimo 1810. Priser: ”Die Krone” og ”Industrie”. Båden solgt 1811.
 26. Slup tilhørende militæret, erobret fra Englænderne. Solgt på auktion 1811.
 27. Postfartøj hjemmehørende i Løkken. Solgt på auktion i 1814.
 28. Provideringsfartøj, ejet af kongen anvendt af militæret til at fragte varer til Norge. Solgt på auktion 1814. Militæret ejede flere provideringsfartøjer, men antallet kendes ikke, og heller ikke hvornår de blev solgt på auktion.
 29. ”Haabet” slup ejet af skudehandler Niels Andersen. Forlist på vej til Norge 1819. Skipper Ole Olsen.
 30. Jagt ”Prøven” tilhørende købmand Lars Schibsbye, bygget i 1824 på gården Støle ved Grimstad i Norge. Indregistreret i Hjørring, men sejlede fra Løkken, hvor Lars Schibsbye havde pakhuse og andre steder i nærheden af Hjørring. Skipper N. P. Horne. Købt af skudehandler Nicolai Thomsen Jensen i 1842. Solgt fra hans fallitbo i 1852 formentlig til Sæby. Ophugget på Læsø i 1882.
 31. Skude ejet af Skudehandler Steffen Iversen, 3½ læster. Til salg 1835. Ingen informationer om navn og størrelse.                                               
 32. Sandskude ejet af skipper Jens Nielsen Bach. Formentlig overdraget til sønnen Jens Nicolai Bech i 1851. Ingen information om navn og størrelse.
 33. Sluppen ”Den gode Hensigt”, bygget til skudehandler Nicolai Thomsen Jensen i Støle i 1818. Er vist på 2 Skibsportrætter, der er malet omkr. 1835, det ene i Altona med Thomas Jensen Støve som skipper og det andet i Kristiansand med P. T. Bech som skipper. Senere købt af skudehandler Niels Asp Geertsen sammen med skipper P. Toft Larsen og handelshuset A Fraser omkr. 1845. Solgt til skudehandler Søren Levinsen i 1849.
 34. Dæksbåd ”Prøven 3½ læster, solgt af handelsmand Niels Andersen i 1833 til skipper Christen Frederiksen og skolelærer Ove Christensen. Overtaget af Christen Frederiksens efter Ove Christensens død i 1834. Derefter solgt som jagt 4 læster på Christen Frederiksens dødsboauktion i 1845.
 35. Slup ejet af skudehandler Peder Mortensen, fundet flydende ud for Nr. Lyngby 1838. Ingen information om navn og størrelse.
 36. Slup ”Marie” 83/4 læster, ejet af skudehandler Thomas Chr. Hoffmann. Solgt 1840 til købmand Chr. Henrik Nielsen. Skipper Thomas Jensen Støve.
 37. Skonnert ”Fortuna Familiarum” af Løkken, 19 læster, ejet af skudehandler T. Chr. Hoffmann. Skippere Hans Henrik Hunderup og Thomas Jensen Støve. Er malet på et skibsportræt fra omkr. 1835 i Altona. Observeret i Altona i 1839. Drevet ind på stranden i Løkken og beskadiget under en storm den 27. marts 1842. Solgt fra Hoffmanns fallitbo i 1842, formentlig til Frederikshavn. Fortsatte med at sejle på Løkken efter salget.
 38. Slup ” Chatarina” af Løkken, 14½ læster, ejet af skudehandler Thomas Chr. Hoffmann. Skipper Thomas Jensen Støve. Malet på skibsportræt i Altona omkr. 1835. Solgt fra hans fallitbo i 1842. Fortsat indregistreret i Løkken til 1851.
 39. Slup ”Elisabeth” ejet af skudehandler T. Chr. Hoffmann. Optræder på et skibsportræt fra 1835, malet i Altona. Observeret i Shields, England i 1839 med Peter Vilhelm Pedersen som skipper.
