Skudehandlergårde omkring 1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ældste kort, der haves over Løkken, er fra 1807. Det blev udarbejdet i forbindelse med udskiftningen af Furreby sogn. Løkken by blev ikke udskiftet, men bygningerne er indtegnet på kortet. Originalkortet er vist til venstre. Til højre er bygningerne tegnet ud, så de tydeligere kan ses. Alle bygninger med få undtagelser vendte øst vest for at gøre dem mindre udsatte, når den den barske vestenvind blæste. Man byggede på det tidspunkt i bindingsværk med lerklinede vægge, som ikke var så solide som teglstensvægge, og som derfor havde behov for, at der blev vendt mindst muligt op mod vinden. Man brugte også at beskytte de udsatte murflader med træbeklædning. Det første nord-syd vendte hus blev bygget i 1845 ("Sønder i By"), hvor man begyndte at anvende teglsten.  

 Skudehandlergårdene 1807, der vist til venstre, er:

A: Anders Jensen Bachs Gaard, oprindeligt bygget af Anders Pedersen Hauerslev i 1793. Overtaget af Anders Bachh ved giftemål med enken i 1805.

B: Niels Pedersen Hauerslevs Gaard, oprindelig bygget i 1745 af onklen Søren Nielsen. Opkøbt for den arv han fik efter onklen og tanten.

C: Jacob Thomsen Ingstrups gaard. Det vides ikke hvornår der først blev bygget på grunden, men formentlig i første halvdel af 1700 tallet. Skudhandler Jens Christensen Trudslev, købte grunden af ejeren af Rønnovsholm i 1762, men da var der allerede bygninger på stedet (et hus og en pakbod). Lars rytter havde boet der, men formentlig ikke været ejer. Jacob Thomsen Ingstrup købte ejendommen i 1778.

D. Anders Bachs tidligere Gaard, bygget i 1792. Solgt til skudehandler Peder Mathiasen, Lyngby i 1803, der efterfølgende sælger den videre til staten (kongen) for at blive brugt til Kongeligt Kornmagasin under englandskrige

E Peder Mathiasens Gaard, beboet af sønnen Simon Pedersen. Oprindelig bygget af skudehandlser Svend Thomsen Lund. Senere ejet af forskellige bl.a. Niels Jensen Lycke, der drev skudehandel fra stedet i næsten 40 år. Peder Mathiasen købte ejendommen af Niels Jensen Lyckes enke.

F Christen Hansen Flørnæs' Gaard bygget af hans far, der var nordmand, i 1765. Ejendommen blev solgt til anden anvendelse i 1805.

G Niel Jacobsens Gaard (Mikkels Hus). Det første hus på stedet bygget af skipper Hans Klitz i 1717. Niels Jacobsen var død, da kortet blev tegnet 1807, men hans enke boede der stadigt. Han havde ejet gården fra 1772 til 1787. Skudehandler Niels Mathiasen Wrensetd drev skudehandek fra stedet fra 1734 1750, og var formentlig ham der udbyggede huset til en skudehandel.

H Ole Juuls Hus 

 

 

Skudehandler Søren Christensen Baare

 Søren Christensen Baare blev født i Ingstrup i 1707 på gården Baaren. Han var bror til Jens Christensen Baare. Søren Baare blev i 1743   gift  med Johanne Madsdatter Ingstrup, enke efter Christen Ibsen. Han var på det tidspunkt 36 år og hun 75. Med den aldersforskel må der   have været en praktisk grund til, at han giftede sig med hende. Hun havde formentlig beholdt fæstehuset efter sin mand, og måske havde der også været et job som skipper, han har kunnet overtage. Søren Baare blev skudehandler. Han ejede bl.a. skuden "Haabet" sammen med Jens Baare, Søren Haverslev og Svend Thomsen Lund. Johanne Madsdatter døde i 1752, og Jens Baare giftede sig efterfølgende i 1754 med Johanne Brøndlund, datter af Jens Larsen Østergaard og Maren Nielsdatter Brøndlund i V. Brønderslev. Her var aldersforskellen den anden vej, han var 47 og hun 24. Søren Baare købte i 1758 en ejendom i Løkken af ejeren af Rønnovsholm Johan Wilhelm von Hobbe. Teksten i skøde- og panteprotokollen for denne handel er meget svær læselig, fordi blækket er bleget. Men det kan ses, at han betalte 150 rd for ejendommen, og det må betyde, at det ikke kun var en grund, men at der også lå bygninger på grunden. Det er sandsynlig, at det var det fæstehus med grund, han købte til selveje. Søren Baare døde i 1764 57 år gammel. Han havde ingen børn. Johanner Brøndlund blev efterfølgende i 1765 gift med skudehandler Svend Andersen Bondrup, der sikkert overtog skudehandlergården. Vi ved ikke i dag, hvor gården lå.

