Skyttehuset

Den stråtækte sommervilla, som ligger i første klitrække lige syd for Furreby Bæk, er bygget af familien Westenholz. Denne villa har undergået en del forandringer, siden den blev bygget omkring 1918.
Tilføjelsen af to markante og asymmetriske skorstene og store vinduer har ændret den oprindelige klassiske karakter i retning af en arkitektur der er mere karakteristisk for 1950’erne. Det store stråtag og de træklædte gavltrekanter passer fint til klitten. Oprindeligt var huset malet i en okseblodsrød farve, der gav det tyngde og sammenhæng med landskabet. Den nuværende hvide pudsede facade giver huset en lettere og mere moderne fremtoning.

Den amerikanskfødte Elisabeth Leigh Weber Westenholz, født Davidson, fik skøde på grunden, nu Kongestien 11, den 17. oktober 1918. Huset er sikkert bygget i 1918, skønt der står 1927 i BBR-registret. Oprindelig var der også en tilhørende hestestald, som var bygget ind i klitten ved Kodahlsvej. Bygningerne med tilhørende grund blev i 1958 solgt til J. K. Østergaard. I dag er hestestalden ombygget til garage.

Thomas Frederik Westenholtz


Elisabeth Leigh Davidson blev født den 12. december 1873 i Buffalo, USA. Hun blev viet i Los Angeles i 1893 til sin første mand Oluf Holger Weber. Han var næstyngste søn af Svendborg-rigmanden Theobald Weber og var på jordomrejse. I Amerika mødte han sin unge brud, som han giftede sig med, inden de sammen rejste hjem til Danmark. De fik en datter og to sønner inden de blev skilt i december 1908.
Elisabeth Leigh Weber blev gift anden gang i Søllerød Kirke den 14. marts 1909 med Thomas Frederik Westenholz. Deres ægtepagt blev registreret i februar 1909. Han var skilt fra præstedatteren Anna Oline Sophia Cederfeld de Simonsen seks uger tidligere, den 2. februar 1909. Sammen fik de sønnen Frederik Thomas Westenholz i 1916, da Elisabeth var 42 år gammel.
Thomas Frederik Westenholz, er mest kendt i Løkken som manden, der fik ideen til fiskerbåden på larvefødder, som blev søsat fra Løkken Strand søndag den 24. januar 1932.
Thomas Frederik Westenholz blev født 29. marts 1872 i London. Han voksede op og gik i skole i England, til han kom til Danmark som 12-årig i 1884.
Hans forældre var Anders Peter Westenholz og Helen Scott Young fra Glasgow. Faderen var handelsmand, udlært i Aalborg, og som ung etablerede han sig som købmand i Leith. Senere oprettede han sammen med broderen, Regnar Westenholz, firmaet Westenholz Brothers i London. Det blev en meget stor virksomhed, som fik stor betydning for Danmarks handel med England. I 1861-82 var han dansk generalkonsul i London.
Thomas Frederik Westenholz studerede gasværksteknik i Tyskland, England og Danmark og uddannede sig til gasværkstekniker. I 1893 fik Westenholz til opgave at projektere og anlægge Strandvejens Gasværk. Indtil 1921 var han driftsbestyrer for værket. Derefter blev værket et selvstændigt aktieselskab, Strandvejens Gasværk A/S i Gentofte Kommune, der blev et af landets største og mest moderne, og til sin død var Westenholz selskabets administrerende direktør.

Carl Brørup


Westenholz beskæftigede sig med anlæg og drift af gasværker hele livet og var pioner på området. I 1902 fik han patent på en automat til tænding og slukning af gasgadelygter. Han brugte titlen ingeniør, skønt han ikke havde uddannelsen. Han opnåede dog den ære at blive medlem af Dansk Ingeniørforening og blev cand. polyt. på dispensation efter §5.
I 1913 var ingeniør Westenholz med til at oprette The Copenhagen Films Company Ltd. A/S, som skulle optage, sælge og udleje film. Selskabet ejede både Biografteateret på Gl. Kongevej 100 og en filmfabrik.
Han var også en ivrig amatørfilmfotograf og viste gerne sine film fra kapsejladser og tunfiskjagter m.m. for sine venner i sit hjem, blandt dem var kong Christian X og dronning Alexandrine. Kongen påskønnede Westenholz’ livsgerning ved i 1929 at udnævne ham til Ridder af Dannebrog.
Det fortælles også, at kong Christian X besøgte og overnattede hos sin ven Thomas Frederik Westenholz i sommerhuset i Løkken, hvorfor vejen op i klitten den dag i dag hedder Kongestien.

Billedet til venstre: Min Tilflugt efter at pejsestuen, tegnet af arkitekt Niels Koppel, var opført. Billedet til højre: Johanne pudser vinduer på kvisten

Westenholz var i 1919 medstifter af Baltic Cotton Company A/S og var næstformand i selskabet, som var tilknyttet ØK.
Gennem de mange år, Westenholz havde sommerhus i Løkken, deltog han i byens liv som flere andre af den tids sommergæster. Han interesserede sig meget for fiskeriet og så det hårde slid, som mødte fiskerne, når de om morgenen skulle sætte deres både i havet. Det gav mange dårlige rygge. Derfor fandt han på at forsyne en fiskerbåd med larvefødder. Westenholz var også velgører og skænkede Løkken Fiskeriforening en pengegave, da han blev 60 år den 29. marts 1932.
Søndag aften den 24. januar 1932, samme dag som fiskerbåden på larvefødder blev søsat fra Løkken Strand, var der et stort arrangement i fiskeriforeningen. Denne aften viste Westenholz en Løkkenfilm, som han selv havde optaget.
Projektet med at montere larvefødder på fiskerbåde var ingen succes, da båden blev alt for tung og ikke kunne tætnes, og efter nogle mislykkede forsøg hørte man ikke mere til det ellers spændende projekt.
Thomas Frederik Westenholz døde syv år senere, den 2. september 1939, i en alder af 67 år i familiens sommerbolig på Myrehøjvej 32, Gammel Hestehauge ved Svendborgsund.
Elisabeth Leigh Weber Westenholz solgte villaen i Løkken i 1944.

Carl Brørup
Møbelgrosserer Carl Brørup købte den 23. oktober 1944 sommervillaen på Kongestien 11 for 23.000 kr. Han udvidede huset med en pejsestue tegnet af arkitekt Nils Koppel.

Carl Brørup


I 1932 havde Carl Brørup etableret en møbelvirksomhed i Absalonsgade 36, København, som solgte møbler en gros. Allerede efter et års tid havde forretningen så stor en omsætning, at en større udvidelse blev nødvendig. Der var udstillet alt, hvad møbelbranchen kunne tilbyde, 300 møblementer fandtes altid på lager i forskellige modeller. I midten af 1930'erne var firmaet et af landets største af sin art.
Inden Carl Brørup blev selvstændig, havde han gennem en årrække været leder af nogle af landets førende firmaer i møbelbranchen. Den indsigt og erfaring, han havde erhvervet disse år, og det kontaktnet, han havde opbygget over hele landet, kom han til gode og var årsagen til firmaets fremgang.
Virksomheden blev i slutningen af 1930'erne udvidet med Bovirke, der fra midt i 1940'erne lancerede flere af den kendte møbelarkitekt Finn Juhls møbler. Brørup drev sine virksomheder, til han døde i 1951.
Privat boede Carl Brørup i den markante gulstensvilla på Ørnekulsvej 12 i Charlottenlund, som blev opført 1930.
Han blev født i 1889 og var gift med Nina født Christiansen, som døde i 1941. Derefter mødte han Gerda Gaden i Løkken, og de blev gift den 4. februar 1942, men ægteskabet blev opløst i 1947. Gerda ejede Gerda Gadens skønhedssalon i Aalborg.
Carl Brørup købte Min Tilflugt til sin anden hustru, Gerda.
Hans tredje hustru, den 24 år yngre Myrtel Edel, var servitrice på Badehotellet, da han mødte hende. Carl Brørup ønskede, at hans hustruers navn endte på a, derfor fik Myrtel Edel også navnet Eva.

