Matr. nr. 37 (12-49)

Anton Bast Vej 2015

Christen Clemmensen køber i 1798 et hus i af justitsraad Erich Wilsbeck til Sejlstrup, Hæstrupågaard og Rønnovsholm. Huset er beboet af madamme Cathrine Marie Stampe, enke efter degnen i Vrensted, og det er et vilkår for handlen at hun kan blive boende i huset, så længe hun lever. Ifølge skødet er huset endvidere tidligere afstået af Christen Clemmensens stedfader, Niels Madsen. Cathrine Marie Stampe bor allerede i huset ved folketællingen i 1787, og på det tidspunkt bor Niels Madsen der også. Huset er således oprindeligt bygget før 1787. 

Christen Clemmensen var født i 1776 uden for ægteskab. Hans mor blev senere gift med fisker Niels Madsen. Hun dør og Niels Madsen gifter sig i 1798 igen med Caren Andersdatter. Christen Clemmensen var sømand og blev senere fisker. Umiddelbart efter huskøbet i 1798 gifter han sig med Mette Kirstine Christensdatter. Ved folketællingen i 1801 bor de i en del af huset sammen med deres søn på 1 år og Cathrine Marie Stampe bor i en anden del sammen med en tjenestepige. Stedfaren Niels Madsen bor nabo til dem. Cathrine Marie Stampe dør i 1812. Huset Christen Clemmensen køber får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 37, og handlen er registreret i realregistret under dette matr. nr.  

Christen Clemmensen og Mette Kirstine Christensdatter bor i huset til deres død i 1837 (de dør begge i 1837). Sønnen Niels Christian Christensen har på det tidspunkt boet hos dem i nogle år sammen med sin kone Mette Kirstine Holmen og børnene. Han var født i 1803 og ernærede sig som fisker og daglejer. Hun var datter af Christen Holmen på Løkkenskær og en søster til sadelmager Niels Chr. Holmen. De blev gift i 1833.. Huset takseres og brandforsikres i 1837 (vis), hvor Niels Christian Clemmensen står som ejer. Men det var han ikke formelt, han havde ikke tinglæst adkomst. Christen Clemmensen blev ved med at stå som ejer i panteregistret, indtil Mette Holmen i 1879 sælger det til datteren. Huset var på 7 fag, hvoraf 2 fag blev brugt som tørvehus, og resten var indrettet med 2 stuer, 2 kamre, 2 køkkener og bryggers. De to køkkener sikkert fordi de gamle boede på aftægt. Huset havde murede vægge mod syd ud for stuerne, resten var klinede vægge. Taget var stråtag. 

Også Niels Chr. Christensen bor der hele sit liv. Han dør i 1868 og Mette Holmen bliver siddende i uskiftet bo. I 1879 overdrager hun huset til datteren Mette Kirstine Nielsdatter med den klausul, at hun skal have lov at bo der restens af sit liv, og modtage kost og pleje i det omfang hun har behov for det. Men det bliver kun kortvarigt. Hun dør senere i 1879. Mette Holmen sælger i 1885 huset videre til Peder Hansen Pedersen og bliver husholderske hos Peder Kristian Knudsen, matr. nr. 35. Peder Hansen Pedersen udstykker i 1888 ejendommen i 2 parceller, matr. nr. 37a og matr. nr. 37b. Han ombygger og fornyr formentlig også huset. 37a sælger han til fisker Peter Anton Petersen og 37b til fisker Martin Lauersen. Sidstnævnte køber også 37a i 1895, og de to dele har herefter samme ejer. De bliver dog først matrikulært sammenlagt i 1950 som matr. nr. 37a.

Nielsine og Martin 1905

Martin Laursen havde tilnavnet Knolde. Baggrunden for det kendes ikke, men det kan være knyttet til hans fødested. Han var født uden for ægteskab i Hundelev i 1852. Han kaldes i øvrigt både Larsen, Laursen, Laustsen og Lauridsen i forskellige sammenhænge. Selv kirkebøgerne er uenige. Ifølge dem er han døbt Lauersen, men ved sin død kaldes han Laustsen. Hans børn får efternavnet Mortensen. Martinsen har nok ikke været så mundret. Martin Lauersen bliver gift med Nielsine Nielsen i 1875. På det tidspunkt har de allerede 2 børn sammen. De havde mødt hinanden, da de tjente på gården Overklit i 1870. Nielsine Nielsen var født i 1849 i Nørre Harritslev i Vennebjerg Sogn, og var datter af soldat Niels Pedersen Post og hustru Sara Larsdatter. Faren var død, da hun blev født, og er formentlig faldet i 3-års krigen. Moren gifter sig efterfølgende igen (med en mand der er 29 år ældre end hende) og Nielsine Nielsen bor hos dem, fra hun får det første barn, til hun bliver gift med Martin Laursen.

De første år, efter der er blevet gift, driver de et husmandssted i Nr. Harritslev. De flytter herfra til Hundelev omkring 1880 og i 1886 til Løkken, hvor de i 1888 køber huset på Anton Bast Vej. I Løkken bliver Martin Laursen fisker. Det er sikker det gode fiskeri i begyndelsen af 1880’erne, der får dem til at flytte til Løkken. Det er måske også penge tjent på fiskeriet, der gør dem i stand til at købe hus. Nielsine får job som badekone, da Badehotellet åbner i 1895. Hun passer hotellets badevogne på stranden. De får 7 børn. Martin dør i 1905 og Nielsine i 1913. Kort før sin død sælger Nielsine Laursen ejendommen til svigersønnen, arbejdsmand Jens Andreas Nielsen, gift med dateren Axeline Kirstine Nielsen. Axeline overtager huset efter mandens død i 1952 og ejer det indtil 1967. 

Husets bindingsværk bliver på et tidspunkt erstattet med grundmur og stråtaget med fast tag. Man kan på et billede fra 1908 se, at huset stadig havde stråtag på dette tidspunkt. Vinklen er en senere tilføjelse.