 40. Jagt ”Amalia” af Løkken, bygget i Grimstad omkr. 1830, ejet af T. Chr. Hoffmann, 4½ læster. Skipper I. Enevoldsen. Optræder på skibsportræt malet omkring 1835 i Altona. Signatur B. H. Hansen Solgt fra Hoffmanns fallitbo i 1842. Købt af købmand A. R. Segelcke, Lønstrup. Solgt til Frederikshavn i 1887. Skipper Niels L. Toft.
 41. Slup ”De tvende Brødre”. Bygget i Norge omkring 1840. Ejet af Skudehandler Thomas Chr. Hoffmann i 1842, hvor den drev ind på stranden ved Løkken og blev beskadiget under stormen. Solgt fra T. Chr. Hoffmanns fallitbo i 1842. Senere købt af skipper Thomas Jensen Støve, formentlig i 1854. solgt til købmand Søren Chr. Jensen i 1871. Skippere hos ham Michael N. Grønbech og P. Ruberg. Solgt til Norge i 1876 efter Søren Chr. Jensens død.
 42. Fartøj tilhørende handelsmand og urmager Søren Andersen Søegaard. Slået i stykker på Løkken strand under en storm 1843.
 43. Jagt ”Frederikke Marie” ejet af skipper Christen Frederiksen, 6½ læster. Solgt fra hans dødsbo i 1845 til skudehandler Niels Asp Geertsen. Videresolgt i 1849 til Skudehandler Søren Levinsen. Solgt i 1869 til skipper Peter Christoffersen Bast. Efter hans død i 1879 solgt til sønnen skipper Peder Mogensen Kaastrup. Skippere: P. C. Nielsen og C. C. Pedersen.                                                                    
 44. Jagt ”Margrethe” ejet af skipper P. Mogensen Kaastrup. 2½ læster. Bygget i Norge i 1846. Skippere Peter Mogensen Kaastrup og Peter Bast. 1845-56.
 45. Jagt ”Brødrene” ejet af skudehandler Jens Christensen Jensen. Solgt fra hans fallitbo i 1850.
 46. Skonnert ”Zephyr” ejet af skudehandler Nicolaj Thomsen Jensen 15½ læster. Solgt fra hans fallitbo i 1852
 47. Jagt ”Elisabeth” ejet af skudehandler Peter Mortensen. 4.75 læster. Bygget i Norge 1829. Skippere Thomas Larsen og Peter Vilhelm Petersen.
 48. Skonnert ”Esperance”, 21½ læster, købt af skudehandler Niels Asp Geertsen i Norge i 1847. Solgt til skudehandler Søren Levinsen i 1849, 25½. Styrmand Peder Chr. Jensen Støve og Peder Mogensen Kaastrup. Skibet gik ned ud for Løkken i april 1862, da det var på vej hjem fra England
 49. Slup ”De tvende Brødre” anskaffet af skudehandler Søren Chr. Jensen i 1854. 5 ¼ læster. Skipper Jens Severin Jensen. Solgt til Norge.
 50. Skonnert ”Johan og Tormine” skonnert ejet af skudehandler Søren Chr. Jensen. Skibet strandede oprindeligt ved Grønhøj og hed dengang ”Villiam”. 1855. Skippere Peder Jensen Støve. Mads Andersen og M. C. Bruun. Strandede igen ved Grønhøj i 1861.
 51. Kuf ”Marie” Bygget i Veendam”, Holland. Opkøbt af skudehandler Søren Chr. Jensen på strandauktion på Grønhøj strand i 1854. 56½ læster. Skibet, der var fra Holland, strandede i en storm og hed oprindeligt ”Klasina Elisabeth”. Skippere Hans Griis og Peder Jensen Støve. Skibet fik problemer, kort efter det var sat i søen, sprang læk på en tur til Arendal og måtte søge ind til Varberg for at blive repareret. Det overlevede det, men i 1857 strandede det ved Samsø, og Søren Jensen opgav det.
