Matr. nr. 22 (12-91).

Grønbech Hus o. 1905

Huset på grunden er bygget i 1855 af Thomas Christian Nielsen Grønbech. Byggetidspunktet kendes fordi huset brandforsikres i 1855, og det er oplyst i protokollen, at huset var nybygget. Grunden fik han først skøde på året efter, den købte han af skudehandler Niels Asp Gertsens enke Karen Marie Pedersdatter. Niels Asp Geertsen havde købt jord i området i 1851. Huset var på 6 fag, opført af bindingsværk med tavlemur og tegltag. Det var indrettet til gang, dagligstue, sovekammer, køkken, spisekammer, bryggers og pultekammer.

Thomas Grønbech var født i 1830. Hans bedstefar snedker Michel Grønbech er registreret som boende i Løkken ved folketællingen i 1787. Han boede i et fæstehus på den anden side af vejen (matr. nr. 6). så Grønbech-slægten har Løkkenrødder langt tilbage i tiden. Forældrene var Matros Niels Andreas Michelsen Grønbech og Karen Christensdatter. Der er lidt usikkerhed om, hvor de boede i Løkken, da Thomas Grønbech blev født, men formentlig i et hus på sydsiden af Houmannsvej, der blev revet ned, da de flyttede til Den Skæve Linie 5 o. 1850. Det var en stor familie. Thomas Grønbech havde 8 søskende, hvoraf 3 døde som små. Hans to brødre Michael Gønbech og Christian Grønbech bliver sømænd og fiskere som han. Faren døde i 1855 og moren i 1868.

Thomas Grønbech blev gift med Valborg Sophie Christensdatter fra Vidstrup o. 1852. Inden han købte grund og byggede hus i Nørregade, boede de hos Inger Lophauge (Sdr. Strandvej 16). Han var matros, da han byggede huset, men avancerede til skipper hurtig efter. Han var i 11 år skipper på sluppen ”Kirkholm” og sejlede også for Købmand Anders Chr. Andersen. Senere blev han selv skibsreder og købte  jagten "Elida". Ombord på denne døde han af et hjerteslag på en rejse fra Norge til Frederikshavn i 1879, 46 år gammel. Enken Valborg Sophie Grønbæk døde i 1888.

Niels og Valborg Grønbechs ældste søn Carl Christian druknede som 12 årig under badning i Furreby Bæk. Det blev derfor sønnen Niels Thomsen Grønbæk, der overtog ejendommen i 1881. Han var født i 1857 og blev i 1883 gift med Abeline Christensen (kaldet Line). Niels Grønbech var fisker og i mange år bådmand ved Løkken Redningsstation. Han bliver gammel, 91 år. Han døde i 1948. Året inden hvder han overdraget huset til datteren Johanne Grønbæk. Hun døde i 1975, og huset bliver købt af museumsforeningen og indrettet til museum.

Huset står i dag, som det så ud omkring 1900, dog med en lidt ændret rumindretning. På det tidspunkt var bindingsværket blevet udskiftet med grundmur. Det er et typisk skipperhus. På billedet er familien opstillet til ære for fotografen. Forældrene Niels og Line står i døren. Børnene foran huset. Johanne er den mindste af pigerne og står lige til højre for forældrene.

Huset fra havesiden