Skudehandler Mads Buch 

 Mads Buch døde i 1757 39 år gammel, så han må være født i 1717 eller 1718. Der vides ikke så meget om ham, f.eks ikke hvor han kom fra, da han flyttede til Løkken og blev gift med Jens Baares enke Mette Ejlersgaard i 1753. Han slog sig ned som skudehandler, og har måske været skipper inden. Det blev kun en kort karriere som skudehandler. Han døde den 4. april 1757. Det skete pludseligt, mens han sad og sov ved et bord i Christopher Wibes hus, står der i kirkebogen. Af skiftet efter ham fremgår, at han var fæster under Rønnovsholm. Den fæstede ejendom bestod af raalingshus (stuehus), lade/stald og pakhus. I alt 31 fag i bindingsværk med straatag. Boet var insolvent, men enken Mette Jensdatter valgte at betale kreditorerne og blive boende på ejendommen. Hendes  videre skæbne kendes ikke. Hendes begravelse er ikke registreret kirkebogen for Furreby Sogn, så hun må være flyttet fra sognet på et tidspunkt. Det vides ikke om hun blev gift 3. gang. Hun var kun 31, da Mads Buch døde.

Skudehandler Jens Olufsen  

Jens Olufsen er første gang nævnt i kirkebogen for Furreby Sogn i 1751, hvor han blev trolovet med Niels Mathiasensen Wrensteds enke, Kirstine Jensdatter. De bliver gift i januar 1752. Det vides ikke, hvor han kom fra. Men han tituleredes "velfornemme" i kirkebogen, så han var formentlig skudehandler, inden han blev gift. Kistine Jensdatter overtog skudehandlergården efter sin mand Niels Mathiasen Wrensted, og Jens Olufsen overtog den via giftermålet. I 1759 købte Jens Olufsen jord til ejendommen, 10 favne (kvadratfavne) grund beliggende til begge sider, sikkert for at få plads til udvidelser. Sælger var oberst Johan Wilhelm Hobe ejer af Rønnovsholm m. fl. godser. Prisen var 10 rdl. Jens Olufsen døde i 1768, kirkebogen er lidt medtaget det sted, så man kan ikke se hans alder. Jens Olufsen og Kirstine Jensdatter fik ingen børn, derfor foretoges der ikke skifte. Hun arvede det hele. Hun giftede sig efterfølgende med skudehandler Niels Jacobsen.

