Anton Bast Vej 8

Anton Bast Vej 8 2015

Matr. nr. 11

Matr. nr. 11 og 12 var oprindeligt et sammenhængende grundstykke og, som man kan se på matrikelkortet fra 1871, gik matr. nr. 11 helt ned til nuværende Anton Bast Vej. På det første kort over Løkken fra 1807 ligger der på grundstykket et hus med kvist, der ejes og beboes af Poul Jensen Bondgaard. Han var født i Løkken i 1774 som søn af Jens Bondgaard og Else Pedersdatter. I 1805 bliver han gift med Johanne Andersdatter, og de er sikkert flyttet ind i huset i forbindelse med giftemålet. Om det er et hus, der ligger der i forvejen, de flytter ind i, eller det er et hus, de selv har bygget, vides ikke. Både Jens Bondgaard og Johanne Andersdatter dør i 1834, og huset sælges på ayktion til Jens Pedersen fra Børglum.

Han sælger det i 1836 videre til Niels Jensen, som i folketællingerne også kaldes Niels Madsen. Han var fisker og daglejer. Han sælger i 1848 de 2 østlige fag med grund til Morten Jensen Møller (senere matr. nr. 12). Han bliver boende i resten af huset til sin død i 1863. Enken Maren Thomasdatter sælger i 1883 huset til Johan Teodor Vilhelm Christensen, men bliver selv boende. Hun dør i 1896, 92 år gammel.

Ved folketællingen i 1901 bor Jens Christian Bollesen i huset. Han dør i 1903, og huset rives formentlig ned på dette tidspunkt. Det nuværende hus på grunden, der ligger på den nordlige del, er ifølge BBR opført i 1902.

Matr. nr. 12 og 13 (12-99)

Morten Jensen Møller køber i 1848 de 2 østligste fag af Niels Jensens hus (matr. nr. 11). Han var sømand, blev senere fisker og daglejer og var født i 1799. Forældrene var Jens Christensen Møller (selvejer og jordløs husmand) og Johanne Mortensdatter, der boede flere forskellige steder i Løkken. Morten Jensen Møller udbygger sin del af huset til 8 fag. Det brandforsikres i 1856, hvor det er under opførelse (H 242). Det var af bindingsværk med tavlemur og stråtag. Ruminddelingen var ikke færdig og er ikke beskrevet i taksationsprotokollen.

Morten Jensen Møller dør i 1859, af brystsvaghed står der i kirkebogen. Enken Maren Christensdatter sælger i 1866 den østlige del af huset til bødker Christian Christensen. Denne del får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 13. Den resterende del bliver Maren Christensdatter boende i, den får matr. nr. 12. Både matr. nr. 12 og 13 bliver i 1879 solgt til fisker Jens Peter Emil Jensen. Maren Christensdatter bliver boende i matr. nr. 12 på aftægt indtil sin død i 1882, 82 år gammel.

Jens Emil Jensen dør i 1884 kun 29 år gammel. Enken Johanne Margrethe Bollesen gifter sig i 1887 med fisker Ole Christian Thomsen. Familien ejer ejendommen til 1920, hvor den sælges til Chr. Nielsen og Fritz Vestermark. Hvornår huset rives ned vides ikke, men i 1924 bliver den nuværende bygning på grunden opført som led i etablering af fiskernes andelseksportforretning. Virksomheden eksisterer kun nogle få år. Ejendommen bliver i 1932 solgt til Børglum- Furreby Kommune.