 52. Brig ”James”. Bygget på Bermudaøerne i 1849 af teaktræ. 80 RT (50 læstter). Tilhørende skudehandler Søren Chr. Jensen og købmand Chr. Nielsen, Frederikshavn. Strandet ved Vestervig 23.3.1863, hvor det var hjemmehørende i Whitby, England. Opkøbt af Søren Chr. Jensen og Chr. Nielsen på auktionen. Skibet grundstødte i svensk farvand i 1873 og blev repareret i Stockholm. Kaptajn P. Hoffmann. Solgt 10.3.1872 til grosserer Hagemann i København.
 53. Slup ”Fremad” tilhørende skudehandler Søren Levinsen 25½ læster. Oprindeligt svensk skib ”Fremåt”, strandet ved Grønhøj i 1854. Skipper Peder Mogensen Kaastrup.
 54. Tjalk ”Edel” tilhørende skudehandler Søren Levinsen. 27½ læster. Oprindelig hollandsk kuftjalk ”Gebroeders” strandet ved Grønhøj i 1855.
 55. Slup ”Thomas” ejet af skudehandler Peter Chr. Hoffmann sammen med andre. 9.75 læster. Solgt fra hans fallitbo 1855. Senere ejer ukendt. Skipper Peter Toft Larsen blev skyllet over bord fra skibet i 1861, da det lå på Løkken red.
 56. Galease ”Marie”, ejet af skudehandler Søren Chr. Jensen. 28 læster. Registreret som hjemmehørende i Løkken 1856/57.
 57. Galease ”Marie Elise”, ejet af skudehandler Michael Mortensen m.fl. 33½ læster. Bygget i Hannover, Tyskland. Registreret som hjemmehørende i Løkken 1856/57. Købt på strandingsauktion. Skibet strandede ved Grønhøj den 5.12.1856 som galeot. Ombygget til galease i forbindelse med reparationerne. Skipper P. Mogensen Kaastrup.
 58. Skonnert ”Caledonia” ejet af skudehandler Søren Levinsen 25½ læster. Bygget i Norge i 1834. Registreret som hjemmehørende i Løkken i 1856. Kaptajn Th. Thomsen.
 59. Kuf ”Hermine”. Bygget i Holland i 1848. Oprindeligt kaldt ”Harmine” og hjemmehørende i Veendam, Holland. Strandede på Ruberg strand i oktober 1854. Skroget opkøbt af skudehandler Søren Levinsen i 1854 for 400 rd. 47½ commercelæster. Skibet fik en ulykkelig endeligt. Den forliste og sank i Læsø rende under en storm i maj 1860. Vraget blev først fundet et stykke tid efter af dykkere, og da man ikke havde hørt fra mandskabet antages, at de var gået i skibsbådene, men omkommet på havet. Skipper Peder Mogensen Kaastrup og R. E. Andersen.
 60. Slup ”Honette”, købt af P. C. Hoffmann i 1857. 7.75 læster. Bygget i Kragerø, Norge. Registreret som hjemmehørende i Løkken i 1857/58. Indgik i Hoffmanns fallitbo. Skipper J. Enevoldsen.
 61. Kuf ”Tre Venner”. Formentlig oprindelig hollandsk. Ejet af skudehandlerne Søren Chr. Jensen og Conrad. Christensen fra 1858. Forladt på havet i 1864, mandskabet reddet ind til Bergen. Sejlede mest på England. Skipper: F. E. Hoffmann.
 62. Skonnert ”Thomas Leopold”. Bygget i Aalborg i 1857 på bestilling af skudehandler Søren Chr. Jensen, Løkken. 35 commercelæster. Skipper M. Bruun. Skibet forsvandt i april 1860 på en rejse til England, hvor man intet hørte fra mandskabet, som man formodede omkommet.
 63. Dæksbåd ”Klodeborg” registreret 1865. Ejet af skipper Peder Bast Christoffersen. Rederen selv skipper. Overført til Hjørring skibsregister. Købt i Norge for 400 kr.
