Slup på Stranden i Løkken september 1850. Maleri af Peter Raadsig.

Listen over strandinger fra 1770 til Løkken Redningsstation blev oprettet i 1852 er baseret på stran-dingsmeddelelser i aviserne. Meddelelserne fra 1700-tallet er usikre. Der har ganske givet været fle-re strandinger, end dem der kan læses om i aviserne, men kvaliteten er stigende gennem perioden. Strandinger på Rubjerg strand er medtaget, selvom Rubjerg ikke senere blev en del af Løkken Red-ningsstations område. Begrundelsen er, at redningsbåden fra Løkken ofte blev tilkaldt sammen med redningsbåden fra Lønstrup, når der var strandinger ved Rubjerg, fordi redningsaktioner på grund af klinterne var særlig vanskelige der. På listen er registreret 50 strandinger på 82 år, det giver i gen-nemsnit 0.6 stranding pr. år, eller godt og vel en stranding hver andet år.

Listen over strandinger fra 1852 til 1961 omfatter alle strandinger, ikke kun de strandinger, hvor redningsstationen i Løkken reddede skibbrudne (som Eisenreichs liste). Redningsaktioner over for fiskefartøjer er ikke taget med, fordi de havde en anden karakter. Fiskefartøjerne var af en anden størrelse og der var ikke gods involveret. Mellem 1853 og 1900, hvor sejlskibsfartens storhedstid var ovre, strandede 78 skibe. Det giver et gennemsnit på 1.66 skib pr år.

Strandinger 1807 – 1852
Kilde: Aviser, først og fremmest Jyske Efterretninger/Aalborg Stiftstidende.

1. 30. marts 1775. Løkken og Furreby strande. Bomsejljagt hjemmehørende i England. Kaptajn: Thomas Flemming. Vraget står under vand. Inddrevet uden levende folks medfølge. Mandskabet formentlig druknet.                                                                                                                                                                                             2. 17. september 1783. Ved Kiettrup Bjerge. Ukendt skibstype og ukendt hjemsted. Ukendt Kaptajn. Skibet inddrevet som vrag med bunden i vejret og uden levende folks medfølge. Lastet med tømmer. Det meste af lasten bjerget.                                                                                                                                                                    3. 23. Oktober 1785. Lyngby Strand. Skib "St Martin" hjemmehørende i Bath, England, på vej fra Rotterdam til Gøteborg. Kaptajn: Johan Eieran. Ladning: Tøndebånd.                                                                                                                                                                                                                                                       4. 6. juni 1790. Løkken Strand. Skibet "Freundtschaft" hjemmehørende i Amsterdam. Kaptajn: Jan Dreder. Auktion 19. juli 1790.                                                          5. December 1792. Furreby Strand. Skibet "Britania" Ladning: Tømmer. Auktion 22. juli 1793. 6. 23. marts 1794. Ved Kiettrup Bjerge. Slup "Mercuer" på vej fra Leith i Skotland til Aalborg. Kaptajn: Charles Baer.                                                                                                                                                                                        6. 23. marts 1794. Ved Kiettrup Bjerge. Slup "Mercuer" på vej fra Leith i Skotland til Aalborg. Kaptajn Charles Baer. 7. 8. maj 1794. Slup "Nancy" hjemmehørende i Dundee. Kaptajn George Caithness. Auktion 22. Maj 1794.                                                                                                                                                                           7. 8. Maj 1794. Løkken Strand Slup "Nancy" hjemmehørende i Dundee. Kaptajn Georges Caitness. Auktion 22. maj 1794.7. 8. Maj 1794. Løkken Strand Slup "Nancy" hjemmehørende i Dundee. Kaptajn Georges Caitness. Auktion 22. maj 1794.                                                                                                                                                8. December 1807. Løkken Strand. chalup ”Christian” hjemmehørende i Königsberg, Tyskland.
9. Formentlig maj 1808. Løkken Strand. Ukendt skibstype, formentlig norsk. Ladning tømmer og stangjern. Vrag og ladning solgt ved auktion den 7. juni 1808.
10. Formentlig juni 1808. Løkken Strand. Ukendt skibstype. Norsk. Kaptain: Niels Andersen Jensberg fra Øster Risør. Last: Tømmer og jern.
11. Formentlig november 1809. Løkken Strand. Slup hjemmehørende i Norge. Kaptajn: Poul Michelsen fra Drammen. Last: Tjære, kakkelovne, tør torsk og kommen.
12. Formentlig januar 1812. Løkken Strand. Slup ”Printz Christian ladet med Tømmer. Ladning og vrag solgt den 21.2.1812.
13. Formentlig marts 1815. Løkken Strand. Smakke ”Junger Leichen”. Formentlig preussisk.
14. Oktober 1816. Rubjerg Strand. Barkasse (robåd til 12 mand). Ukendt nationalitet.
15. 6. juni 1817. Løkken Forstrand. Galease ”Die Hofnung” hjemmehørende i Preussen. På vej fra Memet til Ostende.
16. 31. august 1818. Løkken Strand. Smakke ” Die Frau Marthe” hjemmehørende i Martarshocok I Grønningland, Holland. Kaptain: H. H. Snodde.
