Det er først og fremmest Løkken som attraktiv badeby, der bevirker, et der bliver rutebilforbindelse. til det østlige opland. der er oprettet sommerpensionat på Børglum Kloster, og dette samt opfordringen fra mange beboere i Børglum, der ønskeded at kunne komme til stranden på en nem måde, er argumenter rutebilejere jens Nielsen, Børglum bruger i sin ansøgning. I forrvjen har Jens Nielsen siden 1923 drevet to ruter, Børglum-Vraa-Hjørring og Børglum-Vraa.

Det er sidstnævnte rute, der i sommermånederne juni, juli og august udvides til Løkken. Jens Nielsen får tilladelsen, skønt bestyrelsen for Hjørring-Løkken-Aabybro banen ikke kan anbefale, da den formoder, at banenen vil miste en del rejsende, der ellers tager over Hjørring til badebyen Lønstrup. De formodes at ville stå af toget i Vraa og benytte bilruten til Løkken i stedet. Af ansøgningen fremgår det, at bussen var en Chevrolet til 12 personer, og at taksten fra Børglum til Løkken skulle være 50 øre. 

Den vedlagte køreplan ser således ud:

Tilladelsen fornys hvert år, men i 1937 får rutebilejer Jens Nielsen en konkurrent, idet vognmand Tage Christiansen, Vejby indsender ansøgning om tilladelse til at drive buskørsel på samme strækning. Skønt Tage Christiansen vedlægger ansøgningen en liste med gode Vejbyborgeres underskrifter, får han ikke anbefaling af Vejby-Sejlstrup Sogneråd, og heller ikke de andre kommuner, som ruten forbinder, kan anbefale. Med i afslsget er en bemærkning om, at Jens Nielsen er i stand til at besørge passagerbefordringen med det udmærkede vognmateriel, han har. Det konstateres, at der aldrig har været grund til klage. Jens Nielsen får tilladelse for 5 år fra 1. juli 1937 at regne.

Stærkt opfordret af Børglum-Furreby Sogneråd ansøger Jens Nielsen om tilladelse til at køre ruten Vraa-Løkken hele året., dog kun 2 dage om ugen. Ruten er kun bæredygtig i sommermånederne , og Jens Nielsen må have undladt at køre de 2 ugentlige ture, for i 1939 truer sognerådet med at anbefale tilladelse til andre, hvis ikke der køres mindst 2 dage om ugen året rundt.

I 1938 lykkes det Tage Christiansen, Vejby at få tilladelse til at oprette ruten Vejby-Smidstrup.Vraa. I 1941 ansøger Tage Christiansen, Vejby om at udvide ruten til Løkken. Han får anbefaling fra mange sider, foruden de forskellige sogneråd også fra foreninger i Løkken og Vraa, som samtidig udtrykker utilfredshed med den måde, ruten efterhånden drives,med kun 1 ugentlig tur, hvortil man i forvejen skal bestille plads.

Jens Nielsen, der har koncessionen, bliver også spurgt. Han benytter ikke tilladelsen, da han ikke mener, det kan svare sig, specielt under rationeringerne Kan han ikke nøjes med at køre hvardage i badesæsonen, ønsker han ikke at beholde tilladelsen og overlader den gerne til andrageren. Det fremgår af politirapporten, at Tage Christiansen straks vil indgive ansøgning om en tørvegasgenerator, og at han mener, i løbet af 8, højst 14 dage, at være klar   til at begynde kørslen i en større og moderne bil. Ministeriet kan imidlertid ikke anbefale "under hensyn til den foreliggende knaphed på gummi" 

Der skulle gå helt til 1945, før der igen påtænkes at forbinde Løkken med det østlige opland med bus. Det var igen Tage Christiansen, Vejby, der indsendte ansøgning. Han har ingen bil, men vil anskaffe en, så snart der kan køres med benzindrevne biler igen. Først da kan strækningen befares. "Ansøgeren er en solid og ædruelig Mand, der har økonomisk Evne til at anskaffe en tidssvarende Rutebil" lød en af kommentarerne til ansøgningen. Først i juni 1946 forelå tilladelsen, men sandsynligvis begyndte Tage Christiansen først at køre ruten et år senere. Rationering og knaphed på visse varer gjorde sig gældende flere år efter krigens afslutning. Direktoratet for Vareforsyning kunne således i 1947 kun give tilladelse til at bruge 60% af den på indsendte køreplan opførte kørsel. Så sent som i 1949 skulle der ansøges om tilladelse til at købe automobildæk.

I 1954 overdrager Tage Christiansen ruten til forhenværende vognmand og købmand, Aage P. Christiansen, Vrensted. Året efter gives tilladelse til, at ruten udgår fra Løkken, idet den nye ejer bor i Vrensted. Aage P. Christiansen, der senere flyttede til Stenum, drev ruten til han i 1963 overdrager den til Villy Lauridsen, Vraa. Han bliver imidlertid syg og må afhænde til Anders Østergaard, Vraai 1965. Allerede 2 år senere overtager Poul R. Christensen, Stenum ruten. Han betaler kun de 7.000 kr bussen, Scania Vabis er vurderet til. I forvejen driver Poul R. Christensen rute 162, Stenum-Hjørring. I 1974 havde han stadig ruten.

Knud Bæk overtager rute 133 Børglum-Hjørring

I foråret 1969 overteger Knud Bæk, Løkken rute 133 Børglum-Hjørring over Vejby, Sejlstrup, Hundelev, Sdr. Harritslev og Gjurup. Ruten de var oprettet af Jens Nielsen, Børglum, var fra 1952 blevet drevet af sønnen Harald Nielsen. Knud Bæk overteger samtidigt Harald Nielsens 3 busser

1 stk. 26-personeres Volvo årgang 1951: 5.000 kr,  1. stk. 35-personers Volvo årgang 1953: 17.000 kr,  1 stk. 32-personers Volvo årgang 1960:  28.000 kr

Allerede samme sommer ansøger Knud Bæk om at udvide ruten, så den kommmer til at gå over Børglum Kloster og Vrensted til Løkken. I forvejen driver han Løkken-Brønderslev ruten og ønsker derfor at samle mandskab og vogne i Løkken. Det lykkes ikke i første omgang, bl.a. var Hjørring Privatbaner imod, men i foråret 1970 forelå tilladelsen, så sommerkøreplanen kunne trykkes med Løkken som udgangspunkt. Efter Knud Bæks død i januar 1972 overtager Edith Bæk denne rute og driver den, indtil den nedlægges den 27. septembet 1988, da den ikke længere er økonomisk bæredygtig.