 64. Skonnert ”Marie”, ukendt ejer, kaptajn Grønbech. Strandet ved Agger. 1858. Senere ejer skudehandler Anders Chr. Andersen fra 1867. Skipper Johan Theodor Støve.
 65. Skonnert ”Frederik den VI’s Minde” 2400 Td. ejet af skudehandler Jens Peter Larsen (Smørkræmmeren) 1862-1885. Tidligere ejet af marinen under navnet ”Kiel”. Bygget i England.                                                                                                                                             
 66. Skibe hjemmehørende i Løkken 1869-1900. (Søfartsstyrelsens skibsregister).
 67.  Skonnert ”Fortuna” bygget i Morviga i Landvik ved Grimstad i Norge i 1837/38. Købt omkring 1850 af skudehandler Niels Asp Geertsen. Efter hans død i 1855 solgtes skibet i 1857 til hans svoger skudehandler Michael Mortensen, der i 1860 videresolgte det til skudehandler Conrad Christensen, senere svoger. Skonnerten havde en drægtighed på 21½ commercelæster, der senere blev målt til 36 RT (registerton). Kaptajner Michael Pedersen og Chresten Pedersen begge af Løkken. Anparter af skibet solgt i 1877, 1881, 1882 og 1886. Overført til Frederikshavn Skibsregister i 1886.
 68. Slup ”Hensigten”. Bygget i Norge. Solgt af købmand Gallan Danielsen i Barboe ved Arendal til købmand Lars Christensen Holm til Torup Strandgaard i august 1848. Videresolgt til skudehandler Niels Asp Geertsen juni 1849. Efter hans død i 1855 solgt i 1857 til skudehandler Michael Mortensen. Ombygget fra jagt til slup i 1856. Videresolgt i 1860 til skudehandler Conrad Christensen. Solgt til Peder Mortensen Asp Geertsen i 1877. 6½ commercelæster. Ombygget og forlænget i Løkken i 1876. Drægtigheden forøget til 15 RT (9.2 læster). Skipper Christian Martinus Bast og Sophus Ingenius Bast. Overført til Frederikshavn i 1899, ophugget 1908.
 69. Skonnertbrig ”Hortensia”. Bygget i Wennersborg i Sverige i 1859. 136 RT (83 læster). Strandet ud for Løkken i 1861. Var da et svensk ejet skib hjemmehørende i Gøteborg. Auktionen over vragets varer var et tilløbsstykke. Den blev overværet af 2000 købere og nysgerrige. Skroget opkøbt af skudehandler Søren Chr. Jensen Løkken og skipper L. C. Lindgaard, Aalborg (hver 50%) i 1861. Videresolgt til kaptajn for dampskibet ”Ossiris” van Deur i 1862. Senere overdraget til et interessantskab med Søren Chr. Jensen Løkken og Segelcke Lønstrup. Søren Chr. Jensen bliver eneejer i 1871. Solgt efter Søren Chr. Jensens død i 1875.og overført til Aalborg Skibsregister i 1875.
 70. Slup ”Kirkholm”. Bygget i Arendal i 1857 på bestilling af J. P. Larsen (smørkræmmeren). 11 commercelæster. Hjemsted i Løkken indtil J. P. Larsen flyttede til Nr. Sundby i 1875, hvor skibet blev overført til Aalborg. Skippere Christen Pedersen og Christen Jensen. Videresolgt af J. P. Larsen i 1878.
 71. Jagt ”Christiane Sophie”, 20½ læster. Bygget I Aalborg 1812. Ejet af skudehandler J. P. Larsen 1861-67. Solgt til Norge. Skipper Hans Peter Clausen.