17. 30. november 1820. Løkken Strand. Skonnert ”Ludvig et Elise” hjemmehørende i Preussen, lastet med kaffe, engelske sild, allehånde, træ og Madras sjaler. Kaptajn: Hohensang. Lasten bjerget.
18. 12. marts 1822. Lyngby Strand. Brig ”Jane” hjemmehørende i Sunderland, England. Inddrevet uden mandskab ombord. I ballast.
19. 16. marts 1822. Løkken Strand. Fartøj ejet af skudehandler Christen Jensen. Skyllet op på Stranden ved Batteriet.
20. 5. marts 1823. Furreby Strand. Kuf fra Holland drivende omkring uden mandskab om bord. Indbragt af fiskerne. Ladning: tømmer. Vraget total ituslået.
21. 5. september 1823. Løkken Strand. Brig ”Anette” hjemmehørende i Jacobstad, Finland, på rejse fra Grimsby til hjemstedet med stykgods, bl.a. kaffe og sukker. Kaptajn: Elias Sund-holm. Ladning og vrag solgt på auktion den 22. september 1823.
22. 20. oktober 1824. Rubjerg Strand ved Ulstrup. Jagt formentlig dansk. Inddrevet uden mandskab ombord. Last: tran, sild.
23. 11. april 1828. Indbragt af fiskerne til Løkken Strand. Galease ”Det goda Forsøket” hjemmehørende i Halmstad, Sverige. På vej fra Halmstad til Amsterdam. Kaptajn: E. M. Petterson. Ladning: 100 skpd. stangjern, 100 tylter bord (skibsplanker), 15 tdr. tjære. Skibet var blevet påsejlet af en hollandsk kuf.
24. 14. september 1828. Furreby Strand. Slup “Aid” hjemmehørende i Scarborough, England. Kaptajn: John Rennison. På vej fra Scarborough til Aalborg. Last: 50 tdr. Stenkul, 230 pd. Bomuldsgarn, noget kartun, en del andre kramvarer.
25. 3.- 4. april1830. Løkken Strand og Grønhøj Strand. I Løkken blev en Galease næsten ødelagt. I Grønhøj blev en jagt beskadiget og kaptajnen mistede livet.
26. 25. september 1832. Løkken Strand (Nybæk). Brig ”Henriette Caroline Van Stralsund” hjemmehørende i Stralsund, Tyskland. Ladning: Hør, hamp. pibestave, splitholter, planker og pommerske bjælker. Skibet inddrevet uden mandskab ombord.
27. 21. november 1833. Rubjerg Strand. Galease, kaptajn, hjemsted og bestemmelsessted ukendt. Inddrevet uden mandskab ombord. Last: Tran, rensdyrskind og birkebrænde.
28. 19. Maj 1838. Sunket ud for formentlig Furreby Strand. Ukendt skibstype ejet af Skudehandler Peter Mortensen, Løkken. Intet mandskab om bord. Bugseret af engelsk skib, men de maatte slippe.
29. 18. november 1839. Lyngby Strand. Bark ”Freundscaft” hjemmehørende i Memel, Preussen. Kaptajn: F. L. Jüchter. På vej fra Hull til hjemstedet. Besætningen på 11 mand reddet. Last: Ballast og noget stykgods.
30. 27. januar 1840. Rubjerg Strand. Tjalk hjemmehørende i Holland. På vej fra Norge. Inddrevet uden mandskab ombord. Last: Tømmer og brænde.
31. Marts 1840. Rubjerg Strand. Tremastet skib. Yderligere information mangler.
32. 12. marts 1840. Grønhøj Strand. Brig ”Conradine Ulrikka” hjemmehørende i Stettin, Tyskland. Kaptajn: F. Riiscke. På vej fra Liverpool til Pillau. Besætningen på 10 mand blev reddet af lokale fiskere. Last: Salt.
33. 27. marts 1842. I stærk storm drev 7 skibe, der lå på reden i Løkken, ind på stranden. 1 af skibene blev sønderslået og sank. De øvrige blev mere eller mindre beskadigede. 3 af skibene ejedes af skudehandler Thomas Christian Hoffmann i Løkken.
34. 22. juni 1842. Furreby Strand. Galease ”Sperber” hjemmehørende i Stettin, Tyskland. Kaptajn: F. W. Volfmann. På vej fra St. Davis til hjemstedet. Besætningen på 5 mand blev reddet. Last: Stenkul. Skibet sprang læk i søen.
35. 8. september 1843. Løkken Strand. Skib der lå på reden. Ejet af handelsmand Søren Andersen Søegaard, Løkken. Fartøjet kæntrede, masten knækkede og dækkene blev slået i stykker. En matros og en skibsdreng druknede.
36. Tirsdag den 30. juli 1844. Grønhøj Strand. Brig ”William” hjemmehørende i Newcastle, England, på vej fra Riga til London med en ladning planker og pibestave. Kaptajn: J. Watson. Skibet sprang Læk og sank uden for Grønhøj Strand. 1 matros reddede sig i land.
37. 27. september 1845. Rubjerg Strand. Slup ”Caroline” hjemmehørende i Memel, Preussen. Kaptajn: C. C. Behrendt. På vej fra Memel til Dundee. Mandskabet reddet. Last: 300 pibestave og omtrent 140 skippund hør.
38. 1. oktober 1845. Grønhøj Strand. Skonnert ”Porrit” hjemmehørende i England. På vej fra Rusland til Dundee.
39. Oktober 1845. Løkken Strand. Galease ”Portumnus” hjemmehørende i Malmø, Sverige. Kaptajn: Petterson fra Malmø. På vej fra Stockholm til Ostende. Styrmanden og en matros druknet. Last: 522 hele tønder og 249 halve tønder svensk tjære samt 4 halve tønder beg.                                                                                40. Formentlig februar 1847. Løkken Strand. Galeasen ”Balten” hjemmehørende i Brake i Oldenburg. Kaptajn: R. G. Clappenburg. På vej fra Wyck i Skotland til Stettin. Last: røgede og saltede sild samt salt til Dundee.
41. 17. september. 1847 Lyngby Strand. Skonnert ”Margrethe” fra Rønne: Kaptajn Olsen. På vej fra Finmarken til Messina Totalforlist. Sank efter at være blevet bragt ind til stranden.
42. 2. april1848. Rubjerg Strand. Bark ”Niord” hjemmehørende i Stockholm. Kaptajn: Nerent. På vej fra England til hjemstedet. Mandskabet på 11 mand redede sig ved hjælp af en skibsbåd og inddrev ved Lønstrup.
43. 24. august 1848. Grønhøj Strand. Skonnerten ”Najaden” hjemmehørende i Christiansstad, Finland. Kaptajn: M. N. Vækens fra Christiansstad i Finland. Last: 600 tdr. Tjære og nogle dritler smør. Besætningen på 7 mand blev reddet.
44. 20. februar 1849. Rubjerg Strand. Skonnert ”Poul” hjemmehørende i Königsberg, Preussen. Kaptajn: M. Pust. På vej fra Newcastle til hjemstedet. Totalforlist, ingen spor af ladningen. Inddrevet uden mandskab.
45. Formentlig august 1850. Lyngby Strand. Galease ”Gustav” hjemmehørende i Danzig, Preussen, Kaptajn: Hugo Zilke. Ladningen delvis bjerget. Skibet sønderslaaet.
46. Formentlig september 1850. Lyngby Strand. Vrag af ukendt skibstype drivende ud for Lyngby Strand, opdaget af fiskerne.
47. 27. august 1850. Rubjerg Strand. Tjalk ”Eleonora Alagonda” hjemmehørende i Groeningen, Holland. Kaptajn: Conrad A. van Diepen. Intet spor af besætningen.
48. 27. August 1850. Løkken strand. Vrag af ukendt skibstype drivende ud for Løkken. Ukendt hjemsted og ukendt last.
49. 7. november 1850. Rubjerg Strand. Galeasen ”Dice” hjemmehørende i Althagen, Tyskland. Kaptajn: H Westphal. Mandskabet bjerget. Skibet sejlede i ballast.
50. Oktober 1852. Kuffen ” Sephelina Lucretia” hjemmehørende i Holland. Kaptajn: J. Dommering fra Groeningen. På vej fra St. Petersborg til hjemstedet. Besætningen, 5 mand reddede sig i skibsbåden. Skibet sprang læk og sank 3 mil ud for Løkken.

Strandinger 1853-1961
Kilder: Aalborg Stiftstidende, Vendsyssel Tidende, Hjørring Amtstidende, Dagbladet København

Vrag på Løkken Strand

1 Den 25. januar 1853. Løkken Strand. Galease-Evert "Hermann Willum" hjemmehørende i Blankenese (Holsten) Kaptajn: F. Breckwoldt. Besætningen, takkelage og inventar reddet. Skibet staar mellem første og anden Revle, og anses for at være Vrag. 2 Den 8. april 1853. Grønhøj Strand. Skonnert "William" hjemmehørende i Püllhilz på vej fra Port Medoc til København med     Skiffersten. Kaptajn: David Evans. Besætningen, 5 Mand, reddede sig i Storbaaden. Skibet senere opkøbt af skudehandler Søren Chr. Jensen, istandsat og omdøbt til "Johan og Tormine"

3. Den 28. september 1853. Grønhøj Strand. Vraget af et ganske sønderslået hannoveransk el-ler hollandsk skib, formentlig med navnet ”Maria”. Inddrevet på stranden uden spor at mandskab og var formentlig ladet med hampefrø, da stranden mange steder er dækket med disse. Mod nord er vragstykker drevet ind.

4. Den 29. september 1853. Rubjerg Strand. Kuf ”Harmine” hjemmehørende i Veendam, Holland. Kaptain: J. E. Kroon fra Veendam.
5. Den 24. februar 1854. Rubjerg Strand. Skonnerten ”Koivo” hjemmehørende i Helsingfors, Finland, på vej fra Inverkeithing (Skotland) til Korsør med stenkul. Kaptajn: H. A. Holmstrøm. Besætningen reddet. Skibet er totalt vrag og ladningen anses for tabt.
