I begyndelsen af maj måned 1950 afsender kioskejer Kristian Sørensen, Blokhus og vognmand Helbo, Nørresundby en ansøgning til amtsrådet i Hjørring om tilladelse til rutebilkørsel på stranden fra Blokhus til Løkken og fra Blokhus til Rødhus med en rutebil til 16 personer. Ruten ønskes opretholdt i tiden 1. juni til 1. september med 3 ture dagligt i hverretning. Bilen skal heve forbindelse emed rutebilerne i Blokhus og Løkken, såledfes at de rejsende skal kunne komme rundt på kysten. Ifølger Kristian Sørensen havde sommerhusbeboerne langs kysten rettet en opfordring til ham. Endvidere skønnes ruten også at have betydning for turisterne.

Sognerådene i Saltum-Hune, Ingstrup-V. Hjermitslev-Alstrup og Vrensted-Thise anbefaler, at der gives tilladelse på betingelse af, at der køres mindst 2 ture i hver retning dagligt, samt at køreplanen forelægges og overholdes. Amtsvejinspektør Dam erklærer i en skrivelse af 19. juni: at en rute langs stranden fra Rødhus over Blokhus til Løkken sikkert vil være overmåde nyttig for en mængde sommerhusbeboere og formentlig også have turistmæssig interesse for en del gæster, men at man af hensyn til badelivets fred må nære betænkelighed ved , om ruten måtte udvikle sig til en hyppig bustrafik". Han finder derfor politimesterens udtalelse om, at der forsøgsvis gives koncession på ruten for indeværende år elller for 1 år for hensigtsmæssig, idet det af færdselsmæssige årsager ikke vil være ønskeligt, at der gives koncession på længere tid, før man har set ruten i drift.

Ruten åbnes

I løbet af 1950 åbner ruten, og den 26. september får Kristian Sørensen fra Hjørring Amts Trafikudvalg den officielle tilladelse til omnibuskørsel på strækningen Løkken-Blokhus-Rødhus ad stranden. Forinden tilladelsen kan udfærdiges bedes Kristian Sørensen indsende oplysning om den eller de vogne, som agtes indsat på ruten, deres numre og mærker samt pladsantal., Endvidere ønskes indsendt forslag til køreplan og takster. Den første turistbil, som indsættes på ruten, er en 16-personers benzindrevet Chevrolet, årgang 1934.

I august måned 1952 ansøger Kristian Sørensen Lerup-Tranum sogneråd og i september måned Hjørring Amts Trafikudvalg om tilladelse til at forlænge ruten sydpå til Fjerritslev. Ruten tænkes kørt hele året, for så vidt at vejen er fremkomlig, med en daglig tur i hver retning, således at den kan få betydning for skolebørn og egnens befolkning. Som grund for ansøgningen anfører Kristian Sørensen også, at han allerede har tilladelse til kørsel Løkken- Blokhus-Rødhus i 5 år, og ved at forlænge ruten vil han kunne betjene den attraktive kyststrækning til glæde for turister, og om sommeren , med 2 eller 3 daglige dobbeltture lave en direkte forbindelse Løkken-Fjerritslev. Ansøgningen behandles i forskellige udvalg, men der kunne ikke opnås enighed. Bl.a. sender Thisted Amts trafikudvalg ansøgningen tilbage til Hjørring Amts trafikudvalg med bemærkning om, at man ikke for tiden kan anbefale andragenet under henvisning til de dårlige vejforhold.

Den 21 september 1954 anmoder Kristian Sørensen Hjørring Amts trafikudvalg om, at koncessionen på omnibuskørsel med automobil på ruten Rødhus-Løkken må blive fornyet. Vognen, som nu benyttes, er en Triangel omnibus med plads til 36-persoener. Tilladelsen fornys uden indvendinger.

