Arkitekt Hans Hvass' tegning af Havlitten

Havlitten er tegnet af arkitekten Hans Hvass lige før 1920. Hvass har haft en særdeles heldig hånd med proportionering og detaljering af det fine lille hus. Huset ligger stilfærdigt i klitlandskabet og føjer sig smukt ind i klittens bløde landskab med sin karakteristiske tagform. Stråtaget har mod vest helvalm, der er trukket helt ned over husets lille udskud mod nord, mens taget mod syd har halvvalm. Den skæve tagform får huset til at forme sig fint med klitten.
Arkitekten har herudover leget med få klassicistiske elementer som en fin indramning af hoveddøren med kvadrepuds. I det hele taget er facaderne tegnet med mange forskellige vinduesstørrelser og udformninger, og det understøtter kontrasten i huset mellem det statelige og det ydmyge. Husets hovedfacade er den afklarede sydfacade med sin harmoniske vinduesrytme.
I husets indre findes en enkel og smuk materialeholdning, der viser snedkerhåndværkets karakteristiske formåen med tidstypisk detaljering af træværket.
Et meget smukt, finurligt og helstøbt hus i naturen.

Havlitten i 1960'erne

Bankdirektør Johan K. Petersen, Gl. Torv 10, Aalborg, købte klitgrunden matrikelnummer 121 m Løkken Ladeplads af Børglum-Furreby Kommune. Havlitten stod færdigopført den 1. maj 1920. Ifølge BBR registeret er huset bygget i 1919. Grunden blev dog først udstykket den 8. februar 1923.
Arkitekt Hans Hvass tegnede huset, og murermester Thomsen Vaskjær, Nørresundby, byggede huset for 15.255 kr.
Johan K. Petersen var i 1880'erne blevet direktør i Aalborg Diskontobank. Fra år 1900 blev han førstedirektør og enedirektør frem til 1914. Petersen fratrådte som direktør i 1923 på grund af alder. Direktøren boede herskabeligt på 1. sal i bankens ejendom sammen med sin hustru, Anna Petersen, født Nielsen.
Isenkræmmer Jens M. Jensen, Aalborg, købte Havlitten for 15.000 kr. den 25. maj 1937 af bankdirektør Johan K. Petersen, der var flyttet til København. Endeligt skøde blev tinglyst den 22. oktober 1937.
Jens M. Jensen var en meget initiativrig og fremsynet forretningsmand, der skabte sin store virksomhed helt fra bar bund. Han var skomagersøn fra Nørresundby, men det fristede ham ikke at gå i faderens fodspor. Han sørgede selv for at få en læreplads i en isenkramforretning i Nørresundby.
Efter at han var udlært, rejste han til USA for at lære mere om sit fag og for at finde ud af, hvordan man drev forretning derovre. Det blev et længere ophold, som varede otte år, og i en periode bestyrede han selv en forretning in Californien.

Billedet til venstre:Jens M. Jensen med barnebarn. Billedet til højre: Jens M. Jensen med sønnen Leif, svigerdatteren Ebba og børnebørnene Jane, Jette og Peter


Efter hjemkomsten arbejdede Jens M. Jensen i isenkrambranchen i fire år, inden han købte sin første forretning. Den 1. maj 1923 overtog han Morsø Støbegodsforretning på Nytorv 15. Forretningen blev straks udvidet til også at føre isenkram, glas og porcelæn.
I 1926 blev Morsø Støbegods flyttet til nabobygningen i Slotsgade, idet de øvrige varegrupper krævede mere plads i forretningen på Nytorv. Den 1. oktober samme år åbnede han filialen Østergades Isenkramforretning i Nørresundby.
I 1928 indrettedes lokalerne i Slotsgade udelukkende til porcelæn og lignende varegrupper. Støbegodset flyttede tilbage til Nytorv.
I 1930 opførte Jens M. Jensen en moderne ejendom på Hadsundvej 6-8, hvor han åbnede filial nr. to i april 1931.
Jens M. Jensen isenkram blev omdannet til et aktieselskab i 1958, og sønnen Leif H. Jensen blev udnævnt som direktør.

Stuen med original indretning

Efter Jens M. Jensens død den 11. marts 1962 overtog enken, Ragna Ketty Jensen, Havlitten i første omgang. Senere samme år, den 19. oktober 1962, fik sønnen Leif, skøde på sommervillaen.
Ved farens død i 1962 videreførte Leif H. Jensen virksomheden. Han blev udlært som isenkræmmer i Hjørring i årene 1941-45, hvor også han mødte sin hustru Ebba, der var datter af skohandler Richard Hansen. De fik tre børn, sønnen Peter som blev prokurist i firmaet, og tvillingerne Jane og Jette.
I årene 1948-1954 opholdt Leif H. Jensen sig i USA, hvor han videreuddannede sig på Waterloo College i Iowa og derefter på Iowa State University og var i praktik i isenkramforretningen Howe Brothers i Los Angeles. Under Koreakrigen blev Leif H. Jensen indrulleret i den amerikanske hær i to år og gjorde tjeneste i Schweinfurt, Bayern i Tyskland. I flere år rejste han som indkøber for firmaet i Kina, Japan og Hong Kong. Han indtrådte straks efter sin hjemkomst i ledelsen af familiefirmaet og udviklede virksomheden gennem årene.
I 1977 blev forretningen udvidet med en større tilbygning i Slotsgade.
Leif H. Jensen døde den 29. januar 1996, men allerede i 1993 overtog sønnen Peter Jensen den store forretning på Nytorv i Aalborg.
Ebba Jensen overtog Havlitten ifølge en skifteretsattest den 24. september 1996.
I dag er det isenkræmmer Jens M. Jensens barnebarn, Peter Jensen, der ejer Havlitten. Han har bygget et nyt stort sommerhus på Damgårdsvej 36, grunden ved siden af Havlitten, som Jens M. Jensen købte i 1942.

Havlitten 2015

Peter Jensen fulgte i sin fars og farfars fodspor og kom i lære som isenkræmmer hos Johannes Holm, Søren Holm Isenkram i Hjørring i 1972. I Hjørring mødte Peter sin hustru Anne Marie, der er datter af gårdejer Aksel Jørgensen og fru Benny, Højgård ved Skallerup. Værnepligten aftjente Peter Jensen på Flyvestation Aalborg, og derefter blev han prokurist i familiefirmaet Jens M. Jensen.
Da faren Leif H. Jensen døde i 1996, blev Peter Jensen ejer og direktør i firmaet. Han var med til at stifte isenkramkæden Inspiration i 1982 og deltog i udviklingen af kæden, indtil den i 2008 blev solgt til milliardæren Niels Thorborg, der ejer L'easy og kapitalfonden Capidea. Peter Jensen solgte i den forbindelse både sin store isenkramforretning og ejendommen på Nytorv.
Peter Jensen var skydebroder i Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg, som også hans far og farfar var, men ellers var det firmaet og familien, han brugte sin tid på. I dag bor han i villaen i Løkken en stor del af året.