På det første kort over Løkken fra 1807 ligger der 4 bygninger for enden af nuværende Anton Bast Vej, som er forsvundet, da det første matrikelkort over Løkken tegnes i 1871. Et af disse huse er formentlig det hus, som sognepræsetn i Børglum, Johan Chr. Albrechtsen sælger til Jens Christensen Molsen i 1809, og som tidligere havde været et fæstehus beboet af Peder Jensen Holm. Huset betegnes i skødet det næstvestligste hus i Løkken. 

Jens Molsen var født i 1776 som søn af Christen Jensen Molsen, der var tømmermand og bådbygger og blev brugt som taksationsmand ved brandtaksationerne. Familien bor i Løkken både ved folketællingen i 1787 og i 1801. I 1798 får Anne Marie Michelsdatter Thura et uægte barn døbt i Furrby Kirke, hvor Jens Molsen udlægges som barnefader, dog med en god forklaring i kirkebogen på, hvorfor forældrene ikke er gift: "Barnets Fader var Jens Christensen udcommanderet til Orlogs paa Fregatten "Iris" af hvilken Aarsag Brylluppet ikke kand blive holdt før han atter kommer hjem igjen". De bliver gift i januar 1799. Hvor længe Jens Molsen fortsætter som matros i flåden vides ikke, men det kan han godt have gjort til efter 1801 (ved folketællingen i 1801 står han som matros), og så er det muligt, at han har deltaget i slaget på Rheden. Anne Marie Thura var datter af Michel Sørensen Thura, der begyndte som skudehandler i Løkken, men i 1777 blev degn i Jelstrup- Lyngby. Jens Molsen forældre dør i 1810 og han selv i 1813. Anne Marie Thura gifter efterfølgende  i 1815  med Villads Poulsen fra Elsøe og flytter fra sognet. 

Hvad der sker med huset efter Jens Molsens død vides ikke. Men der kan ikke spores senere ejere af det. Og det ser ud til at være væk inden 1834, hvor den første folketælling efter folketællingen i 1801 bliver afholdt. Der er ikke umiddelbart familier ved tællingen i 1834, der kan henføres til ukendte huse vest for Anton Bast Vej. Nogle af bygningerne på kortet fra 1807 kan være pakhuse. Men det er det hellr ikke lykkedes at spore oplysninger om.