Matr. nr. 90b

Norgesvej 12-14 o. 1930. nr. 14 forrest

Ejendommen var oprindeligt en del af Jens Svendsens ejendom, som efter hans død i 1854 blev delt i to dele. Den vestlige del med halvdelen af huset fik senere ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 90. Denne del solgtes i 1854 til sønnen Jens Severin Jensen.

Jens Severin Jensen var født i 1830 som søn af Jens Svendsen og Kirsten Sørensdatter. Også han sejlede som matros som ung og blev senere skipper. Han blev i 1852 i Frederikshavn kirke gift med Mette Marie Johannesen, der var datter af en fisker fra Frederikshavn. De flyttede til Løkken og overtog i 1854 den vestlige del af Jens Svendsens hus. Jens Severin Jensen forblev skipper til sin død i 1879.

Mette Marie Jensen blev boende og klarede sig sikkert med børnenes hjælp. De var voksne eller næsten voksne på det tidspunkt. Den yngste, Severine, flyttede ind hos sin mor med sin mand, fisker Christian Berthelsen da hun bliver gift. Mette Marie Jensen solgte ejendommen til datteren og svigersønnen i 1897. Hun døde i 1900

 

Norgesvej 12-14 2015