Matr nr 1b (1b, 2b)

Nørregade 15 2015

Grunden består af en del af den oprindelige matr. nr. 1 (1b) og en del af den oprindelige matr. nr. 2 (2b). Ændringerne af matrikelgrænserne ser ud til at være gennemført i 1884, i forbindelse med salget af Karen Nielsdatters ejendom. Den første registrerede ejer af grunden er Carl Thomsen. Hvornår han fik skøde på matr. nr. 1b er lidt usikkert. Men da svigersønnen Peter Vilhelm Pedersen solgte grunden i 1898, skrev 2 vidner under på, at Carl Thomsen var bruger og ejer af både matr. nr. 1b og 2b i 20 år og ejendomretten blev først fra det tidspunkt tinglæst. Peter Vilhelm Pedersen blev gift med Carl Thomsens datter Anne Marie Thomsen i 1877, og han byggede formentlig huset omkring dette tidspunkt. Han solgte huset til Josef Peter Valentinusen i 1898, hvor han i stedet for købte naboejendommen matr. nr. 2a af Carl Thomsen.

Josef Peter Valentinusen var søn af Valentinus Pedersen, der boede på matr. nr 20 bk (Hans og Mines Hus). Han var som faderen og de fleste andre i kvarteret fisker. Han var gift med Adolphine Erika Jensen, datter af Jens Nielsen Mølgaard i Mølgaards Hus. Han boede i huset indtil sin død i 1936. Arvingerne solgte huset til Hans Robert Jensen. Peter Engelund ejede huset fra 2.1.1948 til 7.5.1949. De to dele blev matrikulært sammenlagt til matr. nr. 1b i 1950.