Matr. nr 20al Furreby

Nørregade 19 i 1930'erne

Jens Chr. Christensen købte grunden af Søren Jensen Mølgaard i 1885. Grunden omfattede på det tidspunkt også matr. nr. 20 ax, som Jens Chr. Christensen solgte til Niels Valentinusen i 1891. Jens Christen Christensen byggede formentlig huset umiddelbart efter grundkøbet. Han var søn af Christen Nielsen Thise, der boede på Vrenstedvej 15, og var fisker ligesom faderen. Han har sikkert tjent pengene til køb af grunden og husbyggeriet under det store flynderfiskeri. Jens Christen Christensen døde i 1927 og enken, Mette Kirstine Christensen i 1933. Ejendommen blev overtage af sønnen Christian Christensen.

 

Nørregade 19 2016