Interiør fra Min Tillflugt 1950

I sommervillaen i Løkken hang der et stort kors som dekoration på endevæggen af stuen, som var møbleret med Finn Juhl-møbler. Det var ikke blot en dekoration, for troen på Gud betød meget for Carl Brørup. I 1923 havde Carl Brørup en stærk åndelig oplevelse, som han skrev ned og lagde i en skrivebordsskuffe. Efter 23 år, i 1946, udgav han bogen Kain og Abel - Glimt fra Pinsevækkelsen i Danmark.
Den 31. marts 1947 overtog børnene Knud og Gyda Brørup sommervillaen på Kongestien 11. Gyda Brørup giftede sig med Johannes Meller Valeur og solgte den 31. maj 1950 sin halvpart tilbage til Carl Brørup. Knud Brørup solgte den 10. juli 1951 sin halvpart til Eva Brørup for 12.000 kr.
Efter Carl Brørups død boede enken, Eva Brørup, i huset hele året. Hun havde tidligere været gift med ostehandler Evald Kokholm, der havde forretning i Nørregade 18 og privat boede på Nordre Strandvej, Løkken. Hun blev senere gift Kjeldsen.
Den 20. oktober 1959 købte direktør O.J.J. Skytte, Aarhus, sommervillaen for 105.000 kr. Han var direktør for en stor kulvirksomhed, Aarhus Brændsels Compagni A/S, der blev etableret i 1917.

Kirsten Krog på kjolefabrikken Racell


Han ændrede navnet på sommervillaen fra Min Tilflugt til Skyttehuset. Det var Skytte, der havde hørt historien om, at en konge havde overnattet i huset, og det fortalte han den senere ejer, Kirsten Krog. Kongen har sikkert været Christian X, der var ven med Westenholz.
Kjolefabrikken Racell A/S, Aalborg, købte Skyttehuset for 250.000 kr. den 10. juli 1969. Kirsten Krog overtog ejendommen den 31. december 1970 for 256.801 kr.
Da Kirsten Krog overtog Skyttehuset, var hun direktør for Racell, som hendes far, Chr. Krog Sørensen, etablerede i 1952 sammen med sine tre børn under beskedne forhold i Brettevillesgade. Fabrikken flyttede flere gange til større lokaler, før der blev bygget en stor fabrik på Sønderbro først i 1960’erne.
Bag succesen stod to unge søstre, Kirsten og Ruth Krog, som begge var uddannede designere på henholdsvis Margretheskolen og Kunstindustriskolen. Ruth tegnede kjolemodeller, Kirsten var produktionsleder og deres bror, Evald, administrerende direktør. Den berømte kjolefabrik blev en af Danmarks største med op til 200 ansatte. Racell-kjoler slog godt an i Norden. Sverige aftog en tredjedel af produktionen, men kjolerne blev også solgt i Europa, USA og Canada. Kjolerne var også meget populære hos manufakturhandler Mørup i Løkken.
Cowboymoden tog hårdt på Racell, og fabrikken lukkede omkring 1980. Den store fabriksbygning rummer i dag Idé Møbler i Aalborg.
Kirsten Krog etablerede Kirsten Krog Design i 1981. Godske Group A/S købte firmaet i 1998, og det er i dag Godskes mest eksklusive varemærke. Frem til 2005 designede Kirsten Krog fortsat modellerne sammen med designer Lizette Carøe.

Skyttehuset 2015

Lars Møller Nielsen erhvervede sommervillaen Skyttehuset den 30. august 1977.
Vesterhavet har de sidste år ædt sig ind på den flotte sommervilla ved Furreby Bæk. Da Birthe og Lars Møller Nielsen købte Skyttehuset i 1977, var der 23 meter ud til kanten af den stejle klit. I 2012 var der otte meter tilbage, efter at flere kraftige storme i november 2011 og januar 2012 havde taget fem meter af klitten. Efter at tvillingestormene Dagmar og Egon havde raset mod klitterne ved Løkken i dagene 9. og 10. januar 2015, er der kun tre meter fra Skyttehuset til den bratte klitskrænt.
I efteråret 2014 sandfodrede Lars Møller og to andre af ejerne af ejendommene på Kongestien. Der blev lagt 1200 m3 sand ved foden af klitterne, men sandet blev skyllet væk, inden stormene Dagmar og Egon rasede mod klitterne. Sandet, der blev brugt til sandforing, var overskudssand fra molerenoveringen.
Gennem mange år har Lars Møller kæmpet for at få lavet en kystsikring, som kan sikre hans sommervilla. I 2014 havde han endda ministerbesøg i sin villa, hvor kystsikringen blev drøftet.
Efter de voldsomme storme i 2014 og 2015 søgte alle grundejerne fra Furreby Bæk til Nordre Strandvej Kystdirektoratet om at lave en holdbar kystsikring med norske klippestykker dækket med sand. Der blev i første omgang givet mundtligt tilsagn, som senere blev ændret til tilladelse til sandfodring.
I 2016 blev der lavet hård kystsikring foran husene på Kongestien med kampesten fra Norge, som er dækket med sand og tilplantet med marehalm.