Matr. nr. 39c

Anton Bast vej 11 fra havesiden 1999

Grunden udstykkes fra matr. nr. 39a i 1895 og sælges til Christen Madsen. Han stammede fra Holstebro, var oprindelig uldkræmmer og begyndte formentlig med at komme til Løkken for at gøre forretninger med de mange vævere, spindere og bindere (strikkepiger/koner), der fandtes i byen i skudehandlertiden. Ved folketællingen 1870 har han indlogeret sig hos Madam Glistrup sammen med en bror. Begges erhverv er angivet som strømpehandlere. Som i så mange andre tilfælde, er det en lokal pige, der får ham til at slå sig fast ned i byen. Han bliver i 1874 gift i Lyngby Kirke med Else Marie Thomsen. De første år fortsætter han med at være uldkræmmer, men i 1880’erne skifter han til at være slagter og senere også vognmand. Inden han køber grunden på Anton Bast Vej bor familien i østbyen.

Christen Madsen bygger et hus på grunden i forlængelse af Nicolai Basts hus. Hvor han har drevet sin forretning fra vides ikke. Han har måske rejst rundt og slagtet, så denne del af forretningen ikke har krævet plads derhjemme. Men som vognmand har han skullet have plads til heste og vogne, og det har der næppe været på hans egen grund. Den var lille og smal. I 1905 køber han ejendommen, matr. nr. 70 på Sdr. Strandvej, men det er formentlig for at hjælpe sønnerne i gang. Den ældste, Thorvald Madsen var smed og den yngste Christian, Martinus Madsen skrædder. De flytter ind i huset. Christian Martinus Madsen overtager huset på Sdr. Strandvej i 1919. Da var Thorvald Mad-sen død kort forinden.

Christen Madsen dør i 1925, 85 år gammel. Enken Else Marie Thomsen bliver boende i huset. Matr. nr. 39c overtages af sønnesønnen Thomas Madsen i 1927. Han sælger den til Chr. Jacobsen i 1942.