Løkken første badekone hed Nielsine Laursen. Badekone var ikke bare noget hun blev kaldt i folkemunde, det var en titel, hun selv brugte, f.eks. når hun skulle oplyse sit erhverv ved folketællingerne.

Badekonens job var at passe Badehotellets badevogne på stranden og hjælpe hotellets badegæster. At gå i vandet dengang var mere besværligt. Moralen krævede, at man tildækkede det meste af kroppen, men selv med en tækkelig badedragt var det problematisk at vise sig i badetøj. Badevognene blev brugt til at klæde om i og blev med hest kørt ud i vandet., så man ugenert af nysgerrige blikke kunne tage sig et forfriskende bad. De havde dør ud mod vandet og en lille trappe, man kunne gå ned af. Når badet var færdigt, blev de kørt ind igen. Når damerne badede fra badevognene, var det ikke god skik at herrerne nærmede sig, man skulle holde sig på passende afstand.

Det ser ud til, man forholdsvis hurtigt hold op med at køre badevognen ud i vandet. På ingen af billederne af badevogne fra omkring og lige efter år 1900, er der heste. Man stillede badevognen tæt på vandkanten, så de badende hurtigt kunne smutte ud i vandet, og opnåede næsten samme afskærmning fra nysgerrige blikke, som hvis badevognen stod ude i vandet. Og så slap man for den besværlige køren frem og tilbage.

 

 

De 4 billeder er en lille serie optaget på stranden i Løkken o. 1905-06. De blev til trykte postkort, udgivet af Carl Bechs boghandel i Hjørring. Kortenen viser livet omkring badehotellets badevogne. Bemærk hotellets thepavillon på klittoppen i baggrunden og tørresnoren med badetøj. Fotografen kan være Kirstine Lund, men det vides ikke. Det skarpe øje vil bemærke, at klitterne dengang ikke var så høje som i dag.


Martin og Sine 1904-05

Badekonens opgaver ud over at holde styr på bestillingerne af tid i badevognen kendes ikke præcist. Formentlig har hun også taget sig af badetøjet, fået det vasket og tørret. Man kan på billederne se snore, hvor badedragterne hænger til tørre. På badevognen, hun holdt til i, var ophængt en tavle, hvor lufttemperatur, vandtemperatur og vindretning, var skrevet på med kridt. Den skulle hun selvfølgelig også sørge for at holde ajour. Badevognene var forbeholdt Badehotellets gæster. Ved åbningen i 1895 var der 4. Senere blev antallet udvidet til 8.  

Nielsine var født i 1849 i Nørre Harritslev i Vennebjerg sogn, og var datter af Niels Pedersen Post og hustru Sara Larsdatter. Faren var død, da hun blev født, og er formentlig faldet i 3 års krigen. Moren giftede sig efterfølgende igen med en mand, der var 29 år ældre end hende og Nielsine boede hos dem, fra hun fik det første barn, til hun bliver gift. Det blev hun i 1875 med Martin Lauersen. På det tidspunkt havde de allerede 2 børn sammen. De havde mødt hinanden, mens de tjente på gården Overklit i 1870.

Martin Laursen havde tilnavnet Knolde. Baggrunden for dette kendes ikke, men det kan være knyttet til hans fødested. Han var født uden for ægteskab i Hundelev i 1852. Han kaldes i øvrigt både Larsen, Lauersen og Lauridsen i forskellige sammenhænge. Selv kirkebøgerne er uenige. Ifølge dem er han døbt Lauersen, men ved sin død kaldes han Laustsen. Hans børn får efternavnet Mortensen. Martinsen har nok ikke været så mundret.

De første år, efter Nielsine og Martin blev gift, drev de et husmandssted i Nr. Harritslev. De flyttede herfra til Hundelev omkring 1880 og i 1886 til Løkken, hvor de i 1888 købte hus i kvarteret bag ved Gæstgivergaarden (Anton Bast Vej 5). I Løkken blev Martin fisker. Det var sikkert det gode fiskeri i begyndelsen af 1880'erne, der fik dem til at flytte til Løkken. Det var måske også penge tjent på fiskeriet, der gjorde dem i stand til at købe hus. Nielsine fik jobbet som badekone, da Badehotellet åbnede i 1895. De fik 7 børn. Martin døde i 1905. Nielsine har med jobbet som badkone været bedre stillet end de fleste enker. Selv døde hun i 1913. Louise Asp, der også var fiskerkone blev badekone efter hende.


Signe med en badegæst 1912-13

Badevognens historie i Løkken går længere tilbage end 1895. Den første badevogn blev opstillet på stranden i Løkken så tidligt som 1860 af gæstgiver Lund på Gæstgivergaarden. Det blev ikke en succes, det var endnu ikke populært at tage til stranden og bade. Senere ejere af Gæstgivergaarden forsøgte sig også med badevogne, men heller ikke de fik noget ud af det. Det var først med åbningen af Badehotellet, der for alvor kom gang i badelivet. Badevognene blev efterhånden stationære og til badehuse. Da Strandhotellet åbnede i 1912, opstillede de også badehuse på stranden. I 1920'erne begyndte der at komme private badehuse på stranden.

Badehusene har siden været en del af Løkkens identitet. Der er i dag over 400 af dem på stranden i sommertiden.