Trosretninger i Løkken

 

Gennem nogle år har Simon Jacobsen kortlagt trosretninger, der har virket eller haft medlemmer i Løkken. Han har fundet frem til ikke færre end 18 kirker, menigheder og grupperinger, som kan opdeles på denne måde:

1. Lutheranere - Folkekirken, Indre Mission og grundtvigianere - Vrå Valgmenighed

2. Frikirker, som er medlem af Danske Kirkers Råd, Frikirkeforum (Evangelisk Frikirkeråd) og Evangelisk Alliance - Apostolsk Kirke, Baptistkirken, Det Danske Missionsforbund, Metodistkirken, Pinsekirken og (Guds Menighed, der er ophørt som kirkesamfund i Danmark)

3.  Maran Ata og Hegnstrup Folket - der begge er/var grene af pinsekirken

4. Den Katolske Kirke og Den Reformerte Kirke - der begge er medlem af Danske Kirkers Råd 

5.  Det Mosaiske Trossamfund - jøder har boet eller haft sommervilla i Løkken

6. Frikirker som ikke samarbejder med andre kirker eller er tilknyttet Kirkers Råd, Frikirkeforum (Evangelisk Frikirkeråd) og Evangelisk Alliance - Syvende Dags Adventistkirken, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - Mormonerne, Jehovas Vidner og Unitarisk Kirkesamfund

I 1800-tallet og langt efter år 1900 var der et stort skel mellem Folkekirken og frikirkerne, som diskriminerende blev omtalt som sekter, men den tid er heldigvis forbi.

I dag samarbejder Folkekirken og de fleste kristne kirker, som medlemmer i Danske Kirkers Råd, der er et nationalt råd af kristne kirker og organisationer i Danmark.

Danske Kirkers Råd, som blev oprettet i 2004, er et fællesskab af kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden som skaber, Frelser og Livgiver - i overensstemmelse med Bibelen og Den apostolske Trosbekendelse.

Frikirkerne begyndte allerede et samarbejde i 1930'erne, idet de fire gamle frikirker, Baptistkirken, Metodistkirken, Missionsforbundet og Frelsens Hær, i 1933 dannede Evangelisk Frikirkeråd.

Alliancemøder, fælleskirkelige møder, har været kendt i Løkken siden 1930'erne. Denne bevægelse, Evangelisk Alliance, der er verdensomspændende, kom til Danmark i 1884. Den blev stiftet i London i 1846. 

Her finder du en beskrivelse og historie om de kirker og trosretninger, som har virket eller har haft medlemmer i Løkken gennem tiden. Danske Kirkers Råd, Evangelisk Frikirkeråd og Evangelisk Alliance er også nærmere beskrevet: