Matr. Nr. 89b (12-23)

Norgesvej 12 og 14 omkring 1930. Nr. 12 bagerst

Jens Villadsen købte grund på stedet af justitsråd Erich Wilsbek i 1799. Han er registreret som selvejer og husmand og fisker ved folketællingen i 1801. Han døde i 1809, og enken Johanne Andersdatter arvede huset. Hun giftede sig nogle måneder efter mandens død med Jens Simonsen. Hans erhverv er ikke angivet i kirkebogen, men det har ret sikkert været tjenestekarl. Det var han ved folketællingen i 1801 - hos Anders Pedersen Haverslev enke, der drev mandens skudehandel videre – og der var han sandsynligvis fortsat, da han bliver gift.

Huset bliver takseret i 1813. Da stod Jens Simonsen som ejer, det var han blevet i kraft af giftemålet. Han var også blevet fisker. Huset var på 8 fag af bindingsværk med dels murede (ubrændte sten) dels klinede vægge og stråtag, som de fleste andre huse i byen på det tidspunkt. Det var indrettet til 2 stuer, 2 kamre, køkken, bryggers, lo og lade. Jens Simonsen døde i 1814 i en alder af 50 år og Johanne Andersdatter blev enke for anden gang. Året efter giftede hun sig med tjenestekarl Marius Jensen fra Aasendrup. Han var 20 år yngre end hende. På trods af denne aldersforskel var det ham, der døde først – i 1822, og Johanne Andersdatter blev enke for 3. gang. I 1826 solgte hun huset til Kjeld Sørensen. Hun døde i 1830, 73 år gammel.

Kjeld Sørensen var fra Aasendrup og var ungkarl, da han købte huset. Men den 7.1.1830 blev han gift med Frederikke Christine Larsdatter Kjerulf, der var fra Øster Risør i Norge, og som var kommet til Furreby sammen med to søskende i 1828. I et skøde fra 1834 står han som handelsmand, men ved folketællingen samme år, kaldtes han blind og spillemand, så han havde sikkert forsøgt at ernære sig både som handelsmand og spillemand. Om han var født blind eller det var noget, der var stødt til, vides ikke. I 1834 byttede han hus med Jens Svendsen Pedersen. Kjeld Sørensen købte Jens Svendsens del af det dobbelthus, som senere blev overtaget af Niels Asp Gertsen og Søren Chr. Jensen (matr.nr. 76) og Jens Svendsen overtog huset på senere Norgesvej. Det var kun den ene af disse handler (halvdelen af dobbelthuset på Vrenstedvej) der blev tinglæst, og dette skøde var ikke udformet som et mageskifteskøde, så de to handler er foregået som adskilte handler. 

Jens Svendsen var skudematros og blev senere skipper. Han var i 1821 blevet gift med Kirsten Sørensdatter, datter af Søren Nielsen Kodahl. Ifølge Peter Boye havde han sejlet som skipper med en jagt, som mest sejlede på Hamborg. Jens Svendsen døde i 1854, og hus og grund bliver udstykket i 2 parceller, den østlige del, som ved matrikuleringen i 1871 fik matr. nr. 89, og den vestlige del, som år matr. nr. 90. Matr. nr. 90 blev overtaget af sønnen Jens Severin Jensen, matr. nr. 89, som Kirsten Sørensdatter blev boende i, af datteren Johanne Christine Jensen og svigersønnen Carl Jensen Sand. 

Carl Jensen Sand var født i Lønstrup i 1832, som yngste søn af fisker Jens Nielsen Sand (der stammede fra ejendommen ”Sanden” i Hune sogn) og sejlede som matros som ung. Han kom til at kende Johanne Christine Jensen, mens hun tjente hos skipper Christian Andersen i Lønstrup. De blev gift i Mårup kirke den 10.10.1854 og flyttede herefter til Løkken og overtog halvdelen af Jens Svendsens hus. De første år sejlede han som skipper bl.a. på ”Thomas” af Løkken og sluppen ”Familiens Lykke”, ejet af købmand Segelcke i Lønstrup. Som så mange andre blev han efter nogle år på søen fisker og redningsmand. Han var en af de store skikkelser ved redningsvæsenet i Løkken. Han var ansat i 46 år hos redningsvæsenet, fra 1887 til 1907 som opsynsmand. I den periode deltog han i 47 redningsaktioner og var med til at redde 275 mennesker. Han blev dekoreret med dannebrogsmændenes hæderstegn, fortjenstmedaljen i sølv og redningsvæsenets jubilæumsmedalje. Han tog sin afsked i 1907.

Det blev til mere end 60 år i huset for både Johanne Christine Jensen og Carl Jensen Sand. Hun flyttede derind sammen med sine forældre mellem 1834 og 1840, voksede op i huset, flyttede tilbage, da hun blev gift, og boede der til sin død i 1900. Han flyttede ind i 1854, da de blev gift og boede der til sin død 1913.

Sønnesønnen fisker Theodor Sand arvede huset efter bedsteforældrene. Han udstykkede i 1920 grunden i 2 parceller matr. nr. 89a, den nordlige ubebyggede del, og 89b den sydlige del med huset. Matr. nr. 89b med huset solgte han til Jens Chr. Nielsen. Matr. nr. 89a beholdt han og udvidede ved tilkøb at et nedlagt vejareal. Her byggede han et nyt hus (matr. nr. 121i Norgesvej 8). Matr. nr. 89b solgte Jens Chr. Nielsen hurtigt igen og ejendommen havde herefter skiftende ejere, indtil fisker Niels Andreas Jensen købte den i 1928. Han ejede den indtil 1985.