 72. Slup ”Haabet”. Bygget i Havdal, Norge i 1836, ombygget i Løkken i 1873. Ejet af købmand P. C. Hoffmann m.fl. fra 1851. Solgt til L. F. Hoffmann, Tranumgaard i 1857. Videresolgt til skudehandler Michael Mortensen i 1859. 6½ commercelæster. Skippere Sophus Ingenius Bast og Svenning Kaastrup Nielsen. Solgt til Arendal i 1897.
 73. Slup ”Paketen”. Bygget i Vigkilen ved Grimstad i 1860/61, indført til Danmark i 1868, købt af Skudehandler A. C. Andersen. Han videresolgte skibet til købmand Thomas Larsen (50%) og skipper Svenning Kaastrup Nielsen (50%), Løkken i 1881. De to ejere videresolgte skibet til sømand N. C. J. Nepper og Skipper Mortensen, Frederikshavn i 1885, også med en halvpart til hver. 5.75 commercelæster. Skipper Thomas Chr. Grønbech og Svenning Nielsen Kaastrup. Overført til Frederikshavn 1886.
 74. Skonnert ”Hermann” bygget i Flensborg i 1854. 38 commercelæster. Købt af skudehandler Søren Chr. Jensen, Løkken (75%) og skibsfører Ole Jensen, Aalborg. Ole Jensen solgte i 1874 sin part for 1500 rdl til skibsfører Niels Peter Jensen, Sønderho, Fanø. Solgt til Fanø efter hans død i 1875, og overført til Fanø Skibsregister. Skippere Ole Jensen og Niels Peter Jensen. Strandet nord for Frederikshavn i 1879.
 75. Tjalk ”Prøven”, 29 RT. Tidligere ”Demuth” hjemmehørende i Rauderfehn, Tyskland, strandet på Løkken strand den 6. november 1868. Opkøbt af skudehandlerne Michael Mortensen og A. C. Andersen. Forlist ved Arendahl i 1870.
 76. Slup ”Venus”. Bygget i Svinør i Norge 1858. Indført til Løkken fra Norge i 1865, med en købesum på 1500 rdl. Køber: Skibsfører Thomas Jensen Støve. 7½ commercelæster. Kaptajn: Thomas Jensen Støve. Overført til Frederikshavns skibsregister i 1872.
 77. Slup ”Familien”. Bygget på Svennevig Strand, Eide Sogn i Norge i 1858 for regning af skudehandler Thomas Larsen og skipper Thomas Jensen Støve. 7.75 commercelæster. Thomas Jensen Støves andel overdraget til Thomas Larsen i 1869. Thomas Larsen videresolgte skibet til skipper Svenning Nielsen Kaastrup i 1889. Videresalg til J. Chr. Hansen, Lohals i 1891 Skipper: Svenning Nielsen Kaastrup. Overført til skibsregistret i Frederikshavn 1891.
 78. Jagt ”Frederikke Marie”. Ukendt byggested. Solgt af N. C. Jacobsen i Tornby til af skipper Peter Bast Christoffersen i 1869. Købt af skudehandler Michael Mortensen i 1886, men straks videresolgt til skipper Ruberg i Frederikshavn. 13 BRT (8 læster). Skipper: Peder Chr. Nielsen. Overført til skibsregistret i Frederikshavn i 1887.   
 79. Slup ”Enigheden”. Bygget i Norge. Indført til Danmark i 1872. Ejere handelsmand Jens Nielsen i Brødslev (33%), Høker Niels Jensen i Vrensted (33%) og fører af skibet Niels Thomsen af Løkken (33%). 5½ commercelæster. Solgt til Norge i 1875.
 80. Brig ”Christine” brig Bygget i Lybeck i 1856. Ejet af skudehandler Thomas Larsen (66%) og skipper Johan Teodor Thomsen, Frederikshavn (33%). 191 BRT (117 læster). Skipper: Johan Theodor Thomsen og Chr. Pedersen Løkken. Overført til Frederikshavn Skibsregister 1879.