Skudehandler Søren Nielsen Hauerslev 

Søren Hauerslev var født omkr. 1720. I 1745 købte han 50 favne (kvadratmål) grund i Løkken af ejeren af Rønnovsholm Johan Wilhelm von Hobbe, byggede hus og pakhus og etablerede sig som skudehandler. Han blev i 1746 gift i Hune Kirke med Kirsten Christensdatter Krat, datter af skudehandler Christen Pedersen Krat. Han stod allerede i 1738 som ejer af skuden Sct. Peter, 5½ læster, sammen med sin svigermor. Han havde sikkert sejlet fra Blokhus eller Løkken, inden han købte grund i Løkken. Søren Hauerslev og Kirsten Christensdatter fik ingen børn og indgik i 1777 et gensidigt testamente for at sikre, at den længstlevende kunne blive siddende i uskiftet bo. Det vides ikke, hvornår Søren Haverslev døde. Det var i den periode, hvor der er huller i kirkebogen for Furreby Sogn. Men det er mellem 1777, hvor han oprettede testamente, og 1787, hvor der var folketælling, hvor han ikke er registreret. Kirsten Christensdatter førte forretningen videre med hjælp fra brodersønnen Niels Pedersen Hauslev, der ved folketællingen i 1787 var fuldmægtig hos hende. Hun døde i 1792 og da hendes eneste bror, skudehandler Peder Christensen Krat var død året forinden, var arvingerne efter hende hans børn. Søren Hauerslevs familie, var der forlods skiftet med.Der var 3 levende børn, Else Marie Krat, der var gift med Lave Christensen, købmand i Arendahl i Norge, Niels Pedersen Hauerslev og Anders Pedersen Blokhuus. Desuden var der broren Jens Brøndlund, der var død. Hans to drenge var også arveberittiget. Der blev et pænt beløb til arvingerne. Både Niels Pedersen Hauerslev og Anders Pedersen Blokhus boede i Løkken. Ejeren af Rønnovsholm, der på det tidspunkt var Erich Willsbeck, udnyttede en tilbagekøbsklausul på skaudehandlergården og købte den af boet for 276 rdl. (vurderingsprisen på det tidspunkt, den blev handlet). Han solgte den dog straks videre til Niels Pedersen Haurslev, til samme pris. Anders Pedersen Blokhus købte for arven en grund i den sydlige del af Løkken og byggede en skudehandlergård.

Ejendommen lå på nuværende adresse Norgesvej 11/Sverigesvej 7. Luftfotoene   er fra omkring 1930. Ejendommen forblev skudehandlergård helt frem til   omkkring 1860. Niels Pedersen Hauerslev ejede den indtil lidt før 1812.   Tidspunktet er lidt usikkert. Under Englandskrigen (1907-14) blev dele af   gården anvendt af hæren som kvarter for officererne. Denne anvendelse   sluttede  i 1812 , og gården blev derefter solgt til anden side. Herefter fulgte en   periode med hurtigt skiftende ejere, indtil Skudehandler Jens Christensen   Jensen købte den i 1834. han drev skudehandel i stor skala, og udbyggede og   forbedrede bygningerne. Men som mange af skudehandlerne fra denne periode,   ender han med at gå konkurs i 1850

 

 Søren Nielsen Hauerslevs skudehandlergård er en af de ejendomme i Løkken der har rødder langt tilbage i tiden. Gårdens placering er vist på kortet over  skudehandlergårde nedenfor med bogstav BDer er ikke så meget af det gamle tilbage.

 

 

Skudehandler Johan Friderich Mathiasen

Johan Fredrik Mathiesen var ifølge Klitgaard født i Mariager. Han blev i 1750 gift med Erich Pedersen Smidts enke, Ingeborg Christensdatter, der var skudehandler Svend Thomsen Lunds niece og havde arvet hans skudehandlergård. Gården var overgået til Erich Pedersen Smidt ved ægteskabet, men hun havde overtaget den igen, efter hans død i 1748. I 1750 købte Johan Friderich Mathiasen Kringlen i Furreby (senere omdøbt til Løkkensholm) fra Niels Thomsen Lund, som havde arvet den efter broderen skudehandler Svend Thomsen Lund, og var morbroder til hans kone. Ejendommen bestod på det tidpunkt af et hus med lidt jord, som var fæstet af Jens Jørgensen og et jordløst hus, som var fæstet af Laurs Christensen.  I 1752 købte han Kjettrupgaard af Anne Kathrine Statlænder for 4.400 rigsdaler, så han må have værert formuende eller haft gode økonmiske støtter. Skudehandlergården i Løkken lejede han ud til Søren Jensen Bondrup, men i 1756 solgte han den til Christopher Wibe. Johan Friderich Matthiessen døde i 1791 på Bjørnkjær i Biersted Sogn, som han også havde købt. 