Ruteen ønskes omlagt

Året efter i april måned henvender Karistian Sørensen sig igen til Hjørring Amts trafikudvalg vedr. rutebilkørsel på stranden Rødhus-Blokhus-Løkken. Han skriver: "Undretegnede rutebilejer Kristian Sørensen ansøger herved det ærede trafikudvalg om tilladelde til at måtte lægge sin rute om, således at jeg fra stranden i Grønhøj kører ad vejen til Ingstrup og derefter ad hovedvejen til Løkken og retur samme vej. Gerunden til denne min ansøgning er, at vi sidste år flere gage sad fast i Nybæk med rutebilen på grund af for høj vandstand, og bilen til tider hang på skråningen med bagenden, samt flere ture måtte aflyses på grund af det dårlige vejr. Jeg vil gerne fra Grønhøj til Løkken lægge ruten inden forklitterne, så snart der kan køres der.

Den 9. maj 1955 fremsenden Kristian Sørensn desuden udkast til køreplan, et kort over hans ønske til ruten samt en anmodning om, at han i lghed med andre bilruter må forhøje billetpriserne med 15%, da han kører med de samme priser, som han begyndte med. Hjørring Amts trafikudvalg videresender ansøgningen til diverse råd, Landsforeningen Danmarks Bilruter, overpostinspektøren i Aalborg samt bestyrelsen for Hjørrring Privatbaner til erklæring. Sognerådene i Jetsmark og Vrensted.Thise har ingne indvendinger. Derimod fremgår det, at sognerådeene i Ingstrup-V. Hjermitslev-Alstrup og Børglum-Furreby vedtager ikke at anbefale ansøgningen. "af hensyn til de overordentlig mange sommerhusejere, der bor på strækningen i klitten, der efter foranstående ansøgning ikke længere ønskes befaret langs stranden. Disse mange mennesker vil da helt være helt afskåret fra den kørende forbindelse til Blokhus og Løkken."  Hjørring Amtsråd vedtager ligeledes ikke at kunnen anbefale det ansøgte. Landsforningen Danmarks Bilrutert anbefaler, og overpostinspektør O Westphael udtaler: "Jeg har intet art bemærke til den ansøgte omlægning af den opågældende rute, der iøvrigt ikke for tiden benyttes til  postbefordring." Til gengæld udtaler bestyrelsen for Hjøring Ptivatbaner: "At banernes omninbusrute Løkken-Aalborg trafikerer strækningen Løkken-Ingstrup 7 gange dagligt i hver retning på hverdage og på søn- og helligdage 6 gange i rertningen Løkken-Ingstrup og 7 gange i retningen Ingstrup-Løkken. Nævnte strækning skulle således være rigelig betjent, hvorefter bestyrelsen tillader sig at henstille at det foreliggende andragende ikke imødekommes."

 

Året er nu 1959 og Kristian Sørensen ansøger på ny om, at koncessionen på strandruten må blive fornyet. På ruetn benyttes nu en Opel Blitz med 13 siddepladser og 5 ståpladser. Alle instanser anbefalser. Hjørring Amtsråds trafikudvalg fornyr den 24. mart 1961 tilladelsen - denne gang for tiden indtil 31.marts 1969. Den 9. december 1966 skriver Kristian Sørensen imidlertid til Hjørring Amts trafikudvalg vedr. ruten Rødhus-Blokhus-Løkken langs stranden: "Undertegnede, der har drevet omnibuskørsel med automobil på rueten, ønsker hermed hejørring Amts trafikudvags meddelte koncession nedlagt, særlig på grund af, at stranden de sidste par år har været særdeles vanskelig at køre på, hvilket har bevirket at de af mig indsatte rutebiler ikke kan holde til rueten:" Den 8. marts 1967 modtager Kristian Sørensen endelig meddelelse om, at Hjørring Amts trafikudvalg tillader, at omnibusruten Rødhus- Blokhus-Løkken langs stranden nedlægges.

