Artikelindeks

Matr. nr. 1d Løkken/20bp Furreby (20am Furreby)

Den første, der byggede hus på stedet var fisker og daglejer Tomas Rasmussen Andersen, der også blev kaldt Thomas Horne ogThomas Skriver. Han købte grunden af Nicolai Thomsen Jensen uden tinglyst ejendomsret. Det gav ham problemer, da Nicolai Thomsen Jensen senere gik fallit. Han måtte købe grunden på auktion over fallitboet, for at få officiel ejendomsret. Det gav også problemer, at han byggede en del af huset på den anden side af ejerlaugsgrænsen til Furreby By. Den del af hans grund blev senere betragtet som fortsat tilhørende Mølgaard. Thomas skriver var søn af fisker og daglejer Anders Rasmussen, der også blev kaldt Skriver og boede i matr. nr. 18 (Vendelbogade 1).Han blev gift i 1847 med Karen Nielsdatter. Inden han blev gift, var han sømand, men efter blev han som faren fisker og daglejer. Det er lidt usikker, hvornår han byggede huset, men formentlig i 1847, hvor han blev gift. Huset blev ikke brandforsikret, så der findes ikke en beskrivelse af det i taksationsprotokollerne. I 1855 byggede sømand Christen Jensen Lophauge et hus på 4 fag til i vestre ende af Thomas Skrivers Hus, liggende på hans grund og uden tinglæst adkomst.

Nørregade 1905. Thomas P. Thomsens hus er nr. 4 fra højre

Thomas Skriver døde i 1873 og hans enke Karen Nielsdatter overtog huset. Nogle år efter overtog hun også Christen Jensen Lophauges del af dobbelthusdet, efter de er kommet under fattigforsørgelse.  Dobbelthuset ser ud til at være revet ned, da hun i 1883 sælger grunddelen i ejerlauget Løkken Ladeplads til bødket Thomas Peter Thomsen. Grunddelen i ejerlauget Furreby By købte denne samtidigt af Søren Jensen Mølgaard. Thomas Peter Thomsen havde forud boet til leje hos hende, formentlig fra 1877, hvor han solgte sit hus i den sydlige del af Løkken (Vittrupsvej 9).

Thomas Peter Thomsen byggede det hus med grundmur og skiffertag, som man kan se på billedet fra 1905. Thomas Peter Thomsen var bødker, men fiskede også. Han var gift med Antomine Thomasen og de havde en stor børneflok. Nogle af dem boede hos dem, også efter de var blevet voksne. I 1907 solgte han den østlige del af huset til sønnen Frederik Thomsen. Grunden udstykkedes i forbindelse med salget. Den del Frederik Thomsen købte var matr. nr. 1d Løkken og 20bp Furreby. Thomas Peter Thomsen beholdt selv den vestlige del, matr. nr. 1c og blev boende her. 

Frederik Thomsen var fisker og redningsmand. Han døde i 1929. Han var en af de 3 redningsmænd, der druknede, da redningsbåden kæntrede den 9.6.1929 under en redningsaktion. Enken Anne Marie Thomsen døde i 1935, og ejendommen blev herefter overtaget af Frederik Thomsens bror Albert Severin Thomsen, der i forvejen ejede den anden del af dobbelthuset, matr. nr. 1c. Albert Thomsen var smed og havde bygget værksted på  det nordveslige hjørne af den oprindelige grund, matr. nr 20 bq. Albert Thomsen solgte i 1947 matr. nr. 1d Løkken/20bp Furreby til plejesønnen Hans Robert Jensen, der også var smed. I 1951 overtog denne også smedeværkstedet. I 1968 arvede Hans Robert Jensen matr. nr. 1c og hele ejendommen havde igen samme ejer. Den østlige del af dobbelthuset udvidedes og fik 2 etager i nyere tid.

Nørregade 17B 2016