 

Skudehandler Søren Jensen Bondrup.

Søren Jensen Bondrup drev skudehandel fra Johan Friderich Mathiasens Gård i Løkken fra 1752 til 1756. Han var søn af skudehandler Jens Svendsen Bondrup i Blokhus, født i 1720. Han blev student fra Aalborg 1738 og gift med Lene Hansdatter Schmidt, der formentlig var datter af Hans Jensen Schmidt Løkken (død 1757). Søren Jensen Bondrup var ejer af Saltumgaard, som hans far havde købt til ham. Han flyttede hertil i 1756, da Johan Friderich Mathiasen solgte skudehandlergården i Løkken i 1756. Han døde i 1765.

Skudehandler Christopher Wibe

Christopher Wibe købte i 1756 Johan Friderich Mathiasens skudehandlergård, der tidligere havde tilhørt Svend Thomsen Lund. Ifølge skødeprotokollen boede Christopher Wibe "udi" caiholm, da han købte gården i Løkken, det må være Kajholm i Rubjerg sogn. Han må have haftb en vis familiebaggrund, for han bliver også tituleret seigneur. Han var gift med Maren Pedersdatter. Christopher Wibe ejede kun skudehandlergården i Løkken i 3 år. Han solgte den igen på auktion i 1759, formentlig af økonomiske grunde. Han havde lånt pengene til køb at gården af sognepræsten i Vrensted Jens Thomasen Helmich, og havde hurtigt problemer med at betale afdrag. Højstbydende ved auktionen var skudehandler Søren Baare, der købte den på Jens Nielsen Lyches vegne. Prisen var 210 rigsdaler. Mens Christopher Wibe boede på gården, dør skudehandler Mads Buch, mens han er på besøg.

 

Skudehandler Jens Christensen Trudslev

Jens Christensen blev født i Ingstrup sogn i 1728. I 1861 blev han i Vrensted Kirke gift med Else Marie Nielsdatter, datter af Niels Sørensen Aasendrup, der var skudehandler. Han drev bl.a. handel sammen med Ole Hansen Flørnæs i Løkken. I kirkebogen er noteret, at Jens Christensen kom fra Trudslev i Ingstrup sogn, deraf navnet. 1. maj 1762 Købte han et hus med tilhørende pakbod (pakhus) og grund i Løkken af Rønnovholms ejer, der på det tidspunkrt var oberst Johan Wilhelm de Hobbes enke Helmischa Margreta. Prisen var 300 rigsdaler. Jens Trudlev havde deltaget i skudehandlen, inden han købte ejendom i Løkken, for han er registreret som skibsejer allerede i 1762, han ejede en af de 5 skuder, der var hjemmehørende i byen på det tidspunkt, en skude på 10½ læster. Han har sikkert, før han købte skib, været ansat som skipper hos svigerfaren. 

Ejendommen han købte blev senere overtaget af Jacob Thomsen Ingstrup, og senere igen af Michael Mortensen, d.v.s at den lå i firkanten mellem Søndergade/Norgesvej og Sdr. Strandvej/Sverigesvej (bogstav C på kortet til ven-stre). Det er sandsynligt, at der en del år forud  for Jens Trudslevs køb havde været drevet skudehandel på stedet. Der er i skødet nævnt to bygninger et hus (stuehus) og en pakbod (pakhus). Det er også nævnt, at Lars Rytter senest havde boet der (han døde tidligere på året 1762). Han havde formentlig drevet skudehandel som fæster under Rønnovsholm, men kun nogle få år, for han var kun 32 år, da han døde.

 

 

 

 Grunden må have været bebygget allerede i 1745, hvor Søren Hauerselv købte grunden syd for og byggede her, ellers ville Søren Haverslev have købt grund længere mod nord, nærmere de andre huse i byen. Det vides ikke, hvem der har boet på stedet før Lars Rytter, men det kan have været Mads Buch, der døde i 1757.

I 1772 finder man Jens Trudslev optegnet med en anseelig husstand - 4 tjenestefolk sikkert besætningen på hans skib - i datidens ekstraskatteregnskaber, men året efter er de fleste tjenestefolk væk, hans skattebeløb reduceret til en fjerdedel, og årene i 1774-1778 er han helt fritaget for skat. Han er da heller ikke registreret som skudeejer, på listen over hjemmehørende skuder i Løkken i 1775. Antallet var ellers steget til 8. Han solgte ejendommen til Jacob Thomsen Ingstrup i 1778 for 100 rigsdaler, kun en trediedel af, hvad han havde givet for den 16 år tidligere. Og så havde han endog udbygget den med yderligere et pakhus. I skødet fra 1662 står pakbod i ental, i skødet fra 1878 i flertal. Den lave pris er yderligere et tegn på, at salget sker som følge af økonomiske problemer. Efter salget flyttede han til Thisted og blev underconsumtionsbetjent. Her døde han i 1782 i en alder af 53 år. Ved skiftet registreres der kun et meget beskedent indbo og boet var reelt fallit. Familen var spredt for alle vinde, kun de yngste af de i alt 8 børn boede hjemme. Else Marie Nielsdatter flyttede tilbage til Løkken, hun er registreret som boende der ved folketællingen i 1787. Hun døde i 1797 og blev begravet på Furreby Kirkegaard..

Skudehandler Svend Andersen Bondrup

Svend Bondrup var født i 1730 i Bonderup i Han Herred. Forældrene var Anders Svendsen og Kirsten Lausdatter. I 1760 var han skipper i Blokhus. I 1765 blev han gift med Søren Christensen Baares enke Johanne Brøndlund og blev skudehandler i Løkken. De fik 3 børn sammen, hvoraf 2 døde som spæde. Svend Bondrup døde i Blokhus den 31.5.1773 og begravedes på Furreby Kirkegård. Ved folketællingen i 1787 boede Johanne Brøndlund i Løkken sammen med datteren Anna Margrethe. Det vides ikke, hvornår Johanne Brøndlund døde, og heller ikke, hvor hendes hus lå.

Skudehandler Ole Hansen Flørnæs

Ole Hansen Flørnæs var døbt i V. Moland Sogn i Norge den 16. sept 1736 (ifølge norske oplysninger). Forældrene var Hans Olsen og Anne Christensdatter. I 1766 blev han gift med Inger Nielsdatter Wrensted, datter af afdøde skudehandler Niels Mahiasen Wrensted. Umiddelbart efter brylluppet købte han en grund på 30 kvadratfavne i Løkken af ejeren af Rønnovshom og Vrejlev Kloster, der på det tidspunkt var den umyndige Claudiane Margrethe Ermandinger. Hun havde forpagteren på Vrejlev Kloster, Erich Hansen Vildsbech som formynder. Grunden blev i skødet beskrevet som en sandplads og var ubebygget. Den lå umiddelbart syd for nuværende Torvet i Løkken, der selvfølgelig ikke eksisterede på det tidspunkt. På grunden byggede Ole Hansen Flørnæs  en skudehandlergård. Han drev skudehandel sammen med skudehandler Niels Sørensen fra Aasendrup. De ejede i fællesskab en galiot. Ole Hansen døde den 5. marts 1774 kun 35 år gammel (ifølge kirkebogen, men et par år ældre, hvis hans fødselsdato er registreret korrekt). Han efterlod sig foruden enken en søn, Christen, på 4 år. Ved skiftet var skudehandler Niels Jacobsen laugsværge for enken og skudehandler Jens Nielsen Lÿche formynder for den umyndige søn. Ejendommen i Løkken vurderedes til 200 rigsdaler og halvparten af galioten, der lå ved Thorup Strand, til 118 rigsdaler. Herudover ejede Ole Flørnæs også en fladbåd, der blev vurderet til 27 rdl. Men ved boopgørelsen balancerede værdierne kun lige akkurat med gæld og udgifter, så der ikke blev noget til deling mellem arvingerne. Det var dog under forudsætning af, at interessentskabet mellem Ole Hansen og Niels Sørensen afvikledes, og Niels Sørensen fik sit indskud udbetalt. Han invilgede imidlertid i, at lade pengene blive stående og videreføre det fælles handelsinteressantskab med Inger Nierlsdatter som part. Det betød, at Inger Nielsdatter kunne beholde ejendommen i Løkken. Hun fik også udvirket, at der hensattes 100 rigsdaler til sønnen Christen, som ville blive udbetalt når han fyldte 18 år. Ved folketællingen i 1787 boede Inger Nielsdatter på gården i Løkken med sønnen Christen. Det står her, at hun er enke efter 2. ægteskab. Det vides ikke, hvem hun blev gift med 2. gang. Hendes vielse er ikke registreret i kirkebogen for Furreby Sogn og må være sket et andet sted. Måske i Vrensted kirke, her blev en Inger Nielsdatter med den rigtige alder gift i januar 1777 med Villads Andersen. Men ham haves der ingen oplysninger om. Det vides heller ikke, hvornår Inger Nielsdatter døde, men det er før 1801. Hun er ikke registreret ved folketællingen i 1801. På det tidspunkt har sønnen Christen Olsen Flørnæs overtaget gården. 