6. Den 30. marts 1854. Rubjerg Strand ved Rubjerg Knude. Brig ”Hinda” hjemmehørende i Whitby, England, på vej fra Harlepool til Stettin. Kaptajn: J Williamson Cowart. Besætningen på 8 mand reddet ved hjælp af egne både. Der arbejdes på at få skibet flot.
7. Den 8. juni 1854. Furreby strand ved Kodal Grunde. Totalforlist vrag, ukendt skibstype og ukendt hjemsted.
8. Den 4. oktober 1854. Rubjerg Strand ved Rubjerg Knude. Brig ”Patriot” hjemmehørende i Montrose, Skotland på vej fra Newcastle til København med stenkul. Kaptajn: Nathaniel Hobb. Mandskabet er reddet men skibet er aldeles vrag.
9. Den 4. oktober 1854. Grønhøj Strand. Kuftjalk ”Gebroeders” hjemmehørende i Hoogezand, Holland, på vej fra Bremen til Odense. Kaptajn: H. A. Kemper. Senere opkøbt på auktion af skudehandler Søren Levinsen, Løkken, og omdøbt til ”Edel”
10. Den 2. december 1854. Grønhøj Strand. Slup ” Fremåt” hjemmehørende i Carlscrona, Sverige, på vej fra London til hjemstedet med en ladning salt og stykgods. Kaptajn: F. E. Østergreen. Skibet var uden mandskab. Blev senere på auktion opkøbt af Købmand Søren Levinsen, Løkken.
11. Den 13. december 1854. Grønhøj Strand. Kuf-skonnert ”Klasina Elisabeth”, hjemmehørende i Veendam, Holland på vej fra Trieste til Stettin med stykgods (bl.a. rosiner, korender lakrids, laurbærblade og sukat. Kaptajn: D. E. Mülder. Besætningen 6 mand reddet af redningsbåden fra Blokhus. Skibet senere opkøbt på auktion af skudehandler Søren Chr. Jensen og omdøbt til ”Maria”.
12. Den 3. Maj 1855. Løkken Strand. Tjalken ”Edel” tilhørende skudehandler S. Levinsen, Løkken drev ind på stranden og beskadiges. Kaptajn: P. Rasmussen. Ladningen blev udlosset for at få skibet flot igen. Skulle til Holland.
13. Den 1. april 1856. Løkken Strand. Brig ”Leo” hjemmehørende i Whitby, England på vej fra Hartlepool til Swinemünde med stenkul. Kaptajn: Richard Ditburn.
14. Den 18. november 1856. Løkken Strand. Brig ”Providentia” hjemmehørende i Østerrisør, Norge, på vej fra Bjørneborg til Hull med finsk tømmer. Kaptajn: C. J. Busch. Skibet drev uden mandskab rundt ud for Løkken og blev med hjælp fra land bragt ind til stranden ved Løkken. Ladningen bjerget.
15. Den 5. december 1856. Grønhøj Strand. Galeot ”Marie Elise” hjemmehørende i Olderan i Hannover på vej fra Stettin med rug og ærter. Kaptajn: H. J. Ernst. Besætningen på 4 mand reddet. Ladningen kan i alt fald delvis bjærges. Skibet er vrag.
16. Formentlig april 1857. Løkken Strand. Skibet ”Gefina”. Skibstype og hjemsted ukendt. Ladning 6-radet byg.
17. 5. december 1859. Furreby Strand. Bark ”Theodor Berend” hjemmehørende i Danzig. På vej fra Toreveija, Spanien, med salt. Besætningen på 9 mand druknede. Skibet totalforlist.
18. Den 4. oktober 1860. Furreby Strand. Bark-skonnerten ”Amor” hjemmehørende i Altwarp, Preussen, på vej fra Skt. Petersborg til London med havre. Kaptajn: Otto With. Af mandskabet blev 7 personer reddet. 1 druknede under indhalingen.
19. Den 4. oktober 1860. Grønhøj Strand. Skonnert-kuf ”Johanne Christina” hjemmehørende i Veenendam, Holland i ballast fra Schiedam til Frederiksstad. Kaptajn: H. Westerbrink. Mandskabet redede sig selv med skibsbåden.
20. Den 4. oktober 1860. Løkken Strand. Brig ”Hendon” hjemmehørende i Sunderland, Eng-land, på vej fra Kronstadt til London med hvid havre. Kaptajn: Villiam Longstaff. 5 af mandskabet omkom. 2 blev reddet.
21. Den 12. februar 1861. Løkken Red. Skonnert ”Johan og Thomine” hjemmehørende i Løkken og ejet af skudehandler Søren Chr. Jensen. Ankommet fra Altona med kul og jern til Løkken. Overiset mens den lå på Løkken red. Kaptajn: L. C. Lindgaard. Mandskabet på 5 reddet af redningsbåden.
22. Den 12. februar 1861. Løkken Red. Slup ”Thomas”. Hjemmehørende i Løkken med tømmer fra Kragerø til Løkken. Kaptajn: P. Toft Larsen. Kaptajnen skyllet overbords af en voldsom brådsø og druknede.
23. 4. juli 1861. Furreby Strand. Skonnert ”Jägeren” Stockholm på rejse til Hull med gammelt jern. Kaptajn: Didson. Mandskabet reddet med hjælp fra land. Landsat på grund af læk. Skib og last anses for tabt.