 81. Skonnert ”Marie”. Bygget i Randers i 1853. Overført fra Løgstør til Løkken i 1870 og købt af købmand A. C. Andersen. 67½ BRT (41½ læster).. Skipper Thomas Pedersen. Forlist på den jyske Vestkyst 6.11.1876.
 82. Skonnertbrig ”Nicolai” fra Hannover købt i Hamborg i 1874 af købmand P. Reichnitzer, Aalborg, købmand Søren Chr. Jensen, Løkken og skibsfører O. Jensen m.fl. for 8050 preussiske Thaler. Drægtighed: 140 RT (86 læster). Kaptajn: O. Jensen. Solgt efter Søren Chr. Jensens død i 1875.
 83. Skonnertbrig ”Stege” købt i 1874 af købmand Reichnitzer i Aalborg, købmand Søren Chr. Jensen i Løkken og skibsfører O. Jensen. 81 commercelæster. Kaptain: J.E. Thomsen. Indregistreret i Aalborg. Solgt efter Søren Chr. Jensens død i 1875.
 84. Skonnert ”Falken”. Købt af et konsortium med hjemsted i Aalborg i begyndelsen af 1870’erne og med Søren Chr. Jensen som deltager (7%). Søren Chr. Jensens anpart blev solgt af hans enke i 1878. Drægtig: 100 RT (61½ læster).
 85. Skonnertbrig ”Løkken”. Købt af et konsortium med hjemsted i Aalborg i begyndelsen af 1870’erne. Søren Chr. Jensens andel: 25 %. Konsortiet afviklet i 1878 efter Søren Chr. Jensens død i 1875. Drægtig: 162½ RT (100 læster).
 86. Slup ”Sylphiden”. Bygget i Norge. Købt i 1874 af købmand Jens Nielsen i Brødslev (33%), købmand Niels Jensen i Vrensted (33%) og skipper Niels Thomsen, Løkken (33%) I 1878 solgte Jens Nielsen Brødslev sin part til skipper Niels Thomsen. Niels Thomsens part solgt til Niels Jensen Brødslev og Jens Nielsen Vrensted i 1880, så de havde halvparten hver. 17½ BRT (10.7). Skippere: Niels Thomsen og Peter Vilhelm Pedersen. Ophugget i Løkken i 1885.
 87. Slup ”Elida Sophie” ejet af L. Christensen. Frederikshavn. 20½ læster. Bygget i Snekkenæs, Norge. Hjemmehørende i Løkken 1874-85. Ophugget 1885.
 88. Dæksbåd ”Brødrene”. Indført fra Arendal i Norge til Løkken i 1888.  Købt af Chr. Martinus Bast for 400 kr. Skippere Christian Emil Bast og Frederik Godtfred Bast. Overført til Hjørring Skibsregister 1894.
 89. Galease ”Niels” ejet af skudehandler Thomas Larsen. 52 BRT (32 læster). Skipper Mads Andersen. Bygget hos Pedersen i 1848. Hjemmehørende i Løkken 1883-87. Senere overført til Thisted.
 90. Jagt ”Oleane” 15 læster, ejet af C. Jensen. 1887.  Skipper B. E. Jensen. Bygget i Norge. Hjemmehørende i Løkken 1887-90.
 91. ”Thomas” 2-mastet fiskekvase ejet af L. P. Thomsen. 32½ læster. Bygget i Frederikshavn 1890. Hjemmehørende i Løkken 1891-1901.
 92. ”P. M. Asp” 2-mastet fiskekvase ejet af P. M. Asp, Frederikshavn. 40 læster. Skipper Niels T. Grønbech. Hjemmehørende i Løkken 1899-1902. Flyttet til Frederikshavn
 93. ”Svalen” 1-mastet fiskekvase, Løkken ejet af L. C. Sand. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     læster. Hjemmehørende i Løkken 1899-1902.

Kilder: Kilderne til informationerne i listen er skøde- og panteprotokoller, skifteprotokoller, toldprotokoller, oplysninger fra værfter, aviser og fra 1869 søfartstyrelsens skibslister.