Skudehandler Michel Sørensen Thura

Michel Thura var født i Hjørring omkr. 1740 som søn af købmand Søren Lauersen Thura. Han fik tilknytning til Løkken, fordi hans mor blev gift med Hans Jensen i Løkken efter farens død. Michel Thura blev i 1768 gift med Maren Hansdatter i Furreby Kirke. Da var han allerede etableret som skudehandler. Han solgte galeasen "Patientia" på 11½ læster til Jens Chr. Torngaard i Kristianssand i 1769. Han har sikker sejlet som ung og som skipper, inden han blev gift. Han blev i 1777 degn i Jelstrup-Lyngby, hvor han døde som en velhavende mand.

 Niels Jacobsen

Niels Jacobsen giftede sig i 1772 med skudehandler Jens Olufsens enke Kirstine Jensdatter og overtog via giftemålet den skudehandel, der tidligere var ejet af Jens Mathiasen Wrensted og Jens Olufsen. Der er bevaret en del af stuehuset i dag - Mikkels Hus. Kirstine Jensdatter var 30 år ældre end Niels Jacobsen og døde allere i 1775, 67 år gammel. Niels Jacobsen giftede sig i 1777 2. gang med Karen Simonsdatter. Niels Jacobsen drev skudehandel i kompagniskab med skudehandler Peter Mathiasen fra Lyngby. Han havde part i skuden "Haabet" på 12½ komercelæster, ført af skipper Jens Lauersen Dahl

Han dør i  1787, og da var boet insolvent, og der blev derfor ingen arv til enken og børnene. Karen Simonsdatter købte gården af boet til vurderingsprisen 60 rigsdaler, og blev boende her med sine 3 børn og sin gamle mor. Gården bestod af et stuehus på 14 fag og et udhus på 10 fag. På trods af den manglende arv efter manden, klarer hun sig tilsyneladende godt økonomisk. Ved folketællingen i 1801 er registreret at hun holdt fiskerbåd. Da hun får gården brandforsikret i 1804, er stuehuset blevet udvidet til 18 fag og udhuset til 13 fag, og der er kommet et tørvehus på 5 fag til. Hele gården vurderes nu til 840 rigsdaler. Karen Simonsdatter sælger i 1820 9 fag af stuehuset til Jens Baltzersen og udhuset til forvalter Wúrtz ved Børglum Kloster. Hun dør i 1828 80 år gammel. Den ældste datter Kirstine Nielsdatter bliver i 1801 gift med skudehandler Ole Juul.