24. Den 20. november 1861. Løkken Strand. Brig ”Hortensia” hjemmehørende i Gøteborg, Sverige, på vej fra Bordeaux til hjemstedet med vin og Stykgods. Kaptajn: S. Svendsen. Besætningen på 10 mand reddet. Skibet senere opkøbt af et konsortium med skudehandler Søren Chr. Jensen som deltager. Ført til Aalborg og ombygget til en skonnert.
25. Den 26. november 1861. Grønhøj Strand. Klipperskonnert ”Martha” hjemmehørende i Flensborg, på vej fra Newcastle til hjemstedet med kul. Kaptajn: K. Rasmussen. Besætningen reddet. Skibet sandsynligvis vrag.
26. Den 7. juni 1862. Grønhøj Strand. Bark ”Ranger” hjemmehørende i Sunderland England, på vej fra hjemstedet til Cronstadt med kul. Kaptajn: Brown. Landsat på grund af læk. Mandskabet redede sig selv i både. Skibet vrag.
27. Den 26. december 1862. Furreby Strand. Kuf ”Engelina” hjemmehørende i West-Rhondersehn med bunden i vejret. Kaptajn: Heyehga. Ingen besætning medfulgte. Lastet med tømmer.
28. Den 27. december. Furreby Strand. Strandet skib uden mandskab. Ukendt hjemsted og ukendt skibstyde.
29. Den 28. januar 1863. Lyngby Strand. Brigantine ”Intrepido” hjemmehørende i Cadiz, Spanien, på vej fra Christianssund til Santander med tørfisk. Kaptajn: Gohenechen. 4 mand af besætningen på 10 reddet. Strandet på grund af læk. Skibet vrag.
30. Den 25. marts 1863. Rubjerg Strand. Brig ”Jane” hjemmehørende i Shields, England. Kaptajn John Milbourn. Skibet er sunket.

31 Den 31, marts 1863. Grønhøj Strand. Skonnert "Heather Bell" hjemmehøende i Pittnenween på vej fra Dyzart til Greifswald med en Ladning Steenkul. Kaptajn G. Lawson.Skibet inddrevet på Stranden.

32. Den 10. august 1863. Løkken Strand. Skonnert ”Helen Ingles” hjemmehørende i Crosbie, på vej fra Perth og Grangemout til Danzig med en ladning kul. Besætningen reddet. Skibet slået i stykker i brændingen.
33. Den 10. august 1863. Rubjerg Strand. Bark ”Hoppet” hjemmehørende i Nordshields, England, på vej fra Hartlepool til Kronstadt med kul.
34. Den 12. september 1863. Grønhøj Strand. Skonnert ”Wilhelm” hjemmehørende i Stettin, Preussen, på vej fra Windau til Grimsby med sleepers. Kaptajn: Wienke. Besætningen på 9 mand reddet af redningsbåden. Drev rundt på grund af mistet mast.
35. Den 6. november 1863. Løkken Strand. Skonnerten ”Pursuit” hjemmehørende i Canarvon, på vej fra Hamborg til Svansea med hvede. Kaptajn: John Roberts. Besætningen på 6 mand bjergedes af redningsbåden.
36. Den 16. november 1863. Grønhøj Strand. Dampskibet ”Ostsee” hjemmehørende i Königs-berg på vej fra Kiel til Hamborg i ballast. Kaptajn: U. Kohrsch. Besætningen på 11 mand bjerget af redningsbåden. Landsat på grund af skade på kedlen og læk.
37. Den 14. februar 1864. Rubjerg Strand. Bark ”Nouveller Antigone” hjemmehørende i Frankrg, på vej fra Calaias med enladning planker i sten. Kaptajn: Joumelle. Skibet slået fuldstændigt i stykker. 5 Mand af besætningen på 14 mand druknede. Resten blev reddet på en af skibets joller og vragstumper.
38. Den 20, august 1864. Lyngby Strand. Brig ”Speculation” hjemmehørende i Middlesbrough på vej fra Sunderland til Swinemünde med en ladning stenkul. Kaptajn: Robert Robinson. Skibet drev rundt på pumperne i et længere stykke tid. Sunket ud for Lyngby strand. Mandskabet på 8 bjerget i land i egen båd på Lyngby strand.
39. Den 21. oktober 1864. Furreby Strand (ved Kodal) Fregat ”Friederich Wilhelm” hjemmehørende i Danzig, på vej fra London til hjemstedet i ballast. Kaptajn: C. C. Falcke. Besætningen på 19 mand reddet af redningsbåden.
40. Formentlig oktober 1864. Grønhøj Strand. Skonnert ”Tiberius” hjemmehørende i Leer, Tyskland. Kaptajn: Lehnhoff.
41. Den 6.juni 1865. Lyngby Strand. Brig ”Thorvald” hjemmehørende i København, på vej fra Newcastle til Vestervik med en ladning kul. Kaptajn: J. N. Schnider. 8 Mand bjerget dels i egen båd dels i privat båd. Kaptajnens kone reddet af redningsbåden.
