Artikelindeks

Maty. nr. 15 (12-48)

På grunden lå Thomas Larsens skudehandlergård. Thomas Larsen købte ejendommen i 1849, hvor han var skipper. Han byggede i første omgang et nyt grundmuret hus, der vendte nord-syd og lå ud mod Nørregade. Senere opkøbte han nabogrundene og udbyggede stedet til en firlænget skudehandlergård med pakhus mod nord (mod Carl Jensens Vej), stald og lade mod vest og en længe, hvor der blev nedsaltet kød, mod syd (mod Anton Bast Vej), og blev skudehandler. På luftfotoet ligger Thomas Larsens gård midt i billedet og strækker sig fra Nørregade helt ud til billedets venstre kant. Thomas Larsen var søn af hjulmand Lars Peter Thomsen, der ejede nabohuset, hvor Thomas Larsen var opvokset.

Da Thomas Larsen købte ejendommen, lå der et ældre hus på grunden, der vendte øst vest som alle huse i Løkken før 1840’erne. Huset blev bygget  o. 1820 af Thomas Larsens faster, Inger Kirstine Thomasdatter. Da hun giftede sig i 1824, blev manden, Morten Christensen Hoffmann ejer af huset. Han solgte det i 1837 til skudehandler Jens Jensen Ruberg fra Lønstrup, der formentlig søgte nye græsgange i Løkken efter en konkurs. Huset blev købt for lånte penge, men i 1844 kunne han ikke klare forpligtelserne, og långiveren, Johanne Mortensdatter, overtog huset. Det var hende, der 1849 solgte det til Thomas Larsen.

Thomas Larsen Gaard o. 1930

Thomas Larsen havde sin storhedstid som skudehandler i slutningen af 1860’erne og 1870’erne. I 1886 købte han matr. nr. 34 (Nørregade 3) af sin stedmor og flyttede dertil. Købmandsbutikken forpagtede han ud. Landbruget fik han en bestyrer til at tage sig af. Han afhændede ejendommen i 1899. Den udstykkedes efterfølgende i flere parceller. Den vestlige del (Anton Bast Vej 4) blev efter nogle handler til cementstøberi. Den nordlige del med pakhuset, endte hos købmand Steffen Mikkelsen, der var nabo mod nord. Stuehuset ud mod Nørregade og bygningen mod syd deltes efter flere udstykninger i 3 dele, matr. 15 a med den nordlige del af stuehuset ud mod Nørregade, 15b med sydfløjen ud mod Anton Bast Vej og 15g med den sydlige del af stuehuset på hjørner af Nørregade og Anton Bast Vej. Thomas Larsen døde i 1909 87 år gammel.

Matr. nr. 15a købte fisker Chr. Peder Knudsen i 1925 og boede der indtil sin død i 1960. Matr. nr. 15 b købte fisker Chr. Johansen Frøstrup i 1906 og boede der til sin død i 1942. Enken solgte huset i 1948. matr. nr. 15g ejede Chr. Johansen først, men lejede butikken ud mod Nørregade ud til sæbehus og tandklinik. I 1919 solgte han 15g til Peter Damgaard, der indrettede fedevareforretning i butikken. Efter hans død overtog sønnen, der også hed Peter Damgaard og var tømrer/snedker ejendommen, og hans kone drev fedevarebutikken videre. Senere blev der mejeriudsalg. De gamle bygninger bliver nedrevet omkring 1980 og erstattet af den nuværende bygning på grunden.