Jens Nielsen Lycke

Jens Nielsen Lycke drev i 40 år skudehandel fra en skudehandlergård, der lå på nuværende adresse Sdr.Strandvej 16 og jorden bag ved. Han købte gården på auktion i 1759 efter at Christopher Wibe ikke havde kunnet klare økonomien. Gården havde oprindeligt tilhørt Jens Eilersgaard, der sammen med Svend Thomsen Lund var de store skudehandlere i første halvdel af 1700-tallet. Jens Nielsen var søn af skudehandler Niels Mathiasen Wrensted, der ejede en af de andre skudehandlergårde (Mikkel Hus) fra 1734-1750, og tilnavnet Lycke skyldes formentlig, at han som den eneste af skudehandlerne på den tid var født i Løkken. Jens Nielsens dødsdag kendes ikke, fordi dødsfaldene i Furreby sogn ikke er ført i den bevarede udgave af kirkebogen i en længere periode i slutningen af 1780'erne og begyndelsen af 1790'erne, men det er omkring 1790. Hans enke Mette Larsdatter solgte i 1798 gården til Peder Mathiasen. Han overdrog den i 1808 til sønnen Simon Pedersen. Den blev takseret og brandforsikret i 1804 , mens Peder Mathiasen ejede den. Han boede der ikke selv, det gjorde Simon Pedersen. Længen bestod af en pakhusdel på 10 fag og 10 fag indrettet til lo, lade, hestestald, fårehus, gæstestald og hugge- og vognhus. Materialerne var bindingsværk med klinede vægge, bræddebeklædning på søndre side og i enderne, og havde stråtag.

 

Jacob Thomas Ingstrups Gaard, som den må have set ud ved brandtaksationen i 1793. Tegningen er lavet ud fra oplysningerne i brandtaksationsrapporterne. Stuehuset havde 22 fag (26½ alen, 22 m) langt, og pakhusladen var 30 fag (67 alen, 42 m ) langt. Fæhuset til små kræaturer var 4 fag. Det lå nord for stuehuset og kan ikke ses på billedet.

Jacob Thomsen Ingstrup

Jacob Thomsen drev skudehandel fra en af de gamle skudehandlergårde i Løkken. Den lå. hvor Michalel Mortensen senere byggede sin skudehandlergård. (C på kortet). Jacob Thomsen Ingstrup købte gården i 1778 af Skudehandler Jens Christensen Trudslev, da havde der allerede været drevet skudehandel fra stedet i 30-40 år, så det er en af de tidligt bebyggede grunde i byen. Jacob Thomsen Ingstrup udbyggede ejendommen. Han fik brandforsikret den i 1793, og da bestod den af et stuehus på 22 fag med kvist mod syd (en kvist var dengang en tværbygning vilkelret på hovedbygningen), en kombineret pakhus, stald og ladebygning på 30 fag syd herfor og et lille hus på 4 fag nord for til små kreaturer. Jacob Thomsen søgte også og fik som den første i Løkken Kongelig bevilling som gæstgiver. Det var ham etatsråd Niels Tønder Lund boede hos i vinteren 1807, da han ventede på skibslejlighed til Norge. Han har i breve til hustruen beskrevet opholdet på Gæstgivergården i Løkken:"Jeg er imidlertid i Løkken, en Berømt Bye bestaaende af Fiskerhuse og Hytter.

 

Jeg bor i det største Palais i Byen, der dog ikke udemærker sig synderligen uden ved en meget høflig og forekommende Vært og hans Datter, der ikke ved, hvorledes og hvor meget Godt de kunne vise mig." Værten var som sagt Jacob Thomsen Ingstrup. Datteren må være den 25-årige Anne. Hendes yngre søster var på det tidspunkt gift med en skudehandler.

Jacob Thomsen Ingstrup drev skudehandlen og gæstgiveriet til 1809, hvor han frasagde sig gæstgiverbevillingen på grund af dårligt helbred. Ophøret blev meddelt i Jyske Efterretninger: "Alder og svækkelse har gjort det umuligt for min Kone og mig, at vedligehokde vores hidtil førte Oeconomie, og i Anledning deraf har jeg solgt min Gaard her i Byen samt tillige allerunderdaningst opsagt den mig i sin Tid allernaadigst meddeelte Bevilling paa Værtshuushold, fra næstkommende 1ste Maj kan jeg altsaa ikke beværte Fremmede. Dette Bekiendtgøres til behagelig Underretning for mulige Reisende, hvis Vei maatte falde igennem denne Bye, efter fornævnte Tid. Løkken i Furrebye Sogn, Hjørring Amt den 6te Marts 1809. Jacob Thomsen Ingstrup." Jacob Thomsen Ingstrup døde i 1810. Enken Maren Jensdatter solgte i 1811 ejendommen for 1300 rigsdaler til skipper Mogens Brix Kjeldgaard fra Blokhus, der var svigersøn til skudehandler Christen Jensen. Hun købte i stedet Løkkenskjær.