42. Den 6. juni 1865. Rubjerg Strand. Skonnert ”Expres” hjemmehørende i Montrose, Skotland, på vej fra Newcastle til Königsberg med en ladning kul. Kaptajn: Ferguson.
43. Den 31. oktober 1865. Løkken Strand. Skonnertbrig ”Johanne” hjemmehørende i Stettin, Preussen på vej fra Inverkeithing, Skotland til hjemstedet med en ladning kul. Kaptajn: W. Beck. Besætningen på 8 mand reddet, heraf 6 med redningsbåden. Skibet totalt vrag.
44. Den 3. marts 1866. Grønhøj Strand. Brig ”Progres” hjemmehørende i Sunderland, England, på vej fra hjemstedet til København med en ladning kul. Kaptajn: Jolly. Besætningen 9 mand bjerget af redningsbåden fra Løkken.
45. Den 9. juni 1866. Rubjerg Strand. Skonnerten ”Edgar” hjemmehørende i Colchester, Eng-land, på vej fra shields til Gøteborg med en ladning stenkul. Kaptajn: Georg Death. Skibet vrag.
46. Den 8. november 1867. Furreby Strand. Brig ”Gazellen” hjemmehørende i Drammen, Norge, på vej fra Middlesbrough til Aarhus med en ladning rujern, kul og cinders. Kaptajn: A. Halvorsen. Af besætningen på 9 mand druknede de 8, kun 1 reddede sig land ved egn hjælp. Skibet slået i stykker.
47. Den 6. december 1867. Rubjerg Strand. Bark ”Sundenes Minde” hjemmehørende i Sandefjord, Norge, på vej med en ladning trælast. Besætningen på 11 mand druknede på nær en enkelt matros. Skibet sank.
48. Den 5.april.1868. Rubjerg Strand. Bark ”Valdemar” hjemmehørende i Nyborg, på vej fra Newcastle til hjemstedet med stenkul, rujern, stangjern, ildfaste mursten, glas samt18 sække kaffe. Kaptajn: F. Frandsen. Besætningen på 10 mand blev reddet af redningsbåden fra Løkken. Skibet er totalt sønderslået.
49. Den 5. april 1868. Rubjerg Strand. Bark ”Boreas” hjemmehørende i Rostock, Pommeren, på vej fra Newcastle til Swinemünde med en ladning stenkul og cinders. Kaptajn: G. Krøger. Besætningen på 9 mand plus en passager reddet dels i egen båd dels i redningsbåden fra Lønstrup.
50. Den 24. september1868. Løkken Strand. Tjalk ”Demuth” hjemmehørende i Rhauderfehn, Hannover, på vej fra Bergen til Stettin med en ladning sild. Kaptajn: R. B. Straatmann. Besætningen på 3 mand bjergedes af redningsbåden og en privat båd. Skibet mistede sine master for et par dage siden og har drevet rundt. Er formentlig vrag.
51. Den 14. januar 1871. Løkken Strand. Skonnert ”Juliane og Pouline” hjemmehørende i Riga på vej fra Grangemouth til Danzig med en ladning stenkul. Kaptajn: H. Berg. Kaptajnen, kokken og en kahytsdreng druknede. De øvrige 7 af besætningen blev reddet af redningsbåden fra Løkken. En af de redede havde koldbrand.
52. Den 7. november 1872. Grønhøj Strand. Skonnertbrig (Galiot) ”Osiris” hjemmehørende i Papenburg, Hannover, på vej fra Malmø til hjemstedet med en last af bjælker. Kaptajn: Hermann Lind. Skibet blev af stormen blæst ind på Vestkysten. Besætningen på 6 mand reddet af redningsbåden fra Løkken.
53. Den 3. august 1873. Løkken Strand. Brig ”Ruth” hjemmehørende i London, på vej fra Pernambuco til Stockholm med en ladning sukker. Kaptajn: Weeks. Under redningsaktionen kæntrede redningsbåden og 2 redningsfolk, Peder Chr. Nielsen og Jens Mortensen, og et af besætningsmedlemmerne druknede. Resten af besætningen, 6 mand, reddedes.
54. Den 20. september 1873. Furreby Strand. Kuf ”Frederik Hendrik” hjemmehørende i Groeningen. Holland, på vej fra Lovisa til Brake. Kaptajn: Douwes. Besætningen på 5 mand reddedes af Redningsbåden.
55. Den 21. september 1873. Grønhøj Strand. Brig ”Catharina” hjemmehørende i Sunderland, på vej fra hjemstedet til Kronstadt med en ladning kul. Kaptajn: Pipe. Besætningen reddet af redningsbaaden.
56. Den 12. oktober 1873. Grønhøj Strand. Brig ”Nancy” hjemmehørende i Christiania, på vej fra hjemstedet til Middelsborough med sleepers og bjælker. Kaptajn: H Smidt. Besætningen bjærgedes af redningsbåden. Ladningen bjærget. Skibet vrag.
57. Den 14. december 1873. Løkken Strand. Brig ”Marquis Posa” hjemmehørende i Rostock, på vej fra Hartlepool til Limburg med en ladning af kul, cinders og cement. Kaptajn: A. T. Niejahr. Besætningen på 10 mand bjærget af redningsbåden efter flere forsøg. Skibet vrag.
