Artikelindeks

Matr. nr. 3a  (4,5) (12-45)

Det nuværende hus på grunden blev bygget i 1923 af købmand Morten P. Mortensen. Før den tid lå der en enetagers bygning på stedet, bygget af Anders Christensen Mørk i begyndelsen af 1800-tallet. Han var skudematros og fisker og formentlig nordmand, han kaldes i kirkebogen for Søhagen. Huset var af bindingsværk med klinede vægge og stråtag. Da han døde i 1835, overtog sønnen Niels Andersen Mørk, der også var fisker, huset. Han druknede imidlertid i 1841, han var en af de fire fiskere, der blev overrasket af en storm under fiskeri og kæntrede. I 1843 købte skibstømrer Mikkel Nielsen huset, han var fra Horne og var året inden blevet gift med Kirstine Nielsdatter, der var Løkkenpige, datter af Niels Stephensen (Vendelbogade 9). Mikkel Nielsen byggede bl.a. fladbåde til skibning (lastning og losning af skuderne). Han døde i 1868 og enken Kirstine Nieldatter overtog huset. Sønnen Steffen Mikkelsen, der også var skibstømrer overtog forretningen.

Steffen Mikkelsens hus med butik o.1900

I 1870 udviderde Kirstine Nielsdatter huset med en tilbygning mod øst. I 1880 blev huset delt i, matr, nr. 3 a, som Steffen Mikkelsen overtog, og 3b, som storebroren Niels MIkkelsen overtog. Kirstine NIelsdatter blev boende hos Steffen Mikkelsen til sin død i 1904. Steffen Mikkelsen opgav i 1890'erne skibstømrererhvervet og blev købmand. Han opkøbte nabogrundene, herunder matr. nr. 4 og 5, hvor han byggede hestestald. Billedet viser huset o. 1900. Personerne er formentlig til venstre Steffen Mikkelsen med konen Bodil Marie Christensdatter. I midten datteren Kirstine Mikkelsen, der senere blev gift med Morten P. Mortensen og til højre Steffen Mikkelsens mor Kirstine Nielsdatter. Til venstre for huset ses de to gamle huse, matr. nr. 4 og 5, Steffen Mikkelsen opkøbte og rev ned. I stedet blev der bygget hestestald.

I 1911 havde svigersønnen Morten P Mortensen overtaget forretningen. Han blev i 1909 gift med datteren Kirstine Mikkelsen. Morten P. Mortensen rev i 1923 det gamle hus ned og byggede en ny 2½ etages ejendom med butik. Han drev forretningen indtil 1945, hvor han forpagtede den ud til Aksel Damgaard. Denne købte forretningen og ejendommen i 1957. Han drev den indtil 1975.