Anders Pedersen Haverslev

Anders Pedersen  blev født i Blokhus i 1763 som søn af Peder Kristensen Krat. Han blev kaldt både Anders Pedersen Blokhuus (efter fødestedet) og Anders Pedersen Haverslev.  I 1793 arvede han penge efter fasteren, Kirsten Christensdatter, der var enke efter skudehandler Søren Haverslev.  De havde ikke selv børn. For pengene købte han et grundstykke i den sydlige del af Løkken og byggede herpå en skudehandlergård. Gården bestod af et stuehus på 11 fag og et udhus (pakhus/lade/stald) syd for på 9 fag. Anders Pedersen Haverslev fik ikke en lang karriere som skudehandler. Han døde i 1799 kun 36 år gammel. Skudehandler Anders Jensen Bach giftede sig efterfølgende med enken Maren Nielsdatter, der var en søster til skudehandler Ole Juul, og overtog på den måde gården. Gården lå umiddelbart nord for Lerbækken (nuværende adresse Søndergade 28). Der er ikke bevaret noget af den i dag.

Niels Pedersen Hauerslev

Kirsten Christendatter overtager efter manden Søren Haverslev død skudehandlergården, der lå på hjørnet af Norgesvej og Sverigesvej. og driver den videre bl.a. med hjælp fra nevøen Niels Pedersen Haverslev. Hun dør i 1793. Hun og Søren Hauerslev havde ingen børn og ved afviklingen af dødsboet udnytter Rønnovsholm en forkøbsret og overtager skudehandlergården i Løkken. Ejeren af Rønnovsholm Erich Wilsbeck sælger imidlertid straks gården videre til Niels Pedersen Hauerslev. Det er i skøderne fra disse handler, den ældste historie er beskrevet. Niels Pedersen Hauerslev var født i 1762 som søn af skudehandler Peder Christensen Krat i Blokhus. Han bliver gift med Kirsten Karup Kjær, datter af tolder Peder Nielsen Kjær. Ved folketællingen i 1801 bor de på gården i Løkken, har 5 tjenestefolk, og hendes søster bor hos dem. De har ingen børn. Niels Hauerslev afstår gården mellem 1806 og 1812. Handlen er ikke tinglæst, derfor kendes det præcise tidspunkt ikke, men det er formentlig 1808. Han flytter til Hjørring, men flytter tilbage til Løkken i 1815, hvor han køber matr. nr.80 (Vrenstedvej 4-6). Kirsten Karup Kjær dør i 1823 og Niels Hauerslev i 1831.

Det vides, at gårdens lade/pakhus blev anvendt som kvarter for officererne under Englandskrigen (1807-1814). Afviklingen af militærets brug af bygningen sker i 1812. Da sælger kaptajn Otto Himmelstrup Munk, der har været en af de udstationerede officerer under krigen, pakhuset, der selvfølgelig var noget ombygget. Køber var Tarald Torchildsen, der dog i første omgang købte det sammen med nogle af de andre skudehandlere. Hvad der sker med det gamle stuehus er ikke beskrevet, men det rives formentlig ned. Tarald Torchildsen var nordmand, født i 1787 i Kristiansand og svigersøn til skudehandler Christen Jensen. Han blev gift med datteren Anne Jensen i december 1814. Han ejede kun gården nogle få år. I 1819 solgte han den  til svogeren, Nicolai Thomsen Jensen og købte i stedet for Aastrup Mølle.