Matr. nr. 39a (12-80)

Anton Bast Vej 9 2015

Nicolai Thomsen Bast køber grunden (senere matr. nr. 39) med de vestlige 5 fag af huset af Niels Olesen i 1852. Han river sin del af huset ned og bygger et nyt hus i forlængelse af Niels Olesens østlige del. Det forsikres og takseres i 1853 (vis). Det nye hus var også på 5 fag med udskud mod nord, grundmuret mod syd, bindingsværk med klinede vægge mod nord, bræddebeklædning i enden og stråtag. Det var indrettet med 2 stuer, 1 kammer, gang og køkken. Det er angivet i taksationsprotokollen, at huset er nyopført.

Nicolai Thomsen Bast var født i 1828 som næstældste søn af skrædder Christoffer Bast (matr. nr. 62, Klithavevej 6). Han lærer skomagerfaget hos Lars Peder Løst i Løkken. Han er nygift med Dorthea Marie Kjeldsdatter fra Vidstrup, da han køber grund og bygger hus, og i gang med at etablere sig som skomagermester. Men skomagerforretningen har åbenbart svært ved at give et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag, for ved nogle af de senere folketællinger står hans erhverv angivet som fisker. Så han driver også fiskeri. Nicolai og Dorthea Marie får 11 børn, hvoraf 5 dør som små. De er nogle af de første til at bakke op om Metodistmenigheden, da Metodistkirken etablerer sig i Løkken.

Nicolai Bast udstykker i 1885 ejendommen i matr. nr. 39a, den sydlige del med huset, og 39b, den nordlige ubebyggede del. Matr. nr. 39b sælger han til sønnen Gustav Bast. I 1895 sker der en yderligere opdeling. Den vestlige ubebyggede del af matr. nr. 39a, skilles fra og sælges som matr. nr. 39c til slagter Christen Madsen. Dorthea Marie Kjeldsdatter dør i 1903 og Nicolai Bast i 1906. Matr. nr. 39a arves af datteren Christine Bast. Hun gifter sig i 1917 med Jens Jensen, der efterfølgende tager navneforandring til Jens Klitfod, og han bliver via ægteskabet ejer af ejendommen, men kun for at sælge den videre til Christines bror Anton Bast i 1917.

Anton Bast var født i 1867 og nr. 8 i børneflokken (Christine var lige efter – født i 1869). Han var som ung aktiv i Metodistkirken i Løkken og kom på Metodisternes præsteskole i København. Herfra tager han eksamen i 1890. Efter ansættelser i Vejle, Odense og Randers bliver han i 1902 distriktsforstander i København (svarende til provst i Folkekirken). Toppen af karrieren når han i 1920, da han bliver valgt som den første Metodistbiskop i Skandinavien. I 1926 slutter karrieren brat, da han bliver anklaget for at have rod i sin administration og idømt 3 måneders fængsel for underslæb. Efter domfældelsen vælger han i 1928 at forlade Metodistkirken. Han tager først ophold hos en ven i Tyskland og stifter senere en frikirke i København. Han dør i 1937.

Anton Bast køber i 1927 også matr. nr. 39b. og opholder sig i disse år i Løkken i flere omgange. I 1936 sælges matr. nr. 39a via auktionsretten til datteren Else Dorthea Fønss, gift med skuespilleren Olaf Fønss. Sønnen Jørgen Bast arver matr. nr. 39b efter Anton Basts død. Begge ejendomme sælges i 1942 til Niels Kaj Jerne, gift med maleren Tjek Jerne. Og de har herefter fælles ejer og bliver på et senere tidspunkt matrikulær sammenlagt til matr. nr. 39a. Niels Kaj Jerne ejer dem til 1950, hvor de bliver solgt til Inger Solberg.

Huset er selvfølgelig ombygget og fornyet flere gange, siden det blev bygget i 1853. Hvornår bindingsværket med lerklinede vægge mod nord erstattes af grundmur vides ikke, men det kan meget vel være i 1895, hvor matr. nr. 39c bliver stykket fra, og der bliver bygget til i forlængelse af den vestlige gavl og træbeklædningen der forsvinder. 1928, hvor der ombygges øst for, kan også være et år med ombygninger. Der tinglyses i alt fald det år en deklaration om fælles brandgavl mellem matr. nr. 39a og 38. Måske erstattes stråtaget på det tidspunkt af fast tag.

Matr. nr. 39b

Grunden udstykkes fra matr. nr. 39 i 1885, og Nicolai Bast sælger den i 1886 til sønnen Gustav Elsenius Bast, der var fisker. Han var født i 1860 og var nr. 5 i børneflokken, men den ældste af de børn, der nåede voksenalderen. Også for ham var baggrunden giftemål. Han var i 1884 blevet gift med Antoinette Jørgine Jensen (kaldet Gine) datter af kobbersmed Anton Peder Jensen (matr. nr. 17, på hjørnet af Nørregade og Vendelbogade ). Hvornår Gustav Bast bygger hus på grunden er lidt usikkerte. Formentlig umiddelbart efter grundkøbet, men det kan godt være påbegyndt før skødet skrives. Gines far dør i 1885, og arven herfra har sikkert været med til at finansiere husbyggeriet.

Gustav Bast bliver som forældrene medlem af Metodistmenigheden. Det bliver Gine også i 1885, efter hun var blevet gift med Gustav. Hun bliver imidlertid udelukket fra menigheden i 1887 for usømmelig opførsel og slagsmål, står der i protokollen. De nærmere omstændigheder kendes ikke, men det har ikke været rart hverken for hende eller familien. Gustav Bast dør i 1901 og Gine sidder tilbage som enke med 7 børn i alderen 0-12 år. Hun kommer under fattigforsørgelse og må i 1905 sælge huset og flytte hen, hvor hun kan sidde til leje. Hun dør i Hjørring i 1944.

Køber af huset er Jørgen Ejlert Christensen, der dog med det samme sælger ejendommen videre til fisker og arbejdsmand Thomas Christian Jensen. Han var født i 1876 i Furreby, uden for ægteskab, og flytter ind i huset sammen med sin mor. Han forbliver ugift. Hans liv ender tragisk. Huset bliver i 1927 solgt til Sigurd Damgaard, formentlig fordi Thomas Chr. Jensen er tvunget til det. Både han og moren kommer på Skøttrup Fattiggård. Hun dør en måned efter hussalget, men i en alder af 82, så det behøver ikke at have noget med flytningen at gøre. Han dør 6 dage efter hende - han hænger sig. I Kirkebogen har man først skrevet, at han var vagabond, men streget det ud og skrevet at han opholdt sig på Skøttrup Fattiggaard, så han har haft store problemer af en eller anden art.

Sigurd Damgaard køber åbenbart huset på Anton Basts vegne, for huset skødes videre til denne, samme dag som Sigurd Damgaard køber det. Efter Anton Basts død i 1937 arver sønnen, forfatter og forlægger Jørgen Bast matr. nr. 39b. Han sælger den i 1942 til Niels Kaj Jerne.
Hvornår huset på grunden rives ned, vides ikke. Det mest sandsynlige er nok, at det sker omkring 1927, efter Thomas Chr. Jensen er tvunget til at sælge det, og hvor det kan have været i en dårlig forfatning. Det kan også være mens Anton Bast eller sønnen Jørgen ejer det. Det findes ikke på et billede, der kan dateres til 1945-47, så det er med stor sandsynlighed væk, allerede da Niels Kaj Jerne køber det.
Matr. nr. 39b udgår, da grunden sammenlægges med matr. nr. 39a.