Matr. nr. 38 (12-52)

Anton Bast Vej 7 2015

Niels Olesen køber en ejendom af sognepræst  i Børglum, Johan Chr. Albrechtsen i 1818. Skødet er ikke tinglæst, derfor kendes det nærmere indhold ikke, men det er nævnt i et senere skøde. Det vides såledse ikke, om det var et hus med grund, eller om det kun var en grund, Niels Olesen købte. Men hvis der har ligget et hus på grunden, har det formentlig været et fæstehus, og det hus, som Niels Madsen boede i indtil sin død i 1803. Niels Olesen var født i Norge i 1787. Han bliver i 1817 gift med Else Cathrine Ludvigsdatter, der var datter af fisker Ludvig Christensen, matr. nr. 35. Det fremgår af realregistret og skøde- og panteprotokollerne, at den ejendom, Niels Olesen køber i 1818, er den ejendom, der senere matrikuleres som matr. nr. 38 og 39.

Huset takseres i 1852 (vis). Det er en omtaksation, i forbindelse med Niels Olesen sælger den vestlige del (5 fag) af huset med grund til Nicolai Thomsen Bast. Taksationen, fra da huset blev forsikret, fremgår ikke af de bevarede taksationsprotokoller, men ud fra forsikringsnummeret, 12-52, kan sluttes at første taksation og oprettelse af forsikringen må være sket i 1841. Både numrene 12-51 og 12-53, er oprettet i 1841. Der står i taksationsprotokollen fra 1852, at huset er gammelt men vel vedligeholdt. Det underbygger, at det ikke er et hus, der er bygget af Niels Olesen, men at det lå der, da han købte ejendommen.

Den del, som Niels Olesen selv beholder i 1852 var kun på 3 fag og havde kun plads til stue og køkken. Huset havde udskud mod nord og var opført af bindingsværk med tavlemur mod syd, klinede vægge mod nord og øst og stråtag. Niels Olesen bliver enkemand i 1846, og han bor i de først år i huset sammen med sine 4 børn. Efter hans død i 1855 overtager sønnen Ole Chr. Nielsen ejendommen, der ved matrikuleringen i 1871 får matr. nr. 38.

Ole Chr. Nielsen var født i 1820 og blev som faren fisker. Han forbliver ugift og bor i huset, i perioder sammen med lillebroren Niels Chr. Nielsen og i perioder alene. I 1863 sælger han ejendommen til broren, men overtager den igen som arving, da broren dør. I 1881 sælger han ejendommen til Hans Chr. Pedersen med klausul om, at han har ret til at bruge et værelse, så længe han lever. Det gør han til efter 1880 (han er registreret ved folketællingen 1880), men flytter så. Det præcise årstal og hvor han flytter hen vides ikke. Han bor i huset sammen med Hans Chr. Pedersen og familie – kone og 4 børn. Det har været trangt på kun 23 m2.

Hans Chr. Pedersen var født i Ingstrup i 1838 og gift med Karen Marie Nielsdatter, der også var fra Ingstrup. Han var oprindeligt skrædder og flytter til Løkken i 1876. Om de allerede da flytter ind hos Ole Chr. Nielsen kan ikke ses, men de bor der ved folketællingen i 1880. På det tidspunkt er han gået over til at fiske, men familien modtager også fattighjælp. Økonomien bliver dog åbenbart rettet så meget op, at han får råd til at købe huset af Ole Chr. Nielsen i 1881. Hans Chr. Petersen ejer ejendommen indtil 1919, hvor han sælger den til Jens Klitfod, sikkert med aftale om, at de fortsat kan bo der til deres død. Karen Marie Nielsdatter dør i februar 1920 og Hans Chr. Pedersen i december 1920.

Jens Klitfod, der køber ejendommen i 1919, hed oprindeligt Jens Jensen (han tog navneforandring i 1917) og blev i 1917 gift med Christine Bast, datter af Nicolai Thomsen Bast. Christine Bast arvede matr. nr. 39a efter farens død, men den havde de solgt i 1917. Jens Klitfod sælger i 1928 matr. nr. 38 videre til Eugenius Bast, der var Christine Basts søn uden for ægteskab (døbt Theodor Nicolaj Eugenius Møller) og bogtrykkermester i København. Han sælger i 1930 ejendommen videre til Chr. Klitbo og P. Thomassen. Ejendommen overtages i 1952 af Jens Sørensen og Anna Margrethe Pedersen.

Huset, der ligger på grunden i dag, er ikke det gamle hus, det er højere og bredere. Ifølge BBR er det opført i 1927, og det er i så fald formentlig Eugenius Bast, der har fået det gamle hus revet ned og bygget nyt. Huset var oprindeligt ikke sammenbygget med huset på matr. nr. 37. Om det først er blevet det i 1927 er uvist. På et billede fra 1905 ser det ud til, at husene var sammenbyggede på dette tidspunkt (man ser husene oppe fra klitten, ovenfra og fra enden, så det kan ikke siges med 100 % sikkerhed). Hvis det er tilfældet, må huset også være ombygget/fornyet tidligere, og det er det selvfølgelig også med stor sandsynlighed, det var allerede et gammelt hus i 1852, da Niels Olesen fik det takseret. Det mest sandsynlige er, at det også er ombygget og fornyet i Hans Chr. Pedersens tid d.v.s i 1880’erne eller 1890’erne.