58. Den 1. februar 1875. Lyngby Strand. Skonnerten ”Jecholia” hjemmehørende i Sandefjord Norge, på vej fra Leith til Frederikshavn med en Ladning Kul. Mandskabet på 4 Mand bjerget med en Fladbaad. Skibet vrag.
59. Januar 1876. Løkken Strand. Skonnertbark ”Æolus”. Information mangler.
60. Den 24. januar 1877. Grønhøj Strand. Skonnerten ”Anne Cecilie” hjemmehørende i Sønderhoe på vej fra Charlestown til Horsens med en ladning kul. Kaptajn: Sørensen. Besætningen på 5 mand blev reddet med kystboernes hjælp, før redningsbåden nåede frem.
61. Den 6. september 1877. Furreby Strand. Bark ”New Era” hjemmehørende i Newcastle, England, på vej fra London til Kronstadt i ballast. Kaptajn Robert Meadow. Mandskabet på 20 mand reddet.
62. Den 30. november 1877. Løkken Strand. Bark ”Elise” hjemmehørende i Stralsund, Tyskland, på vej fra Leith til Kiel med en ladning kul. Skibets besætning på 10 man er reddet.
63. Den 3. december 1877. Furreby Strand. Galeasen ”Argo” hjemmehørende i Thisted på vej med en ladning Lyneburgersalt og rapskager. Gode chancer for at skibet kan bringes flot.
64. Den 21. marts 1878. Løkken Strand. Skonnert ”Jessie Ann” hjemmehørende i Banff, Skotland, på vej fra Ayr til Kønigsberg med en ladning Kul. Kaptajn: James Wood. Besætningen reddet af redningsbåden med besvær. Skibet kæntret og vrag.
65. Den 6. maj 1879. Lyngby Strand. Fregatskibet ”China” hjemmehørende i USA, på vej fra New Orleans til Reval med en ladning Bomuld. Kaptajn: Barker fra Bath. Mandskabet og kaptajnens kone, i alt 19 personer reddet af redningsbåden. Skibet forsøgt trukket flot ved hjælp af 2 bjærgningsdampere, men forgæves. Lasten anslås at have en værdi på 2 mill kroner.
66. Den 28. september 1880. Lyngby strand. Brig ”Entreprice” hjemmehørende i Nantes, Frankrig, på vej fra St. Nasaire til Gøteborg med en ladning oliekager. Kaptajn Piere le Bourdier.
67. Den 5. november 1881. Grønhøj Strand. Information mangler.
68. Den 11. januar 1882. Løkken Strand. Skonnert ”Niels Hertzberg” hjemmehørende i Carlshamn, Sverige, på vej fra Hartlepool til hjemstedet med en ladning kul. Kaptajn: F. J. Petersson. 3 mand af besætningen skyllet over bord, inden redningsbåden nåede frem. 3 mand blev reddet. Skibet vrag.
69. Den 23. maj 1882. Furreby Strand. Kuf ”Ehe” hjemmehørende i Brehmen, på vej fra hjemstedet til Sk Petersborg med en ladning pibeler. Kaptajn: Frirs. Skibet kom fri med hjælp fra bjergere i Løkken.
70. Den 19. november 1884. Grønhøj strand. Slup ”Sylphiden” hjemmehørende i Løkken. Skibet drev ind på Grønhøj strand. Kokken blev skyllet over bord.
71. Den 30. august 1887. Løkken strand. Skonnerten ”Neptun, tidligere hjemmehørende i Lillesand. Kunstig stranding, dvs. landsætning med henblik på ophugning. Auktion 7. september 1887. Barken ”Oberon” også landsat for at blive ophugget omkring samme tid.
72. Den 2. december 1887. Lyngby Strand. Brig ”Johann Friederich” hjemmehørende i Wolgast, Pommeren, på vej fra Grimsby til Stettin med en ladning kul. Kaptaj: Heinrich Struck. Af besætningen blev kun 2 ud af 8 reddet.
73. Den 25. november 1888. Furreby Strand. Skonnert ”Alpha” uden besætning ombord. Hjemmehørende i Arendal, Norge, lastet med træ.
74. Den 4. januar 1889. Lyngby Strand. Skonnert ”Carl” hjemmehørende i Kullen, Sverige, på vej fra England til hjemstedet med en ladning kul. Kaptajn: Olsen. Besætningen på 7 mand reddet af redningsbåden fra Løkken. Skibet vrag.
75. Den 28. november 1892. Løkken Strand. 3-mastet Skonnert ”Immanuel” hjemmehørende i Marstal på vej med en ladning havre. Kaptajn: Hansen. 10 mand reddet af Redningsbåden. Skibet vrag
76. Den 2. januar 1895. Rubjerg Strand ved Ulstrup (Stensnæs). Dampskib ”Anthon” hjemmehørende i Kiel på vej fra Hamborg til Stettin og Danzig med stykgods. Kaptajn: Hermann. Af besætningen på 12 mand blev 7 reddet af redningsbåden fra Løkken, kaptajnen svømmede i land ved hjælp af en åre, 4 druknede. Meget værdifuld last, bl. a. sække med kaffe og mandler og kasser med Kanel. Lasten delvis reddet, Aftale med switzer om bjergningen.