Sønnen fortæller

Kristian Sørensens søn, John Sørensen, blokhus fortæller om strandruten: "Jeg husker tydeligt den tid. Min far kunne lide at sætte ting igang. Han kørte ikke selv bussen, men havde ansat en chauffør, og jeg tjente lidt lommepenge ved at hjælpe til i weekenderne, så chaufføren kunne hold fri. Det var som regel den sene tur lørdag aften, jeg kørte. Passagererne var næsten udelukkende unge turister, som i deres stiveste puds skulle til bal i Strandpavillonen i Løkken. Det skete jo af og til, at bussen satte sig fast i et af de små vandløb, som vi skulle passere. Af den grund medbragte vi altid slæbetov og 2 stolper på taget til at sætte ind mellem tvillinghjulene. Hvis vi ikke kunne komme fri ved egen hjælp, måtte vi gå til det nærmeste hus i klitten og ringe til Falck, som så slæbte bussen ind til mekaniker Max Nielsen i Løkken. Folk tog den slags hændelser med godt humør. Blandt andet husker jeg, hvordan bussen en sen aften på vej fra Løkken til Blokhus havde sat sig rigtig godt fast i et vandløb. Der var to unge par med bussen. De unge mænd tog resolut sko og strømper af, og under megen fnis og hvinen fik de pigerne op på ryggen, vadede ud i bækken og fortsatte sydpå til fods. Morgenturen mod Løkken var lidt speciekl, idet turisterne mod at betale et mindre gebyr kunne få bragt varer næsten til døren. De velhavende turister i de store sommervillaer havde jo altid deres egne tjenestefolk med på ferie, og jeg husker tydeligt, hvordan tjenestepigerne, vel omkring 15 i alt, stod forskellige steder på stranden for at tage imod varer, f.eks. morgenbrød og mælk, som var blevet bestilt hos de lokale købmænd og bagere i Blokhus. Det var som sagt næsten udelukkende turister fra Blokhus, der benyttede Strandruten, enten når de skulle på sigthseeing i Løkken eller til bal i Strandpavillonen. Den gav aldrig overskud, men min far syntes det var sjovt."

En ny strandrute

Der skulle gå præcis 30 år, før der atter blev gjort forsøg på at oprette en starndrute mellem Løkken og Blokhus. Den 9.maj 1997 kunne man i Vendsyssel Tidende læse, at Løkken havde fået en ny turistattraktion: Strandbussen. En Skagbo, Axel Scanholm, havde fået ideen til den ny alternetive busrute. For 60 kr kunne man få en hyggelig tre timer lang køretur langs vandet fra Løkken til Blokhus og tilbage igen. I artiklen fortæller Axel Scanholm, at det har taget næsten et år at få alle de nødvendig tilladelser til at køre bussen, der i virkeligheden var en vogn, som trækkes af en traktor. Bussen med plads til 40 passagerer vil køre hver dag frem til oktober. I ydersæsonen bliver der to daglige afgange, mens der bliver 3 i højsæsonen. Turen, som kan kombineres med en NT-bus, starter ved Løkken Rutebilstation. Herfra går det til Løkken Strand, Grønhøj Strand, Grønhøj Feriecenter, Saltum Strand og Blokhus Strand, hvor bussenvender om. man kan købe billet til 3 zoner , så det er muligt at stå af og på undervejs, hvis man har lyst til at spadsere lidt ind imellem.

 Imidlertid blev Strandbussen - Jammerbugtens svar på Skagens Sandorm - ikke den succes, som initiativtageren havde ventet. Ifølge Axel Scanholm var årsagen så få passsagerer, at billetindtægterne dårligt kunne dække udgifterne til dieselolie på 400 kr om dagen. Dertil kom lønninger, forsikringer, lejeudgift for traktor m.m. Axel Scanholm udtaler til avisen, at han er træt af at sende peng med Strandbussen dagligt, som konsekvens heraf kører han den sidste tur den 23.juli 1997.