Matr. nr. 1c (12-90)

Christen Jensen Lophauge fik et hus på grunden takseret og forsikret 6.7.1855. Det var ikke forsikret før og var sikkert nyopført, selv om der står i taksationsprotokollen, at det var af ældre materialer. Det var et lille hus på 4 fag, opført af bindingsværk med udskud på nordre side, dels tavlemur dels klinede vægge og stråtag. Det var bygget til vestre ende af Thomas Skrivers hus, på hans grund og uden tinglyst adkomst. Huset var indrettet med stue, spisekammer, gang og køkken. Og så var der et tørvehus.

Christen Jensen Lophauge var født i 1821, forældrene var Jens Christensen Lophauge og Maren Laustdatter. (matr. nr. 7, Carl Jensens Vej 2). Han blev udlært som skrædder men tog så ud at sejle. I 1851 blev han gift med Caroline Larsdatter, der var født uden for ægteskab, faren var skipper Lars Michael Hoffmann (bror til skudehandler Thomas Chr. Hoffmann). Efter han blev gift, blev Christen Jensen Lophauge fisker. Da de blev ældre, havde de svært ved at klare sig økonomisk. Ved folketællingen i 1880 boede de hos Maren Nielsdatter i matr. nr. 6 og var kommet under fattigforsørgelse. Caroline Larsdatter døde i 1883 og Christen Jensen Lophauge på fattiggården i Skøttrup i 1885.

Smedien o. 1950

Thomas Skrivers enke, Karen Nielsdatter solgte i 1883 grunden (matr. nr 1c) til bødker Thomas Peter Thomsen, der samtidigt købte Thomas Skrivers grundstykke nord for ejerlaugsgrænsen (matr. nr 20am, Furreby By) af Søren Jensen Mølgaard. Der står i de 2 skøder ikke noget om huse på grunden, så dobbelthuset er formentlig revet ned på det tidspunkt, og Thomas Peter Thomsen byggede så nyt. Han boede i øvrigt allerede på stedet ved folketællingen i 1880, formentlig i det gamle hus.  

De to ejendomme havde samme ejer, indtil Thomas Peter Jensen i 1907 solgte matr. nr. 1d Løkken/20bp Furreby (en del af 20am) til sønnen Frederik Thomsen. Thomas Peter Thomsen beholdt selv matr. nr. 1c. Den solgte han i 1917 til en anden af sønnerne, smed Albert Severin Thomsen, sammen med matr. nr. 20 bq. ud mod Ndr. Strandvej, hvor Albert Thomsen byggede smedje. Thomas Peter Thomsen blev boende hos sønnen, der byggede en etage mere på sin del af huset ud mod Nørregade.Thomas Peter Thomsen blev en gammel mand, døde først i 1934 88 år gammel

Smedjen 2015

Albert Severin Thomsen havde mange kunder blandt fiskerne. Hans værksted lå godt i forthold til bådene på stranden. Indtil læmolen blev indviet i 1930 blev bådene trukket på land neden for Ndr. Strandvej. Men landmændene søgte også hans værksted. Han var aktiv i foreningslivet og kom til at sidde i mange bestyrelser. Da man diskuterede havneplaner i Løkken udarbejdede han et alternativt forslag med en placering af havnen ved Furreby Bæk. Han døde i 1963 og enken Inger Marie Nielsen i 1967. Herefter arvede plejesønnen Hans Robert Jensen ejendommen. Han havde overtaget plejefaren smedeværksted i slutningen af 1940’erne.