77. Den 27. september 1895. Lyngby Strand. Damper ”Deerhound of London” hjemmehørende I London på vej til Gøteborg med en ladning kul. Damperen kom selv flot, og der blev der-for ikke brug for redningsbåd og fladbåd.
78. Den 18. marts 1898. Rubjerg Strand. Dampskib ”Christiansborg” hjemmehørende i København, på vej fra England til København med kul. Kaptajn: Petersen.
79. Formentlig sommeren 1898. Løkken Strand. Skonnert ”Union” hjemmehørende i Marstal. Kaptajn Levinsen. Vraget sprængt bort 28. august 1898 af hensyn til skibsfarten.
80. Den 13.3.1900. Grønhøj Strand. Bark ”Golden Horn” af Moss, Norge på vej med en ladning kul. Uden mandskab, mandskabet formentlig samlet op af en damper i Nordsøen. Skibet vrag.
81. Den 2. januar 1905. Løkken Strand. Dampskib ”Spind” hjemmehørende i Kristania, Norge, på vej fra Glasgow til hjemstedet i ballast. Kaptajn: Kr. Jørgensen. 12 mand af besætningen reddet af redningsbåde. Damperen bevægede sig så langt ind, at de resterende selv kunne gå i land. Skibet bjerget af Switzer.
82. Den 9. januar 1910. Rubjerg Strand ved Ulstrup (Stensnæs). Bark ”Truro” hjemmehørende i Mariehamn, Finland, på vej fra West Hartlepool til Stokholm med en ladning kul. Kaptajn; Mattson. Besætningen på 14 mand reddet af redningsbåden fra Løkken. Redningsbåden fra Lønstrup deltog også i redningsaktionen. Skibet vrag.
83. Den 28. november 1912. Løkken Strand. Dampskib ”Margaret” hjemmehørende i Gøteborg, på vej fra Grimsby til Rønne med en ladning kul. Kaptajn: C. E. Schale. Skibet havererede til søs, da den blev ramt af en kæmpe bølge, som tog kommandobro, styrehus, skorsten og alt andet over dæksniveau med over bord. Der blev endvidere flere steder slået hul på dækket, som gav vand nede i skibet, og skibet fik 20 grader slagside. ”Humpede” videre nordpå, indtil den strandede ved Løkken. Skibet klassificeredes som vrag.
84. Den 24. december 1916. Furreby Strand. Dampskib ”Amphitrite” hjemmehørende i Helsingborg, på vej fra Savanna, USA til Malmø og Helsingborg med en ladning oliekager. Kaptajn: E. Evald. Besætningen på 19 mand reddet af redningsbåden. Skibet trukket fri med assistance fra 2 Switzer-dampere, og efter at en del af lasten var kastet over bord. Sejlet til Frederikshavn, hvor det blev repareret.
85. Den 17. januar 1920. Rubjerg Strand ved knuden. Dampskib ”Paris” hjemmehørende i København på vej fra West Hartlepool til Fredericias med en ladning kul. Kaptajn: E. H. Bom. Besøtningen på 20 mand bragt i land af redningsbåden fra Løkken (11) og rednigsbåden fra Lønstrup (9). Skibet vrag.
86. Den 16. december 1921. Lønstrup Strand ved Mårup Kirke. Dampskibet ”Ericus” hjemmehørende i Hull på vej til Odense med en ladning gaskul. Kaptajn: Downing. Mandskabet på 22 bragt i land af redningsbåden fra Lønstrup (12) og redningsbåden fra Løkken.
87. Den 13. marts 1940. Rubjerg Strand ved knuden. Dampskib ”Eschersheim” hjemmehørende i Bremen, Tyskland på vej fra Bremen til Aalborg med en ladning kul. Kaptajn De Buhr. Af den 32-mand besætning døde 7. - 16 reddede sig selv i land ved Løkken i en af skibets både. Redningsbåden fra Lønstrup reddede 10 mand, herunder kaptajnen, der dog senere døde. Redningsbåden fra Løkken deltog i redningen. Skibet vrag.
88. Den 17. september 1942. Løkken Strand. Motorkutter ”Dahl-Liasa” hjemmehørende i København på vej fra Thyborøn til Thorsminde på vragfiskeri. Kaptajn: P. Rasmussen. En mand reddet ved raketapparatet. En mand kom selv i land. Lille skib der strandede tæt ved land.
89. Den 25. november 1947. Pirrupshvarre Strand. Dampskibet ”Mercurius” hjemmehørende i Karlstad på vej fra Karlstad til Antwerpen med stykgods, bl.a. papir, rujern, feldspat. Kaptajn: Knut Olaf Olsen. Redningsstationen ved Blokhus nedlagt under krigen, så besætningen på 14 mand blev reddet af redningsbåden fra Løkken.
90. Den 21. august 1961. Furreby Strand (ved bækken). Tysk lystbåd på vej fra Skagen til Cuxhaven. Fører af båden: Poul Filz fra Hamborg. De 3 ombordværende reddede sig i land i en gummibåd.