Matr.nr. 121bg

                                     Luftfoto o. 1935

Strandpavillonen byggedes i 1929/30 og åbnede Skt. Hans aften 1930. Den byggedes ude i den yderste klitrække, faktisk uden for det matrikulerede areal og længere ude end de yderste sommerhuse. Bygherrerne havde selvfølgelig fået myndighedernes godkendelse, inden de gik i gang. Men matrikuleringen af grunden og skødeskrivningen, kom først på plads i 1933. Sælger af grunden var Børglum-Furreby Kommune.

Bag projektet stod et interessentskab dannet af Niels Peter Aasholm, Hans Kraglund og Andreas Pedersen. De hyrede Peter Damgård som tømrer (og arkitekt, han tegnede bygningen) og hans bror Chr. Damgaard som murer på byggeriet. Pavillonen blev fra starten en succes og allerede i 1934 udvidede man med 300 m2.

Strandpavillonen o. 1935

Da Strandpavillonen byggedes lå den i yderste klitrække, og klitten foran skrånede nedad hele vejen. Her anlagdes en sti direkte til stranden. Siden er der lagt sand til, og der er kommet et større klitstykke mellem Strandpavillonen og stranden

I 1937 trak Niels Peter Aasholm sig ud af Strandpavillonen for at hellige sig driften af Strandhotellet. I 1946 trak Andreas Pedersen sig også ud og solgte sin halvdel til A. J. Østergård. Hans Kraglund og A. J. Østergård ejede herefter Strandpavillonen i fælleskab indtil 1960, hvor A. J. Østergaard købte Hans Kraglund ud. Han ejede den indtil 1973 og den havde de næste år skiftende ejere.  Restauratør Aage Holm købte den i 1980. Den brændte ned den 28. juli 1981.

Aage Holm solgte i 1984 grunden til et investeringsselskab, og i 1987 åbnede den nye Strandpavillon med 19 lejligheder og en mindre restaurant. 

 

 

 

Strandpavillonen før brand
Pavillonen efter branden
Pavillonen under branden